วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด หมู่ที่ 2 บ้าน��������� ตำบล������������ อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 - ชุมชนบ้านโคกพยอม พิมาน เมืองสตูล สตูล
2 - ชุมชนคลองเส็นเต็น พิมาน เมืองสตูล สตูล
3 - ชุมชนบ้านศาลากันตง พิมาน เมืองสตูล สตูล
4 - ชุมชนท่าไม้ไผ่ พิมาน เมืองสตูล สตูล
5 - ชุมชนทุ่งเฉลิมสุข พิมาน เมืองสตูล สตูล
6 - ชุมชนบ้านหัวทาง พิมาน เมืองสตูล สตูล
7 - ชุมชนชนาธิป พิมาน เมืองสตูล สตูล
8 - ชุมชนซอยปลาเค็ม พิมาน เมืองสตูล สตูล
9 - ชุมชนซอยม้าขาว พิมาน เมืองสตูล สตูล
10 - ชุมชนทุ่งเฉลิมตะวันออก พิมาน เมืองสตูล สตูล
11 - ชุมชนสัตยาราม พิมาน เมืองสตูล สตูล
12 - ชุมชนปานชูรำลึก พิมาน เมืองสตูล สตูล
13 - ชุมชนหลังโรงพัก พิมาน เมืองสตูล สตูล
14 - ชุมชนเทศบาล4 พิมาน เมืองสตูล สตูล
15 - ชุมชนสี่แยกคอกเป็ด พิมาน เมืองสตูล สตูล
16 - ชุมชนห้องสมุด พิมาน เมืองสตูล สตูล
17 - ชุมชนท่านายเนาว์ พิมาน เมืองสตูล สตูล
18 - ชุมชนเมืองพิมาน พิมาน เมืองสตูล สตูล
19 - ชุมชนจงหัว พิมาน เมืองสตูล สตูล
20 - ชุมชนโรงพระสามัคคี พิมาน เมืองสตูล สตูล
21 1 เขาจีน คลองขุด เมืองสตูล สตูล
22 2 ท่าจีน คลองขุด เมืองสตูล สตูล
23 3 เกาะนก คลองขุด เมืองสตูล สตูล
24 4 คลองขุด คลองขุด เมืองสตูล สตูล
25 5 นาแค คลองขุด เมืองสตูล สตูล
26 6 วัดหน้าเมือง คลองขุด เมืองสตูล สตูล
27 7 คลองขุดเหนือ คลองขุด เมืองสตูล สตูล
28 1 ควนดินแดง ควนขัน เมืองสตูล สตูล
29 2 กะดุ ควนขัน เมืองสตูล สตูล
30 3 นาลาน ควนขัน เมืองสตูล สตูล
31 4 ไทรงาม ควนขัน เมืองสตูล สตูล
32 5 เนินสูง บ้านแรกอด บ้านควนขัน บ้านควนสงขลาตะวันออก บ้านควรสงขลาตะวันตก และบ้านใหม่ ควนขัน เมืองสตูล สตูล
33 6 ท่าหิน ควนขัน เมืองสตูล สตูล
34 1 โต๊ะเดาะ บ้านกาเนะ บ้านควน เมืองสตูล สตูล
35 2 ทุ่งวิมาน บ้านควน เมืองสตูล สตูล
36 3 โคกทราย บ้านควน เมืองสตูล สตูล
37 4 คลองตาย บ้านควน เมืองสตูล สตูล
38 5 ควน บ้านควน เมืองสตูล สตูล
39 6 กาลูบี บ้านควน เมืองสตูล สตูล
40 7 ลูโบ๊ะกา.รายี บ้านควน เมืองสตูล สตูล
41 1 ฉลุงใต้ ฉลุง เมืองสตูล สตูล
42 2 จีน ฉลุง เมืองสตูล สตูล
43 3 ท่าคลองใต้ ฉลุง เมืองสตูล สตูล
44 4 ท่าคลอง ฉลุง เมืองสตูล สตูล
45 5 โต๊ะยูด๊ะ ฉลุง เมืองสตูล สตูล
46 6 กุบังจามังใต้ ฉลุง เมืองสตูล สตูล
47 7 กุบังจามังเหนือ ฉลุง เมืองสตูล สตูล
48 8 ทุ่ง ฉลุง เมืองสตูล สตูล
49 9 หัวเขา ฉลุง เมืองสตูล สตูล
50 10 โต๊ะวัง ฉลุง เมืองสตูล สตูล
51 11 โคกประดู่ ฉลุง เมืองสตูล สตูล
52 12 เขาน้อย ฉลุง เมืองสตูล สตูล
53 13 ริมห้วย ฉลุง เมืองสตูล สตูล
54 14 ทุ่งพญา ฉลุง เมืองสตูล สตูล
55 1 ตันหยงอุมา เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล
56 2 บากันใหญ่ เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล
57 3 ตันหยงกลิง เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล
58 4 ยะระโตดนุ้ย เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล
59 5 เกาะสาหร่าย (ยะระโตดใหญ่) เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล
60 6 ตะโล๊ะน้ำ เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล
61 7 เกาะอาดัง (เกาะลีเป๊ะ) เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล
62 8 บ้านหลีเป๊ะพัฒนา เกาะสาหร่าย เมืองสตูล สตูล
63 1 ฉลุง เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล
64 2 เจ๊ะบิลัง เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล
65 1 ตันหยงโป ตันหยงโป เมืองสตูล สตูล
66 2 หาดทรายยาว ตันหยงโป เมืองสตูล สตูล
67 3 บากันเคย ตันหยงโป เมืองสตูล สตูล
68 3 ปาเต๊ะ เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล
69 4 โต๊ะกุกี เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล
70 5 กาลันยินตัน บ้านลุ่มหว้า เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล
71 1 กาลันบาตู ตำมะลัง เมืองสตูล สตูล
72 1 เกาะยาว ปูยู เมืองสตูล สตูล
73 1 เขาน้อยตก ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล
74 6 ปาเต๊ะเหนือ เจ๊ะบิลัง เมืองสตูล สตูล
75 2 ตำมะลังเหนือ ตำมะลัง เมืองสตูล สตูล
76 3 ตำมะลังใต้ ตำมะลัง เมืองสตูล สตูล
77 2 ตันหยงกาโบย ปูยู เมืองสตูล สตูล
78 3 ปูยู ปูยู เมืองสตูล สตูล
79 2 ควนโพธิ์ ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล
80 3 โคกพิลา ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล
81 4 เกาะเนียง ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล
82 5 ใหม่ ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล
83 6 ห้วยลึก ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล
84 7 โคกไคร ควนโพธิ์ เมืองสตูล สตูล
85 1 ไร่ เกตรี เมืองสตูล สตูล
86 2 กาเน๊ะ เกตรี เมืองสตูล สตูล
87 3 เกตรี เกตรี เมืองสตูล สตูล
88 4 ลูโป๊ะฆอเลาะ เกตรี เมืองสตูล สตูล
89 5 วังพะเนียด เกตรี เมืองสตูล สตูล
90 6 โคกมุดพัฒนา เกตรี เมืองสตูล สตูล
91 7 ทุ่ง เกตรี เมืองสตูล สตูล

Tag: เวลาละหมาด หมู่ที่ 2 บ้าน��������� ต.������������ อ.เมืองสตูล จ.สตูล วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ หมู่ที่ 2 บ้าน��������� ต.������������ อ.เมืองสตูล จ.สตูล เวลาละหมาด ซุฮรี หมู่ที่ 2 บ้าน��������� ต.������������ อ.เมืองสตูล จ.สตูล เวลาละหมาด อัสรี หมู่ที่ 2 บ้าน��������� ต.������������ อ.เมืองสตูล จ.สตูล เวลาละหมาด มักริบ หมู่ที่ 2 บ้าน��������� ต.������������ อ.เมืองสตูล จ.สตูล เวลาละหมาด อีชา หมู่ที่ 2 บ้าน��������� ต.������������ อ.เมืองสตูล จ.สตูล เวลาละศีลอด หมู่ที่ 2 บ้าน��������� ต.������������ อ.เมืองสตูล จ.สตูล เวลาเปิดปอซอ หมู่ที่ 2 บ้าน��������� ต.������������ อ.เมืองสตูล จ.สตูล เวลาแก้บวช หมู่ที่ 2 บ้าน��������� ต.������������ อ.เมืองสตูล จ.สตูล ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) หมู่ที่ 2 บ้าน��������� ต.������������ อ.เมืองสตูล จ.สตูล มัสยิด หมู่ที่ 2 บ้าน��������� ต.������������ อ.เมืองสตูล จ.สตูล