วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลไม้แก่น อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 โคกนิบง ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
2 2 สารวัน ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
3 3 กูวิง ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
4 5 ท่าช้าง ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
5 4 ปลักแตน ไทรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
6 1 ไม้แก่น ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี
7 2 ปาเส ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี
8 3 ใหญ่ ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี
9 4 กระจูด ไม้แก่น ไม้แก่น ปัตตานี
10 2 ทะเล ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
11 3 ตะโละไกรทอง ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
12 1 ดินเสมอ ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
13 4 บิลยา ตะโละไกรทอง ไม้แก่น ปัตตานี
14 1 ป่าไหม้ ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี
15 2 รังมดแดง ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี
16 3 ละเวง ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี
17 4 ดอนทราย ดอนทราย ไม้แก่น ปัตตานี

Tag: เวลาละหมาด ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เวลาละหมาด ซุฮรี ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อัสรี ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เวลาละหมาด มักริบ ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อีชา ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เวลาละศีลอด ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เวลาเปิดปอซอ ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เวลาแก้บวช ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี มัสยิด ต.ไม้แก่น อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี