วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ควนโดน ควนโดน ควนโดน สตูล
2 2 สะพานเคียน ควนโดน ควนโดน สตูล
3 3 ถ้ำทะลุ ควนโดน ควนโดน สตูล
4 4 ควนโต๊ะเหลง ควนโดน ควนโดน สตูล
5 5 ดูสน ควนโดน ควนโดน สตูล
6 6 หัวสะพานเหล็ก ควนโดน ควนโดน สตูล
7 7 บูเก็ตยามู ควนโดน ควนโดน สตูล
8 8 ปลักใหญ่ใจดี ควนโดน ควนโดน สตูล
9 9 นาปริก ควนโดน ควนโดน สตูล
10 10 บาราเกตุ ควนโดน ควนโดน สตูล
11 1 โต๊ะสะ ควนสตอ ควนโดน สตูล
12 2 กุบังปะโหลด ควนสตอ ควนโดน สตูล
13 3 ควนยาหวา ควนสตอ ควนโดน สตูล
14 4 กลาง ควนสตอ ควนโดน สตูล
15 5 ทางงอ ควนสตอ ควนโดน สตูล
16 6 ปลักซิมปอ ควนสตอ ควนโดน สตูล
17 7 ควนสตอ ควนสตอ ควนโดน สตูล
18 8 หัวควน ควนสตอ ควนโดน สตูล
19 9 ควนไสน ควนสตอ ควนโดน สตูล
20 10 ทุ่งพัฒนา ควนสตอ ควนโดน สตูล
21 1 เขาพญาบังสา ย่านซื่อ ควนโดน สตูล
22 2 ย่านซื่อ ย่านซื่อ ควนโดน สตูล
23 3 เขาน้อย ย่านซื่อ ควนโดน สตูล
24 4 ห้วยคล้า ย่านซื่อ ควนโดน สตูล
25 5 เกาะแอลัง ย่านซื่อ ควนโดน สตูล
26 6 ปันจอร์ ย่านซื่อ ควนโดน สตูล
27 7 ปากบาง ย่านซื่อ ควนโดน สตูล
28 1 ทุ่งมะปรัง วังประจัน ควนโดน สตูล
29 2 เขานุ้ย วังประจัน ควนโดน สตูล
30 3 วังประจัน วังประจัน ควนโดน สตูล
31 4 วังประจันใต้ วังประจัน ควนโดน สตูล

Tag: เวลาละหมาด ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล เวลาละหมาด ซุฮรี ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล เวลาละหมาด อัสรี ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล เวลาละหมาด มักริบ ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล เวลาละหมาด อีชา ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล เวลาละศีลอด ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล เวลาเปิดปอซอ ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล เวลาแก้บวช ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล มัสยิด ต.ควนสตอ อ.ควนโดน จ.สตูล