วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล��������������������������� อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 2 บาโงสากอ คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
2 1 เกาะเปาะเหนือ เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี
3 2 เกาะเปาะใต้ เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี
4 3 ใหม่ เกาะเปาะ หนองจิก ปัตตานี
5 1 คอลอตันหยง คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
6 3 โคกโหนด คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
7 5 กาแลกูมิ คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
8 6 ไร่ คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
9 4 ต้นสะท้อน คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
10 7 แม่โอน คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
11 8 บาโงแนแต คอลอตันหยง หนองจิก ปัตตานี
12 1 ดอนรัก ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี
13 2 ท่าด่าน ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี
14 3 บาลา ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี
15 4 คลองขุด ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี
16 7 ดอนรักจะรัง ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี
17 3 ออเลาะปีแน ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี
18 3 โคกดีปลี ตุยง หนองจิก ปัตตานี
19 5 คลองวัว ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี
20 6 ปะกาจินอ ดอนรัก หนองจิก ปัตตานี
21 1 เปี๊ยะ ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี
22 2 โคกหมัก ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี
23 4 บาโงกาเสาะ ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี
24 5 กูแบกีแย ดาโต๊ะ หนองจิก ปัตตานี
25 4 ท่ายาลอ ตุยง หนองจิก ปัตตานี
26 5 แฉงแหวง ตุยง หนองจิก ปัตตานี
27 6 ปะกาลือสง ตุยง หนองจิก ปัตตานี
28 1 ตุยง ตุยง หนองจิก ปัตตานี
29 2 โคกจันทร์ ตุยง หนองจิก ปัตตานี
30 7 โคกม่วง ตุยง หนองจิก ปัตตานี
31 8 บางปลาหมอ ตุยง หนองจิก ปัตตานี
32 1 ท่ากำชำ ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
33 2 ปรัง ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
34 3 ท่ายามู ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
35 6 เกาะหม้อแกง ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
36 7 ปาแด ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
37 1 ควนคูหา บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
38 4 ตันหยงเปาว์ ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
39 5 บางราพา ท่ากำชำ หนองจิก ปัตตานี
40 2 ห้วยน้ำเย็น บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
41 3 ไผ่มัน บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
42 4 ควนดิน บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
43 5 ปาแดลางา บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
44 9 ใหม่หุ่งนเรนทร์ บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
45 1 บางไร่ บางเขา หนองจิก ปัตตานี
46 1 กาหยี ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
47 6 ตลาดบ่อทอง บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
48 7 บ่อทอง บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
49 8 โคกกอดอนยาง บ่อทอง หนองจิก ปัตตานี
50 2 บากง บางเขา หนองจิก ปัตตานี
51 3 บางทัน บางเขา หนองจิก ปัตตานี
52 4 ดอนยาง บางเขา หนองจิก ปัตตานี
53 2 ท่ากูโบ ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
54 3 น้ำดำ ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
55 4 โคกคอแห้ง ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
56 5 ดอนนา บางเขา หนองจิก ปัตตานี
57 6 สายหมอ บางเขา หนองจิก ปัตตานี
58 7 แคนา บางเขา หนองจิก ปัตตานี
59 1 ปากบางตาวา บางตาวา หนองจิก ปัตตานี
60 2 บางตาวา บางตาวา หนองจิก ปัตตานี
61 5 ปาแดลางา ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
62 7 ค่าย ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
63 8 กูแบซือโยะ ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
64 1 ยาบีใต้ ยาบี หนองจิก ปัตตานี
65 2 คลองช้าง ยาบี หนองจิก ปัตตานี
66 6 รูแตบองอ ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
67 9 คลองควน ปุโละปุโย หนองจิก ปัตตานี
68 3 ยาบีเหนือ ยาบี หนองจิก ปัตตานี
69 4 ใหม่ ยาบี หนองจิก ปัตตานี
70 5 คู ยาบี หนองจิก ปัตตานี
71 6 หนองปู ยาบี หนองจิก ปัตตานี
72 1 มะพร้าวต้นเดียว ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี
73 2 แนบุ ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี
74 3 กาเดาะ ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี
75 4 ท่ากูโบ ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี
76 5 ทุ่งโพธิ์ ลิปะสะโง หนองจิก ปัตตานี

Tag: เวลาละหมาด ต.��������������������������� อ.หนองจิก จ.ปัตตานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.��������������������������� อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เวลาละหมาด ซุฮรี ต.��������������������������� อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อัสรี ต.��������������������������� อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เวลาละหมาด มักริบ ต.��������������������������� อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อีชา ต.��������������������������� อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เวลาละศีลอด ต.��������������������������� อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เวลาเปิดปอซอ ต.��������������������������� อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เวลาแก้บวช ต.��������������������������� อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.��������������������������� อ.หนองจิก จ.ปัตตานี มัสยิด ต.��������������������������� อ.หนองจิก จ.ปัตตานี