วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล������������������ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 - ชุมชนสุขเสมอ ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
2 - ชุมชนไตรรัตน์ ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
3 - ชุมชนราษฎร์วิถี ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
4 - ชุมชนนวมินทร์ร่วมใจ ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
5 - ชุมชนศาลาแดง ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
6 - ชุมชนกรมหลวง ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
7 - ชุมชนประชาอุทิศ ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
8 - ชุมชนพิศิษฐ์พยาบาล ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
9 - ชุมชนหลังตลาด ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
10 - ชุมชนหน้าร.ร.อนุบาลชุมพร ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
11 - ชุมชนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
12 - ชุมชนกรมหลวง2 ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
13 - ชุมชนวัดโพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
14 1 เกาะเสม็ด ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
15 3 บน ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
16 4 คอหมู ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
17 2 ปากน้ำ ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
18 5 หัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
19 6 ใน ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
20 7 หัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
21 8 จัดสรร ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
22 9 เกาะสอง ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
23 10 มัทรี ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
24 1 บางคอย ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
25 4 ท่ายาง ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
26 5 เหนือ ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
27 2 บางเจริญ ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
28 3 ปากหาด ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
29 6 อู่ตะเภา ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
30 7 หนองหวาย ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
31 8 คอสน ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
32 9 บางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
33 10 ร่องน้อย ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
34 11 บางตุ่ม ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
35 1 บางหมาก บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
36 2 ดอนใหญ่ บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
37 3 คูขุด บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
38 4 คูขุด บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
39 5 บางผรา บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
40 6 ดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
41 7 พ่วง บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
42 8 ดอนรวบ บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
43 9 คอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
44 10 ดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
45 12 ดอนพุทธรักษา บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
46 - ชุมชนบ้านศาลาขาว บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
47 11 ดอนทิงทวด บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
48 - ชุมชนบ้านบางหมาก บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
49 - ชุมชนบ้านจัดสรร บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
50 - ชุมชนบ้านทุ่งเสม็ด บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
51 - ชุมชนบ้านย่านยาว บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
52 - ชุมชนปรมินทร์12ร่วมใจ บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
53 - ชุมชนท่านางสังข์ บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
54 1 ดอนตาบ่าว นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
55 2 กลางนา นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
56 3 หัวแหลม นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
57 4 ทับโตนด นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
58 5 ดอนทรายแก้ว นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
59 6 ยางยวน นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
60 7 ปากคลองพนังตัก นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
61 - ชุมชนบ้านพรุแรด นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
62 - ชุมชนบ้านทุ่งจิก นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
63 - ชุมชนบ้านท่าตะเภาเหนือ นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
64 - ชุมชนบ้านดอนหลวง นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
65 - ชุมชนบ้านดอนตาบ่าว นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
66 - ชุมชนบ้านวังยาง นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
67 - ชุมชนบ้านหนองผาก นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
68 - ชุมชนหน้าสวนสาธารณะ นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
69 - ชุมชนบ้านในซัง นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
70 - ชุมชนวัดชุมพรรังสรรค์ นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
71 - ชุมชนบ้านหนองขวัญ นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
72 1 ขุนแสน นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
73 2 นาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
74 7 เนินคีรี นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
75 1 หัวคู ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
76 2 วัดประเดิม ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
77 3 หูรอ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
78 4 ดอนนาว นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
79 5 สามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
80 6 ทรายทอง นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
81 8 หนองจรเข้ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
82 9 ทับตะเคียน นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
83 3 หาดทรายแก้ว ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
84 4 ดอนแค ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
85 5 บางเป้ง ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
86 6 หนองหมุก ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
87 7 ในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
88 8 หนองทองคำ ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
89 9 ห้วยผาก ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
90 - ชุมชนบ้านหนองทองคำ ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
91 - ชุมชนวัดสุบรรณนิมิตร ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
92 - ชุมชนหน้านิรมล-รังนกออก ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
93 - ชุมชนสุขสมบูรณ์ ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
94 - ชุมชนวัดประเดิม ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
95 - ชุมชนจรูญราษฎร์ ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
96 - ชุมชนสร้างสุข ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
97 - ชุมชนหนองหว้าพัฒนา ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
98 1 ท่ากระดาน บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
99 2 หนองส้ม บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
100 3 ฝ่ายท่า บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
101 4 บางลึก บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
102 5 หนองคล้า บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
103 6 นามอญ บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
104 7 ศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
105 8 ศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
106 9 นาปรือ บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
107 10 ดอนรักษ์ บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
108 11 หนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
109 12 เขาแรดตาย บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
110 1 ล่าง หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
111 2 หาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
112 3 นาเหนือ หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
113 4 เขาล้าน หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
114 5 หนองบัว หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
115 6 นาป่าตอ หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
116 7 ท่าญวน หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
117 8 เขาน้อย หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
118 9 หนองจันทร์หอม หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
119 10 เขากล้วย หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
120 11 เขาเหลียง หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
121 12 ห้วยหินราง หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
122 1 เกาะแก้ว วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
123 2 นาด้วน วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
124 3 วังไผ่ วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
125 5 เขาถล่ม วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
126 4 นาเหนือ วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
127 6 หนองคล้า วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
128 7 คอออม วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
129 8 เขางิ้ว วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
130 9 วังทอง วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
131 10 ดอนเมือง วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
132 11 ต้นท้อนใหญ่ วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
133 12 ห้วยรากยาง วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
134 13 หูนบ วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
135 - ชุมชนบ้านเกาะแก้ว วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
136 - ชุมชนบ้านทุ่งธรณี วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
137 - ชุมชนหมู่บ้านในฝัน วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
138 - ชุมชนหมู่บ้านไทยสมุทร วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
139 - ชุมชนราษฎร์ดำรงค์ วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
140 1 นาเนียน วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
141 2 เสียบญวน วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
142 1 นา บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
143 2 เขาปูน บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
144 3 คนฑี บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
145 3 น้ำผุด วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
146 4 นาแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
147 5 ท่าไม้ลาย วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
148 6 คลองสะเดา วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
149 7 จ.ป.ร. วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
150 4 นาปรือ บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
151 6 เขาวง บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
152 11 เขาวง บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
153 12 สระยักษ์ บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
154 8 พรุชิง วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
155 9 นาเนียนใต้ วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
156 5 ถ้ำสนุก บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
157 7 ท่ามะปริง บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
158 8 ในง่วม บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
159 9 ส้านแดง บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
160 13 ห้วยขนุน บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
161 1 กลางนา ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร
162 2 กลาง ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร
163 10 นาแซะ บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
164 3 คนฑี ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร
165 4 ขุนกระทิง ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร
166 5 ดอนสมอ ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร
167 6 วัดพระขวาง ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร
168 7 ช่องซะอม ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร
169 8 หน้าถ้ำ ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร
170 3 ห้วยสะท้อน ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
171 4 ดอนมะม่วง ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
172 5 คลองขนาย ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
173 1 ทุ่งคาใหญ่ ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
174 2 ทุ่งคาน้อย ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
175 6 สำเภาทอง ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
176 7 เขาบ่อ ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
177 8 ทุ่งหงษ์ ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
178 9 ช่องไทร ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
179 10 สำราญรมย์ ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
180 11 ดอนน้ำท่วม ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
181 2 เชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
182 4 หัวแหลม วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
183 1 คลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
184 3 ไซตู วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
185 5 ล่าง วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
186 6 กลาง วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
187 7 วิสัยเหนือ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
188 8 เขาชันโต๊ะ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
189 3 ทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
190 1 ถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร
191 2 เขายาว ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร
192 9 เขายาว วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
193 10 หน้าเขา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
194 11 ช่องบ้านมา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
195 12 ดอนโชน วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
196 1 ฝั่งแดง หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
197 2 อีเล็ด หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
198 3 ควนจำปา ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร
199 5 ห้วยแก้ว ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร
200 4 ดอนพลับ หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
201 5 ท่าจรเข้ หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
202 6 หาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
203 7 หาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
204 4 ถ้ำเพิง ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร
205 6 หนองตำเสา ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร

Tag: เวลาละหมาด ต.������������������ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.������������������ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เวลาละหมาด ซุฮรี ต.������������������ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เวลาละหมาด อัสรี ต.������������������ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เวลาละหมาด มักริบ ต.������������������ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เวลาละหมาด อีชา ต.������������������ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เวลาละศีลอด ต.������������������ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เวลาเปิดปอซอ ต.������������������ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เวลาแก้บวช ต.������������������ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.������������������ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร มัสยิด ต.������������������ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร