วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 กะโผะ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
2 2 เคียน โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
3 7 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
4 10 ท่าคลอง โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
5 3 ต้นธง โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
6 4 โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
7 5 คลองช้าง โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
8 6 ทุ่งยาว โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
9 8 สามยอด โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
10 9 นิคม โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
11 12 พรุ โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
12 2 โพธิ์ มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
13 3 แลแป มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
14 4 นาค้อใต้ มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
15 11 คลองปอม โคกโพธิ์ โคกโพธิ์ ปัตตานี
16 1 ยางแดง มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
17 5 ป่ากัน มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
18 6 มะกรูด มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
19 7 หรัง มะกรูด โคกโพธิ์ ปัตตานี
20 1 ทุ่งศาลา บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี
21 2 บางโกระ บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี
22 3 ฉาง บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี
23 4 บู บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี
24 5 ล้อแตก บางโกระ โคกโพธิ์ ปัตตานี
25 1 ป่าบอน ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
26 2 ดอนเค็ด ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
27 3 นาค้อ ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
28 4 นาค้อกลาง ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
29 5 นาค้อเหนือ ป่าบอน โคกโพธิ์ ปัตตานี
30 1 ลำหยัง ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
31 2 หลวงจันทร์ ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
32 1 นาประดู่ นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
33 5 ควนประ นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
34 7 ศาลาลาก นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
35 3 ที่พลู ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
36 4 ควนลังงา ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
37 5 ตกวัดทรายขาว ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
38 6 ลำอาน ทรายขาว โคกโพธิ์ ปัตตานี
39 2 กล้วย นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
40 8 สลาม นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
41 4 บ่อหว้า ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
42 6 ปากล่อ ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
43 9 ปลักใหญ่ ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
44 3 ห้วยเปรียะ นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
45 4 ยางแดง นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
46 6 ตลาดนาประดู่ นาประดู่ โคกโพธิ์ ปัตตานี
47 1 บาเงง ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
48 2 คลองหิน ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
49 3 พระยา ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
50 1 ทุ่งพลา ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี
51 2 ป่าไร่ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี
52 3 เกาะตา ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี
53 5 ชมภู่ ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
54 7 โผงโผงนอก ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
55 8 โผงโผงใน ปากล่อ โคกโพธิ์ ปัตตานี
56 4 ห้วยเงาะ ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี
57 5 เกาะวิหาร ทุ่งพลา โคกโพธิ์ ปัตตานี
58 1 หัวควน ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
59 2 ควนเปล ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
60 3 ประดู่ ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
61 4 ควนแตน ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
62 5 ท่าเรือ ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
63 6 โคกอ้น ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
64 7 ควนกะลาทอง ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
65 8 บ้านพรุวัง ท่าเรือ โคกโพธิ์ ปัตตานี
66 1 นาเกตุ นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
67 2 ชะเมา นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
68 3 ควนลาแม นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
69 4 คลองช้าง นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
70 5 บาโงฆาดิง นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
71 6 หัวควน นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
72 7 คลองช้างออก นาเกตุ โคกโพธิ์ ปัตตานี
73 1 แม่กัง ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
74 2 ช้างไห้ออก ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
75 3 ควนโนรี ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
76 4 หนองครก ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
77 5 ตุปะ ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
78 6 คลองกลาง ควนโนรี โคกโพธิ์ ปัตตานี
79 1 สวนนอก ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี
80 2 มะปรางมัน ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี
81 3 ช้างให้ตก ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี
82 4 ปุหรน ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี
83 5 ป่าลาม ช้างให้ตก โคกโพธิ์ ปัตตานี

Tag: เวลาละหมาด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด ซุฮรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อัสรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด มักริบ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เวลาละหมาด อีชา อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เวลาละศีลอด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เวลาเปิดปอซอ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เวลาแก้บวช อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี มัสยิด อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี