วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลช้างซ้าย อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ทุ่งอ่อนใจ ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
2 2 ตลาดท่าทองใหม่ ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
3 3 กะแดะแจะ ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
4 4 บางสำโรง ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
5 5 ท่าทองใหม่ ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
6 1 ปากน้ำท่าทอง ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
7 2 ท่าโพธิ์ ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
8 3 วัดจันทร์ ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
9 4 สะท้อน ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
10 5 ถนนใหม่ ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
11 6 สวนหมี ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
12 7 ท่าเกตุ ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
13 8 ดอนสน ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
14 9 ดอนยาง ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
15 1 กะแดะ กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
16 2 ดอนยา กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
17 3 วัดถนน กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
18 4 นาตรอก กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
19 5 พ่วง กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
20 8 หนองสวน กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
21 6 ไร่หลวง กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
22 7 ปากกะแดะ กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
23 9 ท่าช้าง กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
24 1 เขาแก้ว ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
25 2 ดอนรัก ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
26 3 ทุ่งกง ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
27 4 บ่อโฉลก ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
28 5 ทับท้อน ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
29 1 กรูด กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
30 2 ท่าเฟือง กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
31 3 ปากคู กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
32 4 ไสใน กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
33 5 นาปรัง กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
34 6 ท่าเฟือง กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
35 7 แม่โมกข์ กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
36 8 เขาพับผ้า กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
37 9 กำสน กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
38 10 เขาสวนตรา กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
39 1 ปากคู ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
40 2 ไสขาม ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
41 4 กงตาก ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
42 3 หัวหมากบน ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
43 5 ไสขุนอินทร์ ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
44 6 ห้วยด่าน ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
45 7 เหนือคลอง ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
46 8 ศรีควนทอง ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
47 9 คลองฮาย ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
48 10 ควนราชา ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
49 11 ต้นหมัก ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
50 2 ท่าเสาเภา พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
51 12 ดอนเนียงใหม่ ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
52 1 ดอนกาย พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
53 3 ในราม พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
54 4 นาเหนือ พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
55 5 พ่วง พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
56 6 ปากกะแดะ พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
57 7 เขาไม้แดง พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
58 8 กลางนา พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
59 9 หนองเปล พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
60 1 วังไทร ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
61 2 วัดสวาด ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
62 3 หน้าเขาล่าง ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
63 4 คีรีรอบ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
64 5 กำสนบน ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
65 6 ในเกาะ ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
66 7 ฝ่ายคลอง ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
67 8 เขาพนม ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
68 9 ห้วยถุน ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
69 1 ดอนยาง ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
70 2 ดอนเค็จ ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
71 3 กะแดะแจะ ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
72 4 เฉงอะ ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
73 5 ง่ามยวน ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
74 6 คลองกะแดะแจะ ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
75 7 หนองจิก ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
76 1 หนองยอ ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
77 2 ไสตอ ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
78 3 พุฒ ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
79 4 สะพานกฐิน ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
80 5 หัวหมากล่าง ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
81 6 ชายเขา ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
82 7 มะรอ ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
83 8 ห้วยโศก ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84 9 มะม่วงหวาน ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
85 10 ทุ่งคา ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
86 11 มะรอ ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
87 12 ควนทราย ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
88 13 นาดอน ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
89 14 ประชาสุข ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
90 1 ดอนหลวง ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
91 2 วัดประดู่ ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
92 3 มะขาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
93 4 ท่าแร่ ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
94 5 ใน ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
95 6 คลองนา ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
96 7 วังทอง ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
97 8 เขาหมอน ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
98 9 กุงหนิง ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
99 10 ศิลางาม ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
100 11 ห้างสูง ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
101 12 ช่องเนียง ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
102 13 หัวเตย ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
103 1 ควนนิมิตร ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
104 2 คลองกรูด ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
105 3 วังหวาย ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
106 4 ทุ่งรัง ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
107 5 ใสแพรก ทุ่งรัง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
108 3 คลองสระ คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
109 4 ในอ่าว คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
110 8 เขาหินปูน คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
111 1 หน้าเขาบน คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
112 2 ม่วงลีบ คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
113 5 สวนปราง คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
114 6 คอกเสือ คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
115 7 เขาอุ้มลูก คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
116 9 กงตอ คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
117 10 ปากฮาย คลองสระ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี

Tag: เวลาละหมาด ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด ซุฮรี ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด อัสรี ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด มักริบ ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละหมาด อีชา ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เวลาละศีลอด ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เวลาเปิดปอซอ ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เวลาแก้บวช ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี มัสยิด ต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี