วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลห้วยยอด อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ตลาดห้วยยอด ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
2 2 ห้วยหลุด ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
3 3 ควนหนังขำ ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
4 4 ในเหยา ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
5 5 ท่ามะปราง ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
6 50 หลังวัดห้วยยอด ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
7 51 กวนอู ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
8 52 วัฒนา ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
9 53 ตาชี ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
10 54 ถนนแพรก ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
11 55 ควนหนังขำ ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
12 56 ตลาดห้วยยอด ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
13 57 หน้าวัดห้วยยอด ห้วยยอด ห้วยยอด ตรัง
14 1 ยางยวน หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง
15 2 ห้วยน้ำเย็น หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง
16 3 ห้วยโขง หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง
17 4 ควนเลียบ หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง
18 5 หนองสองพี่น้อง หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง
19 6 ช่องเขา หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง
20 7 หัวเขา หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง
21 8 ป่ายาง หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง
22 9 ควนเลียบ หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง
23 10 ต้นส้มหม้าว หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง
24 11 ห้วยขี้แรด หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง
25 12 วังหิน หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง
26 1 ป่าหว้าน บางดี ห้วยยอด ตรัง
27 2 เดือยพร บางดี ห้วยยอด ตรัง
28 3 พรุจูด บางดี ห้วยยอด ตรัง
29 4 บ่อประดู่ บางดี ห้วยยอด ตรัง
30 5 โคกแตรก บางดี ห้วยยอด ตรัง
31 6 ซา บางดี ห้วยยอด ตรัง
32 7 ควนงาช้าง บางดี ห้วยยอด ตรัง
33 8 บ่อหรั่ง บางดี ห้วยยอด ตรัง
34 9 ควนอารี บางดี ห้วยยอด ตรัง
35 10 สะพานไทร บางดี ห้วยยอด ตรัง
36 11 ควนตอ บางดี ห้วยยอด ตรัง
37 12 หนองหม้าว บางดี ห้วยยอด ตรัง
38 1 ทุ่งแดด บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง
39 2 นาวง บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง
40 9 ควนพญา บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง
41 1 เขากอบ เขากอบ ห้วยยอด ตรัง
42 3 ทุ่งศาลา บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง
43 4 ควนเหนียง บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง
44 5 เหนือคลอง บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง
45 6 วังเจริญ บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง
46 7 สะพานกอด บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง
47 8 ทุ่งนอก บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง
48 2 ไสห้าง เขากอบ ห้วยยอด ตรัง
49 3 ทุ่งเลียบ เขากอบ ห้วยยอด ตรัง
50 4 ถนนแพรก เขากอบ ห้วยยอด ตรัง
51 5 นาท่อม เขากอบ ห้วยยอด ตรัง
52 6 ท่ามะพร้าว เขากอบ ห้วยยอด ตรัง
53 7 ไสกล้วยเถื่อน เขากอบ ห้วยยอด ตรัง
54 8 หนองปรือ เขากอบ ห้วยยอด ตรัง
55 9 นาท่อม เขากอบ ห้วยยอด ตรัง
56 10 หนองคล้า เขากอบ ห้วยยอด ตรัง
57 11 ท่าประดู่ เขากอบ ห้วยยอด ตรัง
58 12 นาพญา เขากอบ ห้วยยอด ตรัง
59 1 หนองยูง เขาขาว ห้วยยอด ตรัง
60 2 โคกแค เขาขาว ห้วยยอด ตรัง
61 3 หนองปราง เขาขาว ห้วยยอด ตรัง
62 4 คลองนุ้ย เขาขาว ห้วยยอด ตรัง
63 5 ห้วยหลุด เขาขาว ห้วยยอด ตรัง
64 6 หว่างคลอง เขาขาว ห้วยยอด ตรัง
65 7 ควนทัง เขาขาว ห้วยยอด ตรัง
66 1 ควนตัง เขาปูน ห้วยยอด ตรัง
67 2 เขาปูน เขาปูน ห้วยยอด ตรัง
68 3 ควนแคง เขาปูน ห้วยยอด ตรัง
69 4 หินแท่น เขาปูน ห้วยยอด ตรัง
70 5 วังสมบูรณ์ เขาปูน ห้วยยอด ตรัง
71 6 หัวถนน เขาปูน ห้วยยอด ตรัง
72 1 ในเขา ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง
73 3 คลองคุ้ย ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง
74 4 ปากแจ่ม ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง
75 7 สะพานยาง เขาปูน ห้วยยอด ตรัง
76 2 ลำแพะ ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง
77 5 หน้าเขา ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง
78 6 ท่ามะปราง ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง
79 7 ตก ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง
80 1 ควนไทร ปากคม ห้วยยอด ตรัง
81 2 หนองขี้เสียด ปากคม ห้วยยอด ตรัง
82 3 น้ำพราย ปากคม ห้วยยอด ตรัง
83 4 ควนยนต์ ปากคม ห้วยยอด ตรัง
84 5 หนองกก ปากคม ห้วยยอด ตรัง
85 6 พรุพี ปากคม ห้วยยอด ตรัง
86 7 ควนยาง ปากคม ห้วยยอด ตรัง
87 1 ท่างิ้ว ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง
88 2 นาโพธิ์ ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง
89 3 ไสมะม่วง ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง
90 4 ปากห้วย ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง
91 5 ไทรงาม ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง
92 6 ทุ่งควน ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง
93 7 หินงอม ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง
94 8 เกาะยางแดง ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง
95 1 กลาง ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง
96 5 หาญจีนเค้า ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง
97 2 ลำภูรา ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง
98 3 หนองผักฉีด ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง
99 4 ยางขาคีม ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง
100 6 บนควน ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง
101 7 ชายเขา ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง
102 8 ไสใหญ่ ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง
103 9 นาหนองตรุด ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง
104 10 หนองชุมแสง ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง
105 1 หนองหมอ นาวง ห้วยยอด ตรัง
106 2 ไสบ่อ นาวง ห้วยยอด ตรัง
107 3 หนองยายฝ้าย นาวง ห้วยยอด ตรัง
108 4 หัวควน นาวง ห้วยยอด ตรัง
109 5 ท้ายทุ่ง นาวง ห้วยยอด ตรัง
110 6 ป่ากอ นาวง ห้วยยอด ตรัง
111 7 เขาปินะ นาวง ห้วยยอด ตรัง
112 8 หนองเนียงแตก นาวง ห้วยยอด ตรัง
113 9 สะพานนาคบุตร นาวง ห้วยยอด ตรัง
114 10 ควนขี้เสียด นาวง ห้วยยอด ตรัง
115 11 หนองหักทอง นาวง ห้วยยอด ตรัง
116 1 วังหลาม ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง
117 2 ห้วยนาง ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง
118 3 หนองราโพธิ์ ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง
119 4 ห้วยนางใต้ ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง
120 5 พรุพี ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง
121 6 วัดห้วยนาง ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง
122 7 ควนไสบุก ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง
123 8 ช้างหาร ห้วยนาง ห้วยยอด ตรัง
124 1 หน้าวัด ในเตา ห้วยยอด ตรัง
125 3 ไร่เหนือ ในเตา ห้วยยอด ตรัง
126 4 นอก ในเตา ห้วยยอด ตรัง
127 1 ท่าประดู่ ทุ่งต่อ ห้วยยอด ตรัง
128 4 ต้นขี้ใต้ ทุ่งต่อ ห้วยยอด ตรัง
129 2 เขาหล้อม ในเตา ห้วยยอด ตรัง
130 2 นาคมบาง ทุ่งต่อ ห้วยยอด ตรัง
131 3 หนองไทร ทุ่งต่อ ห้วยยอด ตรัง
132 5 นาต้นพร้าว ทุ่งต่อ ห้วยยอด ตรัง
133 6 ลานกระทิง ทุ่งต่อ ห้วยยอด ตรัง
134 7 นาข่า ทุ่งต่อ ห้วยยอด ตรัง
135 8 ทุ่งหว้าน ทุ่งต่อ ห้วยยอด ตรัง
136 1 เขาพรุเสม็ด วังคีรี ห้วยยอด ตรัง
137 2 วังลำใต้ วังคีรี ห้วยยอด ตรัง
138 3 เขานายพัน วังคีรี ห้วยยอด ตรัง
139 4 วังลำ วังคีรี ห้วยยอด ตรัง
140 5 ต้นโพธิ์ วังคีรี ห้วยยอด ตรัง
141 6 ควนนกหว้า วังคีรี ห้วยยอด ตรัง

Tag: เวลาละหมาด ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เวลาละหมาด ซุฮรี ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เวลาละหมาด อัสรี ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เวลาละหมาด มักริบ ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เวลาละหมาด อีชา ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เวลาละศีลอด ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เวลาเปิดปอซอ ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง เวลาแก้บวช ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง มัสยิด ต.ห้วยยอด อ.ห้วยยอด จ.ตรัง