วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 - ชุมชนสุขเสมอ ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
2 - ชุมชนไตรรัตน์ ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
3 - ชุมชนราษฎร์วิถี ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
4 - ชุมชนนวมินทร์ร่วมใจ ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
5 - ชุมชนศาลาแดง ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
6 - ชุมชนกรมหลวง ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
7 - ชุมชนประชาอุทิศ ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
8 - ชุมชนพิศิษฐ์พยาบาล ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
9 - ชุมชนหลังตลาด ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
10 - ชุมชนหน้าร.ร.อนุบาลชุมพร ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
11 - ชุมชนศรียาภัย ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
12 - ชุมชนกรมหลวง2 ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
13 - ชุมชนวัดโพธิการาม ท่าตะเภา เมืองชุมพร ชุมพร
14 1 เกาะเสม็ด ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
15 3 บน ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
16 4 คอหมู ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
17 2 ปากน้ำ ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
18 5 หัวกรูด ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
19 6 ใน ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
20 7 หัวถนน ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
21 8 จัดสรร ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
22 9 เกาะสอง ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
23 10 มัทรี ปากน้ำ เมืองชุมพร ชุมพร
24 1 บางคอย ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
25 4 ท่ายาง ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
26 5 เหนือ ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
27 2 บางเจริญ ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
28 3 ปากหาด ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
29 6 อู่ตะเภา ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
30 7 หนองหวาย ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
31 8 คอสน ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
32 9 บางหลง ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
33 10 ร่องน้อย ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
34 11 บางตุ่ม ท่ายาง เมืองชุมพร ชุมพร
35 1 บางหมาก บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
36 2 ดอนใหญ่ บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
37 3 คูขุด บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
38 4 คูขุด บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
39 5 บางผรา บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
40 6 ดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
41 7 พ่วง บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
42 8 ดอนรวบ บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
43 9 คอเตี้ย บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
44 10 ดอนไทรงาม บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
45 12 ดอนพุทธรักษา บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
46 - ชุมชนบ้านศาลาขาว บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
47 11 ดอนทิงทวด บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
48 - ชุมชนบ้านบางหมาก บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
49 - ชุมชนบ้านจัดสรร บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
50 - ชุมชนบ้านทุ่งเสม็ด บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
51 - ชุมชนบ้านย่านยาว บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
52 - ชุมชนปรมินทร์12ร่วมใจ บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
53 - ชุมชนท่านางสังข์ บางหมาก เมืองชุมพร ชุมพร
54 1 ดอนตาบ่าว นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
55 2 กลางนา นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
56 3 หัวแหลม นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
57 4 ทับโตนด นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
58 5 ดอนทรายแก้ว นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
59 6 ยางยวน นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
60 7 ปากคลองพนังตัก นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
61 - ชุมชนบ้านพรุแรด นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
62 - ชุมชนบ้านทุ่งจิก นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
63 - ชุมชนบ้านท่าตะเภาเหนือ นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
64 - ชุมชนบ้านดอนหลวง นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
65 - ชุมชนบ้านดอนตาบ่าว นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
66 - ชุมชนบ้านวังยาง นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
67 - ชุมชนบ้านหนองผาก นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
68 - ชุมชนหน้าสวนสาธารณะ นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
69 - ชุมชนบ้านในซัง นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
70 - ชุมชนวัดชุมพรรังสรรค์ นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
71 - ชุมชนบ้านหนองขวัญ นาทุ่ง เมืองชุมพร ชุมพร
72 1 ขุนแสน นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
73 2 นาชะอัง นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
74 7 เนินคีรี นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
75 1 หัวคู ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
76 2 วัดประเดิม ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
77 3 หูรอ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
78 4 ดอนนาว นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
79 5 สามเสียม นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
80 6 ทรายทอง นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
81 8 หนองจรเข้ นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
82 9 ทับตะเคียน นาชะอัง เมืองชุมพร ชุมพร
83 3 หาดทรายแก้ว ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
84 4 ดอนแค ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
85 5 บางเป้ง ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
86 6 หนองหมุก ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
87 7 ในห้วย ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
88 8 หนองทองคำ ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
89 9 ห้วยผาก ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
90 - ชุมชนบ้านหนองทองคำ ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
91 - ชุมชนวัดสุบรรณนิมิตร ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
92 - ชุมชนหน้านิรมล-รังนกออก ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
93 - ชุมชนสุขสมบูรณ์ ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
94 - ชุมชนวัดประเดิม ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
95 - ชุมชนจรูญราษฎร์ ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
96 - ชุมชนสร้างสุข ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
97 - ชุมชนหนองหว้าพัฒนา ตากแดด เมืองชุมพร ชุมพร
98 1 ท่ากระดาน บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
99 2 หนองส้ม บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
100 3 ฝ่ายท่า บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
101 4 บางลึก บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
102 5 หนองคล้า บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
103 6 นามอญ บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
104 7 ศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
105 8 ศาลาลอย บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
106 9 นาปรือ บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
107 10 ดอนรักษ์ บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
108 11 หนองเนียน บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
109 12 เขาแรดตาย บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
110 1 ล่าง หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
111 2 หาดพันไกร หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
112 3 นาเหนือ หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
113 4 เขาล้าน หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
114 5 หนองบัว หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
115 6 นาป่าตอ หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
116 7 ท่าญวน หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
117 8 เขาน้อย หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
118 9 หนองจันทร์หอม หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
119 10 เขากล้วย หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
120 11 เขาเหลียง หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
121 12 ห้วยหินราง หาดพันไกร เมืองชุมพร ชุมพร
122 1 เกาะแก้ว วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
123 2 นาด้วน วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
124 3 วังไผ่ วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
125 5 เขาถล่ม วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
126 4 นาเหนือ วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
127 6 หนองคล้า วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
128 7 คอออม วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
129 8 เขางิ้ว วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
130 9 วังทอง วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
131 10 ดอนเมือง วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
132 11 ต้นท้อนใหญ่ วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
133 12 ห้วยรากยาง วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
134 13 หูนบ วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
135 - ชุมชนบ้านเกาะแก้ว วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
136 - ชุมชนบ้านทุ่งธรณี วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
137 - ชุมชนหมู่บ้านในฝัน วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
138 - ชุมชนหมู่บ้านไทยสมุทร วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
139 - ชุมชนราษฎร์ดำรงค์ วังไผ่ เมืองชุมพร ชุมพร
140 1 นาเนียน วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
141 2 เสียบญวน วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
142 1 นา บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
143 2 เขาปูน บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
144 3 คนฑี บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
145 3 น้ำผุด วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
146 4 นาแซะ วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
147 5 ท่าไม้ลาย วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
148 6 คลองสะเดา วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
149 7 จ.ป.ร. วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
150 4 นาปรือ บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
151 6 เขาวง บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
152 11 เขาวง บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
153 12 สระยักษ์ บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
154 8 พรุชิง วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
155 9 นาเนียนใต้ วังใหม่ เมืองชุมพร ชุมพร
156 5 ถ้ำสนุก บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
157 7 ท่ามะปริง บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
158 8 ในง่วม บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
159 9 ส้านแดง บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
160 13 ห้วยขนุน บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
161 1 กลางนา ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร
162 2 กลาง ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร
163 10 นาแซะ บ้านนา เมืองชุมพร ชุมพร
164 3 คนฑี ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร
165 4 ขุนกระทิง ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร
166 5 ดอนสมอ ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร
167 6 วัดพระขวาง ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร
168 7 ช่องซะอม ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร
169 8 หน้าถ้ำ ขุนกระทิง เมืองชุมพร ชุมพร
170 3 ห้วยสะท้อน ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
171 4 ดอนมะม่วง ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
172 5 คลองขนาย ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
173 1 ทุ่งคาใหญ่ ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
174 2 ทุ่งคาน้อย ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
175 6 สำเภาทอง ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
176 7 เขาบ่อ ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
177 8 ทุ่งหงษ์ ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
178 9 ช่องไทร ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
179 10 สำราญรมย์ ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
180 11 ดอนน้ำท่วม ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
181 2 เชิงกระ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
182 4 หัวแหลม วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
183 1 คลองสูบ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
184 3 ไซตู วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
185 5 ล่าง วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
186 6 กลาง วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
187 7 วิสัยเหนือ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
188 8 เขาชันโต๊ะ วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
189 3 ทุ่งมะขาม หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
190 1 ถ้ำสิงห์ ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร
191 2 เขายาว ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร
192 9 เขายาว วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
193 10 หน้าเขา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
194 11 ช่องบ้านมา วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
195 12 ดอนโชน วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
196 1 ฝั่งแดง หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
197 2 อีเล็ด หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
198 3 ควนจำปา ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร
199 5 ห้วยแก้ว ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร
200 4 ดอนพลับ หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
201 5 ท่าจรเข้ หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
202 6 หาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
203 7 หาดทรายรี หาดทรายรี เมืองชุมพร ชุมพร
204 4 ถ้ำเพิง ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร
205 6 หนองตำเสา ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร

Tag: เวลาละหมาด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เวลาละหมาด ซุฮรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เวลาละหมาด อัสรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เวลาละหมาด มักริบ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เวลาละหมาด อีชา อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เวลาละศีลอด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เวลาเปิดปอซอ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร เวลาแก้บวช อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร มัสยิด อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร