วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ปะนาเระ ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
2 2 นาพร้าว ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
3 3 โตะแป๊ะ ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
4 4 คลองต่ำ ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
5 5 คาโต ปะนาเระ ปะนาเระ ปัตตานี
6 1 ท่าข้าม ท่าข้าม ปะนาเระ ปัตตานี
7 3 ท่ามะนาว ท่าข้าม ปะนาเระ ปัตตานี
8 4 ทุ่ง ท่าข้าม ปะนาเระ ปัตตานี
9 1 ทุ่งใหญ่ บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
10 2 เกาะ บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
11 2 สวนหมาก ท่าข้าม ปะนาเระ ปัตตานี
12 3 นอก บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
13 4 หัวคลอง บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
14 5 ปุลามาวอ บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
15 6 ปูตะ บ้านนอก ปะนาเระ ปัตตานี
16 1 ราวอ ดอน ปะนาเระ ปัตตานี
17 2 คลอง ดอน ปะนาเระ ปัตตานี
18 3 หัวนอน ดอน ปะนาเระ ปัตตานี
19 4 ดอนตะวันออก ดอน ปะนาเระ ปัตตานี
20 5 ยางงาม ดอน ปะนาเระ ปัตตานี
21 6 ป่าสัก ดอน ปะนาเระ ปัตตานี
22 1 ปาลัส ควน ปะนาเระ ปัตตานี
23 2 ควนกลาง ควน ปะนาเระ ปัตตานี
24 3 พิกุล ควน ปะนาเระ ปัตตานี
25 4 ใต้ ควน ปะนาเระ ปัตตานี
26 5 ด่าน ควน ปะนาเระ ปัตตานี
27 6 บ่อตุ่มพระ ควน ปะนาเระ ปัตตานี
28 1 ตะโละ ท่าน้ำ ปะนาเระ ปัตตานี
29 2 สุเหร่า ท่าน้ำ ปะนาเระ ปัตตานี
30 3 ตีนเขา ท่าน้ำ ปะนาเระ ปัตตานี
31 4 โต๊ะชา ท่าน้ำ ปะนาเระ ปัตตานี
32 5 ข่า ท่าน้ำ ปะนาเระ ปัตตานี
33 1 ใหญ่ คอกกระบือ ปะนาเระ ปัตตานี
34 2 หัวนอน คอกกระบือ ปะนาเระ ปัตตานี
35 3 ปากช่อง คอกกระบือ ปะนาเระ ปัตตานี
36 4 มะรวด คอกกระบือ ปะนาเระ ปัตตานี
37 1 เคียน พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี
38 2 นาจาก พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี
39 3 พ่อมิ่ง พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี
40 4 ใหม่ พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี
41 5 โต๊ะแมว พ่อมิ่ง ปะนาเระ ปัตตานี
42 1 บางมะรวด บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
43 2 ท่าชะเมา บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
44 3 หัวเขาแก้ว บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
45 4 ป่ากะพ้อ บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
46 5 กลาง บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
47 6 บ่ออิฐ บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
48 7 ไสพญา บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
49 8 แหลมแป้ง บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
50 9 บนดอน บ้านกลาง ปะนาเระ ปัตตานี
51 1 บางหมู บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี
52 2 น้ำบ่อ บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี
53 3 ท่าสู บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี
54 4 แฆแฆ บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี
55 5 บ้านน้ำบ่อตะวันออก บ้านน้ำบ่อ ปะนาเระ ปัตตานี

Tag: เวลาละหมาด อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด ซุฮรี อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อัสรี อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด มักริบ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อีชา อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เวลาละศีลอด อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เวลาเปิดปอซอ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี เวลาแก้บวช อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี มัสยิด อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี