วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 เขาตะเภาทอง พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
2 2 ท่าไทร พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
3 3 ไสงอ พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
4 5 บึงขุด พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
5 8 พะโต๊ะ พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
6 10 ในจอก พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
7 4 ควน พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
8 6 ในหยาน พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
9 7 ท่าตีน พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
10 9 ปากเลข พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
11 11 ห้วยกุ้งทอง พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
12 12 ตรัง พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
13 13 ห้วยขอน พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
14 14 ปะติมะ พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
15 15 ในจูน พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
16 16 คลองช้าง พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
17 17 ศรีสมุทร พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
18 18 ประสานมิตร พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
19 19 ปิยะภูมิ พะโต๊ะ พะโต๊ะ ชุมพร
20 1 ต่อตั้ง ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร
21 2 ห้างแก ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร
22 3 บกไฟ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร
23 4 ปากทรง ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร
24 5 ทับขอน ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร
25 6 สะพานสอง ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร
26 7 ตะแบกงาม ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร
27 8 ในแจะ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร
28 9 คลองเรือ ปากทรง พะโต๊ะ ชุมพร
29 1 ส้มควาย ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร
30 2 พังเหา ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร
31 3 คลองเหนก ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร
32 4 คลองนูน ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร
33 5 ทอนพงษ์ ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร
34 8 ห้วยใหญ่ ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร
35 9 สร้างสมบูรณ์ ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร
36 7 เขาช่องแบก พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร
37 6 ท่าแพ ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร
38 7 คลองอารักษ์ ปังหวาน พะโต๊ะ ชุมพร
39 1 พระรักษ์ พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร
40 2 พระรักษ์คลองราง พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร
41 3 คลองเหนกซอยสอง พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร
42 4 น้ำยืน พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร
43 5 โหมง พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร
44 6 พูนสุข พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร
45 8 ไร่ยาว พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร
46 9 จำปุย พระรักษ์ พะโต๊ะ ชุมพร

Tag: เวลาละหมาด อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เวลาละหมาด ซุฮรี อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เวลาละหมาด อัสรี อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เวลาละหมาด มักริบ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เวลาละหมาด อีชา อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เวลาละศีลอด อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เวลาเปิดปอซอ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร เวลาแก้บวช อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร มัสยิด อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร