วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลพรุไทย อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 สวนทุเรียน เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
2 3 ในทอน เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
3 4 ตลาดตาขุน เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
4 5 วังขุม เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
5 6 ถ้ำน้ำ เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
6 2 ปากน้ำ พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
7 3 ปากซวดใต้ พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
8 4 บางน้ำเย็น พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
9 5 แสงเหนือ พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
10 7 ท้ายเชี่ยว พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
11 8 แสงเหนือ พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
12 9 คลองหินขาว พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
13 2 บนทุ่ง พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
14 6 ท่าพรุไทย พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
15 7 คลองพิกุล พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
16 2 บางสาว เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
17 1 ตาขุน พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
18 6 ปากซวดเหนือ พะแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
19 1 หาดคัน พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
20 3 คลองหิน พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
21 4 บางเน่า พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
22 9 ควนทอง พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
23 4 ไกรสร เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
24 5 พรุศรี พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
25 8 เชี่ยวขวาน พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
26 1 เขาเทพพิทักษ์ เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
27 2 หน้าเขา เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
28 3 หน้าฮะ เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
29 5 เชี่ยวหลาน เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี

Tag: เวลาละหมาด ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด ซุฮรี ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด อัสรี ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด มักริบ ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด อีชา ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละศีลอด ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เวลาเปิดปอซอ ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี เวลาแก้บวช ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี มัสยิด ต.พรุไทย อ.บ้านตาขุน จ.สุราษฎร์ธานี