วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 มายอ มายอ มายอ ปัตตานี
2 2 มาหยอ มายอ มายอ ปัตตานี
3 3 ปาแย มายอ มายอ ปัตตานี
4 1 ถนน ถนน มายอ ปัตตานี
5 2 กูแบซาแม ถนน มายอ ปัตตานี
6 3 ดูวา ถนน มายอ ปัตตานี
7 4 ถนนตก ถนน มายอ ปัตตานี
8 1 บองอ ตรัง มายอ ปัตตานี
9 2 ตรัง ตรัง มายอ ปัตตานี
10 3 เขาวัง ตรัง มายอ ปัตตานี
11 4 ม่วงเงิน ตรัง มายอ ปัตตานี
12 1 กาแลตือเงาะ กระหวะ มายอ ปัตตานี
13 2 พอเบาะ กระหวะ มายอ ปัตตานี
14 3 กระหวะ กระหวะ มายอ ปัตตานี
15 4 ราวอ กระหวะ มายอ ปัตตานี
16 5 เมาะโง กระหวะ มายอ ปัตตานี
17 1 บาลูกาตือเงาะ ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
18 3 โคกกอ ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
19 4 ตะบิงตีงี ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
20 5 น้ำใส ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
21 2 เมืองยอน ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
22 6 เจาะบาแน ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
23 7 บูเกะกุง ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
24 8 โคกระกำ ลุโบะยิไร มายอ ปัตตานี
25 1 กอแล ลางา มายอ ปัตตานี
26 2 ลางา ลางา มายอ ปัตตานี
27 3 ตาแบ๊ะ ลางา มายอ ปัตตานี
28 4 บาละแต ลางา มายอ ปัตตานี
29 5 ปาลัส ลางา มายอ ปัตตานี
30 6 จูนง ลางา มายอ ปัตตานี
31 7 เปาะชี ลางา มายอ ปัตตานี
32 1 ลางสาด กระเสาะ มายอ ปัตตานี
33 2 กระเสาะ กระเสาะ มายอ ปัตตานี
34 3 บุหวะ กระเสาะ มายอ ปัตตานี
35 4 ยุกง กระเสาะ มายอ ปัตตานี
36 5 บือเระ กระเสาะ มายอ ปัตตานี
37 1 แขนท้าว เกาะจัน มายอ ปัตตานี
38 2 ลาเกาะ เกาะจัน มายอ ปัตตานี
39 3 คลองช้าง เกาะจัน มายอ ปัตตานี
40 5 แยระ เกาะจัน มายอ ปัตตานี
41 1 บูดน ปะโด มายอ ปัตตานี
42 4 เกาะจัน เกาะจัน มายอ ปัตตานี
43 2 มะหุด ปะโด มายอ ปัตตานี
44 3 ควนหยี ปะโด มายอ ปัตตานี
45 4 ป่าละเมาะ ปะโด มายอ ปัตตานี
46 5 ปะโด ปะโด มายอ ปัตตานี
47 1 บาตะกูโบ สาคอบน มายอ ปัตตานี
48 2 ม่วงหวาน สาคอบน มายอ ปัตตานี
49 3 ตุนหยง สาคอบน มายอ ปัตตานี
50 1 ฆูลี สาคอใต้ มายอ ปัตตานี
51 2 บูดี สาคอใต้ มายอ ปัตตานี
52 3 สมาหอ สาคอใต้ มายอ ปัตตานี
53 4 อาฆง สาคอใต้ มายอ ปัตตานี
54 1 สะกำ สะกำ มายอ ปัตตานี
55 2 ศาลาบูดี สะกำ มายอ ปัตตานี
56 3 คลองโตะโนะ สะกำ มายอ ปัตตานี
57 4 กูบังบาเดาะ สะกำ มายอ ปัตตานี
58 1 บาโง ปานัน มายอ ปัตตานี
59 2 ปานัน ปานัน มายอ ปัตตานี

Tag: เวลาละหมาด อ.มายอ จ.ปัตตานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.มายอ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด ซุฮรี อ.มายอ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อัสรี อ.มายอ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด มักริบ อ.มายอ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อีชา อ.มายอ จ.ปัตตานี เวลาละศีลอด อ.มายอ จ.ปัตตานี เวลาเปิดปอซอ อ.มายอ จ.ปัตตานี เวลาแก้บวช อ.มายอ จ.ปัตตานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.มายอ จ.ปัตตานี มัสยิด อ.มายอ จ.ปัตตานี