วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล��������������������� อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 พ้อแดง นาโพธิ์ สวี ชุมพร
2 2 นาคราม นาโพธิ์ สวี ชุมพร
3 4 ควนสีแท นาโพธิ์ สวี ชุมพร
4 5 นาโพธิ์ นาโพธิ์ สวี ชุมพร
5 3 เขาสวนทุเรียน นาโพธิ์ สวี ชุมพร
6 6 ในลุ่ม นาโพธิ์ สวี ชุมพร
7 7 ควนตะล่อม นาโพธิ์ สวี ชุมพร
8 8 ห้วยกรวด นาโพธิ์ สวี ชุมพร
9 1 วัดสวี สวี สวี ชุมพร
10 2 ควนพัฒนา สวี สวี ชุมพร
11 3 พะงุ้น สวี สวี ชุมพร
12 4 แหลมปอ สวี สวี ชุมพร
13 1 ทุ่งระยะ ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
14 2 แก่งกระทิง ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
15 3 ลุ่มญวน ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
16 4 ทั่ง ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
17 5 คลองน้อย ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
18 6 หน้าคราม ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
19 7 น้ำชล ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
20 8 ทุ่งคอกช้าง ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
21 9 ภูเขาทอง ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
22 10 น้ำลอดน้อย ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
23 11 ดอนทราย ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
24 1 ดอนตาเหลือง ท่าหิน สวี ชุมพร
25 2 หินสามก้อน ท่าหิน สวี ชุมพร
26 3 ท่ากระดาน ท่าหิน สวี ชุมพร
27 4 คลองชุม ท่าหิน สวี ชุมพร
28 5 ท่าหิน ท่าหิน สวี ชุมพร
29 6 ห้วยปลิง ท่าหิน สวี ชุมพร
30 7 หนองปลา ท่าหิน สวี ชุมพร
31 8 หาดทรายรี ท่าหิน สวี ชุมพร
32 9 เขาเขียว ท่าหิน สวี ชุมพร
33 10 ทุ่งพุฒ ท่าหิน สวี ชุมพร
34 1 ไร่ล่าง ปากแพรก สวี ชุมพร
35 2 โพธิ์ศรี ปากแพรก สวี ชุมพร
36 3 โขยง ปากแพรก สวี ชุมพร
37 4 ท่านา ปากแพรก สวี ชุมพร
38 5 เชิงคีรี ปากแพรก สวี ชุมพร
39 6 ในไร่ ปากแพรก สวี ชุมพร
40 1 ท้องตมใหญ่ ด่านสวี สวี ชุมพร
41 2 ท้องโตนด ด่านสวี สวี ชุมพร
42 3 บ่อคา ด่านสวี สวี ชุมพร
43 4 ท้องเกร็ง ด่านสวี สวี ชุมพร
44 5 เสียบญวน ด่านสวี สวี ชุมพร
45 6 ในไร่ ด่านสวี สวี ชุมพร
46 7 หน้าถ้ำ ด่านสวี สวี ชุมพร
47 8 กลางนา ด่านสวี สวี ชุมพร
48 9 ถ้ำใน ด่านสวี สวี ชุมพร
49 10 เล็บกระรอก ด่านสวี สวี ชุมพร
50 11 อ่าวมะขาม ด่านสวี สวี ชุมพร
51 6 ห้วยแห้ง ครน สวี ชุมพร
52 1 นาเหรี่ยง ครน สวี ชุมพร
53 2 พะงุ้น ครน สวี ชุมพร
54 3 ครน ครน สวี ชุมพร
55 4 ไทรล่า ครน สวี ชุมพร
56 5 น้ำฉา ครน สวี ชุมพร
57 7 แก่งตะเคียน ครน สวี ชุมพร
58 9 เขาหลัก ครน สวี ชุมพร
59 12 คู ครน สวี ชุมพร
60 14 ช่องพงษ์ ครน สวี ชุมพร
61 8 เขาล้าน ครน สวี ชุมพร
62 10 ปลายกริม ครน สวี ชุมพร
63 11 ช่องรอ ครน สวี ชุมพร
64 13 ควนสามัคคี ครน สวี ชุมพร
65 1 ท่าดี วิสัยใต้ สวี ชุมพร
66 2 วิสัยใต้ วิสัยใต้ สวี ชุมพร
67 3 ล่าง วิสัยใต้ สวี ชุมพร
68 8 วัดนอก วิสัยใต้ สวี ชุมพร
69 2 หนองบัว นาสัก สวี ชุมพร
70 4 ควน วิสัยใต้ สวี ชุมพร
71 5 ทุ่งเขาสะบ้า วิสัยใต้ สวี ชุมพร
72 6 หาดพริก วิสัยใต้ สวี ชุมพร
73 7 แพรกแห้ง วิสัยใต้ สวี ชุมพร
74 9 เขาหลัก วิสัยใต้ สวี ชุมพร
75 10 แก่งอนุรักษ์ วิสัยใต้ สวี ชุมพร
76 4 หนองบัว นาสัก สวี ชุมพร
77 7 ไทยพัฒนา นาสัก สวี ชุมพร
78 12 ป่ากล้วย นาสัก สวี ชุมพร
79 1 นาสัก นาสัก สวี ชุมพร
80 3 เขาน้อย นาสัก สวี ชุมพร
81 5 ยางงาม นาสัก สวี ชุมพร
82 6 แก่งกระทั่ง นาสัก สวี ชุมพร
83 8 ห้วยทรายขาว นาสัก สวี ชุมพร
84 9 ไร่ใน นาสัก สวี ชุมพร
85 13 ทุ่งม่วง นาสัก สวี ชุมพร
86 14 ทุ่งยอ นาสัก สวี ชุมพร
87 17 หนองกรุษ นาสัก สวี ชุมพร
88 10 ห้วยแก้ว นาสัก สวี ชุมพร
89 11 ห้วยใหญ่ นาสัก สวี ชุมพร
90 15 แก่งปรุ นาสัก สวี ชุมพร
91 16 แสนอุดม นาสัก สวี ชุมพร
92 18 น้ำลอดใหญ่ นาสัก สวี ชุมพร
93 19 ตาหลัด นาสัก สวี ชุมพร
94 1 กลาง เขาทะลุ สวี ชุมพร
95 2 ล่าง เขาทะลุ สวี ชุมพร
96 4 ถ้ำน้ำลอด เขาทะลุ สวี ชุมพร
97 3 ห้วยกลาง เขาทะลุ สวี ชุมพร
98 5 ช่องบอน เขาทะลุ สวี ชุมพร
99 6 โพธิ์ทอง เขาทะลุ สวี ชุมพร
100 7 บนดอย เขาทะลุ สวี ชุมพร
101 8 เขาหลัก เขาทะลุ สวี ชุมพร
102 9 ห้วยทับทอง เขาทะลุ สวี ชุมพร
103 10 เขาใหญ่พัฒนา เขาทะลุ สวี ชุมพร
104 1 ทุ่งคาโตนด เขาค่าย สวี ชุมพร
105 7 ถ้ำตาทอง เขาค่าย สวี ชุมพร
106 9 หนองกี่ เขาค่าย สวี ชุมพร
107 11 น้ำทิพย์ เขาทะลุ สวี ชุมพร
108 2 คลองหินดำ เขาค่าย สวี ชุมพร
109 3 เขาค่าย เขาค่าย สวี ชุมพร
110 4 ในหุบ เขาค่าย สวี ชุมพร
111 5 เขาหลัก เขาค่าย สวี ชุมพร
112 6 โดห้อย เขาค่าย สวี ชุมพร
113 11 ประชาเสรี เขาค่าย สวี ชุมพร
114 12 หน้าศาลช้างเล่น เขาค่าย สวี ชุมพร
115 8 ขุนไกร เขาค่าย สวี ชุมพร
116 10 วังประดิษฐ์ เขาค่าย สวี ชุมพร

Tag: เวลาละหมาด ต.��������������������� อ.สวี จ.ชุมพร วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.��������������������� อ.สวี จ.ชุมพร เวลาละหมาด ซุฮรี ต.��������������������� อ.สวี จ.ชุมพร เวลาละหมาด อัสรี ต.��������������������� อ.สวี จ.ชุมพร เวลาละหมาด มักริบ ต.��������������������� อ.สวี จ.ชุมพร เวลาละหมาด อีชา ต.��������������������� อ.สวี จ.ชุมพร เวลาละศีลอด ต.��������������������� อ.สวี จ.ชุมพร เวลาเปิดปอซอ ต.��������������������� อ.สวี จ.ชุมพร เวลาแก้บวช ต.��������������������� อ.สวี จ.ชุมพร ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.��������������������� อ.สวี จ.ชุมพร มัสยิด ต.��������������������� อ.สวี จ.ชุมพร