วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลดอนสัก อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 นาตาดี ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
2 3 เกาะแรต ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
3 4 ห้วย ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
4 2 ดอนหาร ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
5 5 ทางข้าม ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
6 6 ท้องอ่าว ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
7 7 ปากดอนสัก ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
8 8 บางน้ำจืด ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
9 9 ห้วยเสียด ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
10 10 นางกำ ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
11 13 เขากลอย ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
12 14 นางกำใหม่ ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
13 11 เกาะนกเภา ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
14 12 เขาแค ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
15 - ชุมชนเทศบาล ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
16 - ชุมชนทองไมล์ ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
17 - ชุมชนทางข้าม ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
18 - ชุมชนบ้านคราม ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
19 - ชุมชนโพธิ์ทอง ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
20 - ชุมชนบางนางบน ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
21 1 พอด ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
22 2 ครามล่าง ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
23 3 ดอนเกลี้ยง ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
24 - ชุมชนก้าวเจริญ ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
25 - ชุมชนห้วยเสียด ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
26 4 ครามบน ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
27 5 ดอนเนาว์ ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
28 6 หาดใหญ่ ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
29 1 ศรีชัยคราม ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
30 4 น้ำรอบ ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
31 1 ใน ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
32 3 เขาแร่ ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
33 2 วัดนอก ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
34 3 ดอนตะเคียน ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
35 5 เลียบ ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
36 2 เหนียก ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
37 4 เขาพระอินทร์ ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
38 5 คอกช้าง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
39 6 ป่าอม ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
40 7 ดอนเสาธง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
41 8 คลองคราม ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
42 9 ท่าโก ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
43 10 เขาวง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
44 11 คลองครามเหนือ ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
45 12 เขาแทง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
46 13 เขาหลวง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
47 14 ใหม่สามัคคี ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
48 15 ดินแดง ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
49 16 คลองกัด ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี

Tag: เวลาละหมาด ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด ซุฮรี ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด อัสรี ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด มักริบ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด อีชา ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละศีลอด ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เวลาเปิดปอซอ ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี เวลาแก้บวช ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี มัสยิด ต.ดอนสัก อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี