วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ตลาดไชยา ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
2 2 สงขลา ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
3 5 วังหลุมพี ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
4 3 ดอนดวด ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
5 4 เวียง ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
6 1 ล่าง พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
7 2 หัวเลน พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
8 3 เหนือ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
9 1 ท่าใหญ่ เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
10 2 วัดแก้ว เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
11 3 นาหลวง เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
12 4 ปากท่อ เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
13 4 เหนือน้ำ พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
14 5 แหลมทราย พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
15 5 เลม็ด เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
16 6 ปากด่าน เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
17 7 ไทรงาม เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
18 1 เชิงสมอ เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
19 2 กุน เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
20 4 ดอนพต เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
21 1 ขนอน ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
22 2 ทุ่งนอก ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
23 3 โพธิ์ เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
24 5 สามสัก เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
25 3 ถิ่นหลวง ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
26 4 หนองขี้เป็ด ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
27 5 หัวนอน ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
28 6 นาแค ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
29 7 ควนเจดีย์ ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
30 8 คลองยวน ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
31 1 ป่าเว ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
32 2 เหยียด ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
33 3 ท่าหัก ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
34 4 เขาพนมแบก ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
35 5 เดิมเจ้า ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
36 6 หนองผักหนาม ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
37 1 ฝ่ายพรุ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี
38 2 ตะกรบ ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี
39 3 ห้วยพุนบน ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี
40 4 ห้วยพุน ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี
41 5 บ่อคา ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี
42 1 ป่าอ้อย โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี
43 2 กลาง โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี
44 3 ทือ โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี
45 4 หัวนา โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี
46 5 ลุ่มกระท่อม โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี
47 6 ทุ่งนางเภา โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี
48 1 ลุ่มแร่ ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี
49 2 หนองดี ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี
50 3 ท่าไม้แดง ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี
51 5 อ่างทอง ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี
52 6 ห้วยตาหมิง ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี
53 4 ลุ่ม ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี
54 7 เขาหลัก ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี

Tag: เวลาละหมาด ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด ซุฮรี ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด อัสรี ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด มักริบ ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด อีชา ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละศีลอด ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เวลาเปิดปอซอ ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี เวลาแก้บวช ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี มัสยิด ต.ตะกรบ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี