วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล������������������������ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 กะโผะ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
2 2 เคียน โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
3 7 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
4 10 ท่าคลอง โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
5 3 ต้นธง โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
6 4 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
7 5 คลองช้าง โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
8 6 ทุ่งยาว โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
9 8 สามยอด โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
10 9 นิคม โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
11 12 พรุ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
12 2 โพธิ์ มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
13 3 แลแป มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
14 4 นาค้อใต้ มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
15 11 คลองปอม โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
16 1 ยางแดง มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
17 5 ป่ากัน มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
18 6 มะกรูด มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
19 7 หรัง มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
20 1 ทุ่งศาลา บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี
21 2 บางโกระ บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี
22 3 ฉาง บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี
23 4 บู บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี
24 5 ล้อแตก บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี
25 1 ป่าบอน ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
26 2 ดอนเค็ด ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
27 3 นาค้อ ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
28 4 นาค้อกลาง ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
29 5 นาค้อเหนือ ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
30 1 ลำหยัง ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
31 2 หลวงจันทร์ ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
32 1 นาประดู่ นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
33 5 ควนประ นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
34 7 ศาลาลาก นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
35 3 ที่พลู ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
36 4 ควนลังงา ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
37 5 ตกวัดทรายขาว ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
38 6 ลำอาน ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
39 2 กล้วย นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
40 8 สลาม นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
41 4 บ่อหว้า ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
42 6 ปากล่อ ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
43 9 ปลักใหญ่ ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
44 3 ห้วยเปรียะ นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
45 4 ยางแดง นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
46 6 ตลาดนาประดู่ นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
47 1 บาเงง ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
48 2 คลองหิน ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
49 3 พระยา ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
50 1 ทุ่งพลา ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี
51 2 ป่าไร่ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี
52 3 เกาะตา ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี
53 5 ชมภู่ ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
54 7 โผงโผงนอก ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
55 8 โผงโผงใน ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
56 4 ห้วยเงาะ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี
57 5 เกาะวิหาร ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี
58 1 หัวควน ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
59 2 ควนเปล ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
60 3 ประดู่ ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
61 4 ควนแตน ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
62 5 ท่าเรือ ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
63 6 โคกอ้น ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
64 7 ควนกะลาทอง ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
65 8 บ้านพรุวัง ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
66 1 นาเกตุ นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
67 2 ชะเมา นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
68 3 ควนลาแม นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
69 4 คลองช้าง นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
70 5 บาโงฆาดิง นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
71 6 หัวควน นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
72 7 คลองช้างออก นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
73 1 แม่กัง ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
74 2 ช้างไห้ออก ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
75 3 ควนโนรี ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
76 4 หนองครก ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
77 5 ตุปะ ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
78 6 คลองกลาง ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
79 1 สวนนอก ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี
80 2 มะปรางมัน ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี
81 3 ช้างให้ตก ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี
82 4 ปุหรน ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี
83 5 ป่าลาม ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี

Tag: เวลาละหมาด ต.������������������������ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.������������������������ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด ซุฮรี ต.������������������������ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อัสรี ต.������������������������ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด มักริบ ต.������������������������ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อีชา ต.������������������������ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เวลาละศีลอด ต.������������������������ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เวลาเปิดปอซอ ต.������������������������ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เวลาแก้บวช ต.������������������������ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.������������������������ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี มัสยิด ต.������������������������ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี