วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล������������������ อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 50 บ้านอุเมะ ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
2 51 โรงภาษีเก่า ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
3 52 สะพานม้า ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
4 53 บ้านใต้ ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
5 54 วังเก่า ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
6 55 บางตาหยาด ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
7 56 ปาตาตีมอ2 ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
8 57 ปาตาตีมอ1 ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
9 58 ตลาดสด ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
10 59 จืองา ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
11 60 หวายขม ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
12 61 ละเมาะบก ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
13 62 ละเมาะทะเล ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
14 63 ตะพาล่าง ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
15 64 ตะพาบน ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
16 65 บลูกาบายะห์ ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
17 66 บลูกา ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
18 67 มัสยิด ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
19 68 บ้านค้อ ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
20 69 กาหยี ตะลุบัน สายบุรี ปัตตานี
21 1 ตะบิ้ง ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
22 2 กูแบบาเดาะ ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
23 3 เจาะกือแย ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
24 5 ลานช้าง ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
25 6 กาเยาะมาตี ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
26 4 แซะโมะ ตะบิ้ง สายบุรี ปัตตานี
27 1 ปาตาบาระ ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
28 2 บน ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
29 3 ปะเสยะวอ ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
30 4 ทุ่งเค็จ ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
31 5 บาเลาะ ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
32 3 บางเก่าทะเล บางเก่า สายบุรี ปัตตานี
33 4 ป่าทุ่ง บางเก่า สายบุรี ปัตตานี
34 1 บือเระ บือเระ สายบุรี ปัตตานี
35 6 จ่ากอง ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
36 7 ลุ่ม ปะเสยะวอ สายบุรี ปัตตานี
37 1 บางเก่าเหนือ บางเก่า สายบุรี ปัตตานี
38 2 บางเก่าใต้ บางเก่า สายบุรี ปัตตานี
39 2 กอตอ บือเระ สายบุรี ปัตตานี
40 3 บาโงยือริง บือเระ สายบุรี ปัตตานี
41 2 กะลูแป เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
42 3 ฮูแตกอแล เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
43 4 สือดัง เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
44 5 ชะเมาสามต้น เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
45 4 สะบือแร บือเระ สายบุรี ปัตตานี
46 1 เตราะบอน เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
47 6 บาโงมูลง เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
48 7 กะลาพอออก เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
49 8 กะลาพอตก เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
50 9 กะลูแปเหนือ เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
51 10 ลูโบะซูลง เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
52 11 กะลูปี เตราะบอน สายบุรี ปัตตานี
53 1 ฮุแตมาแจ กะดุนง สายบุรี ปัตตานี
54 2 กูแว กะดุนง สายบุรี ปัตตานี
55 3 ปายอ กะดุนง สายบุรี ปัตตานี
56 4 กะดุนง กะดุนง สายบุรี ปัตตานี
57 5 โต๊ะบาลา กะดุนง สายบุรี ปัตตานี
58 6 ละอาร์ กะดุนง สายบุรี ปัตตานี
59 7 บือแนบาแด กะดุนง สายบุรี ปัตตานี
60 8 ปายอนอก กะดุนง สายบุรี ปัตตานี
61 1 ทุ่งน้อย ละหาร สายบุรี ปัตตานี
62 2 ลาลอ ละหาร สายบุรี ปัตตานี
63 3 เขา ละหาร สายบุรี ปัตตานี
64 4 ช่องแมว ละหาร สายบุรี ปัตตานี
65 1 มะนังดาลำ มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
66 5 ละหาร ละหาร สายบุรี ปัตตานี
67 2 กาแระ มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
68 3 กือบง มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
69 4 ป่าม่วง มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
70 5 กาหงษ์ มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
71 6 จลาโก มะนังดาลำ สายบุรี ปัตตานี
72 1 เจาะโบ แป้น สายบุรี ปัตตานี
73 2 จะเฆ่ แป้น สายบุรี ปัตตานี
74 3 จะเฆ่ตก แป้น สายบุรี ปัตตานี
75 7 ช่องหมู แป้น สายบุรี ปัตตานี
76 4 ด่าน แป้น สายบุรี ปัตตานี
77 5 เตราะแก่น แป้น สายบุรี ปัตตานี
78 6 แป้น แป้น สายบุรี ปัตตานี
79 8 ละหาร แป้น สายบุรี ปัตตานี
80 1 ทุ่งคล้า ทุ่งคล้า สายบุรี ปัตตานี
81 2 บลูกาตือแร ทุ่งคล้า สายบุรี ปัตตานี
82 3 นาหว้า ทุ่งคล้า สายบุรี ปัตตานี
83 4 เตราะปลิง ทุ่งคล้า สายบุรี ปัตตานี
84 5 พอเหมาะ ทุ่งคล้า สายบุรี ปัตตานี

Tag: เวลาละหมาด ต.������������������ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.������������������ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เวลาละหมาด ซุฮรี ต.������������������ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อัสรี ต.������������������ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เวลาละหมาด มักริบ ต.������������������ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อีชา ต.������������������ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เวลาละศีลอด ต.������������������ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เวลาเปิดปอซอ ต.������������������ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี เวลาแก้บวช ต.������������������ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.������������������ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี มัสยิด ต.������������������ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี