วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ตลาดบางแก้ว ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง
2 2 เกาะ ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง
3 3 สังเขย่า ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง
4 4 ท่ามะเดื่อ ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง
5 5 หูแร่ ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง
6 6 บางแก้ว ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง
7 7 ควรสาน ท่ามะเดื่อ บางแก้ว พัทลุง
8 1 หาดไข่เต่า นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
9 3 ควนโหมด นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
10 6 นาหม่อม นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
11 11 หัวปอ,บางขี้เสียด นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
12 12 ทุ่งเศรษฐี นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
13 2 พน นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
14 4 นาปะขอ นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
15 5 ช่างทอง นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
16 7 วัดโหนด นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
17 8 สหกรณ์ นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
18 9 ปากพน นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
19 13 เกาะหยี นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
20 14 คลองกะอาน นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
21 1 หลังสถานี โคกสัก บางแก้ว พัทลุง
22 10 คลองชีพ นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
23 2 โคกสัก โคกสัก บางแก้ว พัทลุง
24 3 ลอน โคกสัก บางแก้ว พัทลุง
25 4 ต้นสน โคกสัก บางแก้ว พัทลุง
26 5 ห้วยเนียง โคกสัก บางแก้ว พัทลุง
27 6 หนองบ่อ โคกสัก บางแก้ว พัทลุง
28 7 คอแห้งงาม โคกสัก บางแก้ว พัทลุง
29 9 ทุ่งนาเจริญ โคกสัก บางแก้ว พัทลุง
30 10 งามทอง โคกสัก บางแก้ว พัทลุง
31 11 บ่อนางชี โคกสัก บางแก้ว พัทลุง
32 12 ทวดทอง โคกสัก บางแก้ว พัทลุง
33 8 ทุ่งโต๊ะหย๊ะ โคกสัก บางแก้ว พัทลุง
34 13 ทุ่งนายพัน โคกสัก บางแก้ว พัทลุง

Tag: เวลาละหมาด อ.บางแก้ว จ.พัทลุง วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เวลาละหมาด ซุฮรี อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เวลาละหมาด อัสรี อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เวลาละหมาด มักริบ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เวลาละหมาด อีชา อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เวลาละศีลอด อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เวลาเปิดปอซอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง เวลาแก้บวช อ.บางแก้ว จ.พัทลุง ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.บางแก้ว จ.พัทลุง มัสยิด อ.บางแก้ว จ.พัทลุง