วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล��������������������������� อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 มายอ มายอ มายอ ปัตตานี
2 2 มาหยอ มายอ มายอ ปัตตานี
3 3 ปาแย มายอ มายอ ปัตตานี
4 1 ถนน ถนน มายอ ปัตตานี
5 2 กูแบซาแม ถนน มายอ ปัตตานี
6 3 ดูวา ถนน มายอ ปัตตานี
7 4 ถนนตก ถนน มายอ ปัตตานี
8 1 บองอ ตรัง มายอ ปัตตานี
9 2 ตรัง ตรัง มายอ ปัตตานี
10 3 เขาวัง ตรัง มายอ ปัตตานี
11 4 ม่วงเงิน ตรัง มายอ ปัตตานี
12 1 กาแลตือเงาะ กระหวะ มายอ ปัตตานี
13 2 พอเบาะ กระหวะ มายอ ปัตตานี
14 3 กระหวะ กระหวะ มายอ ปัตตานี
15 4 ราวอ กระหวะ มายอ ปัตตานี
16 5 เมาะโง กระหวะ มายอ ปัตตานี
17 1 บาลูกาตือเงาะ ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
18 3 โคกกอ ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
19 4 ตะบิงตีงี ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
20 5 น้ำใส ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
21 2 เมืองยอน ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
22 6 เจาะบาแน ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
23 7 บูเกะกุง ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
24 8 โคกระกำ ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
25 1 กอแล ลางา มายอ ปัตตานี
26 2 ลางา ลางา มายอ ปัตตานี
27 3 ตาแบ๊ะ ลางา มายอ ปัตตานี
28 4 บาละแต ลางา มายอ ปัตตานี
29 5 ปาลัส ลางา มายอ ปัตตานี
30 6 จูนง ลางา มายอ ปัตตานี
31 7 เปาะชี ลางา มายอ ปัตตานี
32 1 ลางสาด กระเสาะ มายอ ปัตตานี
33 2 กระเสาะ กระเสาะ มายอ ปัตตานี
34 3 บุหวะ กระเสาะ มายอ ปัตตานี
35 4 ยุกง กระเสาะ มายอ ปัตตานี
36 5 บือเระ กระเสาะ มายอ ปัตตานี
37 1 แขนท้าว เกาะจัน มายอ ปัตตานี
38 2 ลาเกาะ เกาะจัน มายอ ปัตตานี
39 3 คลองช้าง เกาะจัน มายอ ปัตตานี
40 5 แยระ เกาะจัน มายอ ปัตตานี
41 1 บูดน ปะโด มายอ ปัตตานี
42 4 เกาะจัน เกาะจัน มายอ ปัตตานี
43 2 มะหุด ปะโด มายอ ปัตตานี
44 3 ควนหยี ปะโด มายอ ปัตตานี
45 4 ป่าละเมาะ ปะโด มายอ ปัตตานี
46 5 ปะโด ปะโด มายอ ปัตตานี
47 1 บาตะกูโบ สาคอบน มายอ ปัตตานี
48 2 ม่วงหวาน สาคอบน มายอ ปัตตานี
49 3 ตุนหยง สาคอบน มายอ ปัตตานี
50 1 ฆูลี สาคอใต้ มายอ ปัตตานี
51 2 บูดี สาคอใต้ มายอ ปัตตานี
52 3 สมาหอ สาคอใต้ มายอ ปัตตานี
53 4 อาฆง สาคอใต้ มายอ ปัตตานี
54 1 สะกำ สะกำ มายอ ปัตตานี
55 2 ศาลาบูดี สะกำ มายอ ปัตตานี
56 3 คลองโตะโนะ สะกำ มายอ ปัตตานี
57 4 กูบังบาเดาะ สะกำ มายอ ปัตตานี
58 1 บาโง ปานัน มายอ ปัตตานี
59 2 ปานัน ปานัน มายอ ปัตตานี

Tag: เวลาละหมาด ต.��������������������������� อ.มายอ จ.ปัตตานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.��������������������������� อ.มายอ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด ซุฮรี ต.��������������������������� อ.มายอ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อัสรี ต.��������������������������� อ.มายอ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด มักริบ ต.��������������������������� อ.มายอ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อีชา ต.��������������������������� อ.มายอ จ.ปัตตานี เวลาละศีลอด ต.��������������������������� อ.มายอ จ.ปัตตานี เวลาเปิดปอซอ ต.��������������������������� อ.มายอ จ.ปัตตานี เวลาแก้บวช ต.��������������������������� อ.มายอ จ.ปัตตานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.��������������������������� อ.มายอ จ.ปัตตานี มัสยิด ต.��������������������������� อ.มายอ จ.ปัตตานี