วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล������������������������������ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ตะโละแอเราะ ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี
2 2 เปาะกูแม ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี
3 3 ป่าศรี ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี
4 4 ลุวง ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี
5 5 สมูหลง ตะโละ ยะหริ่ง ปัตตานี
6 1 ปาตา ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
7 2 ตะโละอาโห ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
8 3 ท่าด่าน ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
9 4 ท่าพง ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
10 5 ท่ากุน ตะโละกาโปร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
11 1 ตันหยงดาลอ ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
12 2 ตือระ ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
13 3 ตำมะสู ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
14 4 ยือริง ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
15 5 จาบังโต๊ะกู ตันหยงดาลอ ยะหริ่ง ปัตตานี
16 1 โต๊ะตีเต ตันหยงจึงงา ยะหริ่ง ปัตตานี
17 2 ตันหยงจึงงา ตันหยงจึงงา ยะหริ่ง ปัตตานี
18 1 ตอหลัง ตอหลัง ยะหริ่ง ปัตตานี
19 2 ดุซงปาแยตะวันตก ตอหลัง ยะหริ่ง ปัตตานี
20 3 ดุซงปาแยตะวันออก ตอหลัง ยะหริ่ง ปัตตานี
21 1 เทียรยา ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี
22 2 ตาแกะ ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี
23 3 ฝาง ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี
24 4 กุหมัง ตาแกะ ยะหริ่ง ปัตตานี
25 1 ตาลีอายร์ ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
26 2 บากง ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
27 3 สีปาย ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
28 4 ใหม่ ตาลีอายร์ ยะหริ่ง ปัตตานี
29 1 ยามู ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี
30 2 ภูมีน้ำพุ่ง ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี
31 3 ป่าหลวง ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี
32 4 ภูมีปอเนาะ ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี
33 5 ดินแดง ยามู ยะหริ่ง ปัตตานี
34 3 บางปู บางปู ยะหริ่ง ปัตตานี
35 1 หนองแรต หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี
36 2 แหลม หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี
37 1 โต๊ะโสม บางปู ยะหริ่ง ปัตตานี
38 2 บาลาดูวอ บางปู ยะหริ่ง ปัตตานี
39 3 แบรอ หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี
40 4 บือแนลูวง หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี
41 5 ลางา หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี
42 6 วอซา หนองแรต ยะหริ่ง ปัตตานี
43 1 ทุ่งคา ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี
44 2 บ่อม่วง ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี
45 3 ปิยา ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี
46 4 ตาหมน ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี
47 5 ปาโต๊ะ ปิยามุมัง ยะหริ่ง ปัตตานี
48 1 ปุลากง ปุลากง ยะหริ่ง ปัตตานี
49 2 ปาโฮะกาเยาะ ปุลากง ยะหริ่ง ปัตตานี
50 3 บือแนละที ปุลากง ยะหริ่ง ปัตตานี
51 4 เจาะกือแล ปุลากง ยะหริ่ง ปัตตานี
52 1 ปาโฮะแฮ บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี
53 2 โต๊ะตีแต บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี
54 3 บาโลย บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี
55 4 กูวิง บาโลย ยะหริ่ง ปัตตานี
56 1 ตือระ สาบัน ยะหริ่ง ปัตตานี
57 2 ตะโละ สาบัน ยะหริ่ง ปัตตานี
58 3 สาบัน สาบัน ยะหริ่ง ปัตตานี
59 4 ซีโต๊ะ สาบัน ยะหริ่ง ปัตตานี
60 5 บาลาลูกา สาบัน ยะหริ่ง ปัตตานี
61 1 อาโห มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี
62 2 ตันหยง มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี
63 3 ดาลอ มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี
64 4 ชะเอาะ มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี
65 5 ริมคลอง มะนังยง ยะหริ่ง ปัตตานี
66 1 ยาว ราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี
67 2 มูหลง ราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี
68 3 พังกับ ราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี
69 4 ยามูเฉลิม ราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี
70 5 กลาขอ ราตาปันยัง ยะหริ่ง ปัตตานี
71 1 กะดี จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
72 2 ปิยา จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
73 3 ตูเวาะ จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
74 4 สะแปนอง จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
75 5 มะปริง จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
76 1 บูดี แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี
77 3 ปาตาบูดี แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี
78 6 นาหอม จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
79 7 จะรัง จะรัง ยะหริ่ง ปัตตานี
80 2 ตะโละสมีแล แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี
81 4 ดาโต๊ะ แหลมโพธิ์ ยะหริ่ง ปัตตานี

Tag: เวลาละหมาด ต.������������������������������ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.������������������������������ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เวลาละหมาด ซุฮรี ต.������������������������������ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อัสรี ต.������������������������������ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เวลาละหมาด มักริบ ต.������������������������������ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อีชา ต.������������������������������ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เวลาละศีลอด ต.������������������������������ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เวลาเปิดปอซอ ต.������������������������������ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี เวลาแก้บวช ต.������������������������������ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.������������������������������ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี มัสยิด ต.������������������������������ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี