วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 บางกล่ำบน บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
2 2 บางกล่ำกลาง บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
3 3 บางกล่ำใต้ บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
4 4 บางหยี บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
5 5 ท่าเมรุ บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
6 6 ยวนยาง บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
7 7 หนองม่วง บางกล่ำ บางกล่ำ สงขลา
8 1 เลียบ ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
9 2 ท่าช้าง ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
10 3 ห้วยหลอ ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
11 4 หัวควน ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
12 5 หนองขวน ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
13 6 คลองนกกระทุง ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
14 7 โคกเมา ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
15 8 ท่าท้อน ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
16 9 ป่ายาง ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
17 10 ยางงาม ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
18 11 ท่าไทร ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
19 12 บ่อแพ ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
20 13 หนองจูด ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
21 14 เนินพิชัย ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
22 15 ดินลาน ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
23 16 ดินลานเหนือ ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
24 17 ควนเหนือ ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
25 18 ป่ายางใหม่ ท่าช้าง บางกล่ำ สงขลา
26 1 หนองหิน แม่ทอม บางกล่ำ สงขลา
27 2 แม่ทอม แม่ทอม บางกล่ำ สงขลา
28 3 หัวนอนวัด แม่ทอม บางกล่ำ สงขลา
29 4 แม่ทอมตก แม่ทอม บางกล่ำ สงขลา
30 5 นารังนก แม่ทอม บางกล่ำ สงขลา
31 6 นารังนก แม่ทอม บางกล่ำ สงขลา
32 1 คู บ้านหาร บางกล่ำ สงขลา
33 2 ท่าหาด บ้านหาร บางกล่ำ สงขลา
34 3 คดยาง บ้านหาร บางกล่ำ สงขลา
35 4 หาร บ้านหาร บางกล่ำ สงขลา
36 5 เกาะไหล บ้านหาร บางกล่ำ สงขลา

Tag: เวลาละหมาด อ.บางกล่ำ จ.สงขลา วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เวลาละหมาด ซุฮรี อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เวลาละหมาด อัสรี อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เวลาละหมาด มักริบ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เวลาละหมาด อีชา อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เวลาละศีลอด อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เวลาเปิดปอซอ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา เวลาแก้บวช อ.บางกล่ำ จ.สงขลา ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.บางกล่ำ จ.สงขลา มัสยิด อ.บางกล่ำ จ.สงขลา