วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลไทรโสภา อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ไสนา อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
2 2 โพธิ์บาย อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
3 3 สายกลาง อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
4 4 ปลายสาย อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
5 5 ไสขรบ อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
6 6 ควนเจริญ อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
7 7 นูน อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
8 8 บางหยด อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
9 9 บ่อพระ อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
10 10 ใหม่ อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
11 11 ควนใหม่ อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
12 12 ควนนกหว้า อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
13 1 โคกมะม่วง สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี
14 2 กันหลา สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี
15 3 บางไผ่ สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี
16 4 ควนมหาชัย สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี
17 5 เมรัย สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี
18 6 ปลายคลอง สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี
19 7 คลองน้ำเย็น สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี
20 8 ควนนิยม สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี
21 9 เพชรเขาค่าย สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี
22 10 โคกตะไคร้ สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี
23 1 เกาะน้อย บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
24 2 ใต้โตน บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
25 3 บางสวรรค์ บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
26 4 สระแก้ว บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
27 5 ฝ่ายท่า บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
28 6 หมาก บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
29 7 อุดมมิตร บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
30 8 ถ้ำครอบน้ำ บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
31 9 คลองโหยน บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
32 10 บางเตา บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
33 11 อ่าวต้นยวน บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
34 12 หน้าเขา บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
35 13 อ่างน้ำผุด บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
36 14 ถ้ำฆ้อง บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
37 1 สามพัน ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
38 2 ขอนพอ ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
39 3 ควนสว่าง ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
40 4 ควนกอ ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
41 5 นิคม 1 ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
42 6 ไสท้อน ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
43 7 บางน้ำเย็น ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
44 8 ควนยอ ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
45 9 นิคม 2 ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
46 10 หาดเจริญ ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
47 11 บนดง ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
48 13 นิคม 4 ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
49 2 บางกำยาน สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
50 8 บางพอ สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
51 12 นิคม 3 ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
52 1 ทุ่งหญ้าแดง สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
53 3 ป่าไม้ราชประสงค์ สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
54 4 บางรูป สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
55 5 บางเคียน สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
56 6 บางใหญ่ สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
57 2 บนควน ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี
58 3 บางพา ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี
59 4 ต้นไทร ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี
60 5 ย่านตะเคียน ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี
61 7 บางเหรียง สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
62 9 ราชประชา สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
63 10 มูลนิธิ สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
64 1 ประตูพลิก ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี
65 6 ราษฎร์พัฒนา ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี
66 7 ควนโชคชัย ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี
67 8 คลองกลาง ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี
68 1 กลางดง สาคู พระแสง สุราษฎร์ธานี
69 2 สาคู สาคู พระแสง สุราษฎร์ธานี
70 3 สาคูพัฒนา สาคู พระแสง สุราษฎร์ธานี
71 4 น้ำดำ สาคู พระแสง สุราษฎร์ธานี
72 5 ป่า.ไม้ สาคู พระแสง สุราษฎร์ธานี
73 6 ห้วยทรายขาว สาคู พระแสง สุราษฎร์ธานี
74 7 บางใหญ่ สาคู พระแสง สุราษฎร์ธานี

Tag: เวลาละหมาด ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด ซุฮรี ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด อัสรี ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด มักริบ ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด อีชา ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละศีลอด ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เวลาเปิดปอซอ ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี เวลาแก้บวช ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี มัสยิด ต.ไทรโสภา อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี