วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล��������������������������� อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 2 ดอนตะเคียน บางสน ปะทิว ชุมพร
2 3 เกาะเสม็ด บางสน ปะทิว ชุมพร
3 4 บางเสียบ บางสน ปะทิว ชุมพร
4 5 หัวนอน บางสน ปะทิว ชุมพร
5 1 หน้าทับ บางสน ปะทิว ชุมพร
6 6 คอกม้า บางสน ปะทิว ชุมพร
7 7 บางสน บางสน ปะทิว ชุมพร
8 8 แหลมยาง บางสน ปะทิว ชุมพร
9 1 ท่าตาเสือ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร
10 2 เกาะชะอม ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร
11 5 ปากบ่อ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร
12 6 บ่อนก ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร
13 7 เจริญทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร
14 3 ห้วยหลุด ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร
15 4 ทะเลทรัพย์ ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร
16 8 วังทอง ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร
17 1 หนองปลาไหล สะพลี ปะทิว ชุมพร
18 2 ปากด่าน สะพลี ปะทิว ชุมพร
19 3 ดอนคา สะพลี ปะทิว ชุมพร
20 4 ควน สะพลี ปะทิว ชุมพร
21 5 ชายทะเล สะพลี ปะทิว ชุมพร
22 6 พรุใหญ่ สะพลี ปะทิว ชุมพร
23 7 คลองใหญ่ สะพลี ปะทิว ชุมพร
24 8 ทุ่งวัวแล่น สะพลี ปะทิว ชุมพร
25 9 ห้วยตาอ่อน สะพลี ปะทิว ชุมพร
26 10 ฝ่ายเขา สะพลี ปะทิว ชุมพร
27 11 พรุปริง สะพลี ปะทิว ชุมพร
28 1 แหลมแท่น ชุมโค ปะทิว ชุมพร
29 2 ชุมโค ชุมโค ปะทิว ชุมพร
30 3 ถ้ำเขาพลู ชุมโค ปะทิว ชุมพร
31 4 วังช้าง ชุมโค ปะทิว ชุมพร
32 6 บ่อเมา ชุมโค ปะทิว ชุมพร
33 8 ช่องมุด ชุมโค ปะทิว ชุมพร
34 9 ดอนปลักหมู ชุมโค ปะทิว ชุมพร
35 5 บางจาก ชุมโค ปะทิว ชุมพร
36 7 ทรัพย์สมบูรณ์ ชุมโค ปะทิว ชุมพร
37 10 เกาะภูมิ ชุมโค ปะทิว ชุมพร
38 11 ทุ่งยอ ชุมโค ปะทิว ชุมพร
39 12 ช่องมุด 2 ชุมโค ปะทิว ชุมพร
40 13 สมบูรณ์สุข ชุมโค ปะทิว ชุมพร
41 14 ประชาธิปไตย ชุมโค ปะทิว ชุมพร
42 1 มาบอำมฤต ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
43 2 ห้วยรากไม้ ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
44 3 ดอนยาง ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
45 4 ดอนทราย ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
46 5 ทุ่งเรี้ย ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
47 6 ทุ่งมังกะตาล ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
48 7 ทุ่งดำรง ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
49 8 ทุ่งเศรษฐี ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
50 9 ดอนสัก ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
51 10 ห้วยแก้ว ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
52 11 กรมหลวง ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
53 12 ทุ่งน้ำใส ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
54 13 ในบ้าน ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
55 14 ดอนทรายงาม ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
56 15 ดอนทรายพัฒนา ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
57 16 ดอนสำราญพัฒนา ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
58 1 ทุ่งมหา ปากคลอง ปะทิว ชุมพร
59 2 บ่อสำโรง ปากคลอง ปะทิว ชุมพร
60 3 ถ้ำธง ปากคลอง ปะทิว ชุมพร
61 3 พละ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร
62 4 เขาไชยราช เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร
63 4 บางแหวน ปากคลอง ปะทิว ชุมพร
64 5 น้ำพุ ปากคลอง ปะทิว ชุมพร
65 6 บนไร่ ปากคลอง ปะทิว ชุมพร
66 7 ท่าแอด ปากคลอง ปะทิว ชุมพร
67 1 เขาเลี้ยว เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร
68 5 หนองผาก เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร
69 6 ทรายแก้ว เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร
70 7 ม่วงแถว เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร
71 2 ทุ่งพัด เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร
72 8 ชัยพฤกษ์ เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร
73 9 ทรายเงิน เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร
74 10 ไชยราชสันติสุข เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร
75 11 ทุ่งทอง เขาไชยราช ปะทิว ชุมพร

Tag: เวลาละหมาด ต.��������������������������� อ.ปะทิว จ.ชุมพร วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.��������������������������� อ.ปะทิว จ.ชุมพร เวลาละหมาด ซุฮรี ต.��������������������������� อ.ปะทิว จ.ชุมพร เวลาละหมาด อัสรี ต.��������������������������� อ.ปะทิว จ.ชุมพร เวลาละหมาด มักริบ ต.��������������������������� อ.ปะทิว จ.ชุมพร เวลาละหมาด อีชา ต.��������������������������� อ.ปะทิว จ.ชุมพร เวลาละศีลอด ต.��������������������������� อ.ปะทิว จ.ชุมพร เวลาเปิดปอซอ ต.��������������������������� อ.ปะทิว จ.ชุมพร เวลาแก้บวช ต.��������������������������� อ.ปะทิว จ.ชุมพร ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.��������������������������� อ.ปะทิว จ.ชุมพร มัสยิด ต.��������������������������� อ.ปะทิว จ.ชุมพร