วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ตะเคียน เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
2 2 แขนน เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
3 3 เหรียง เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
4 4 ดอน เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
5 11 ควน เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
6 1 ลิพอน ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
7 5 เมืองใหม่ เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
8 6 แหลมทราย เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
9 7 นาใน เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
10 8 พรุสมภาร เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
11 9 ป่าครองชีพ เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
12 10 ท่ามะพร้าว เทพกระษัตรี ถลาง ภูเก็ต
13 2 ลิพอนบางกอก ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
14 3 ท่าเรือ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
15 5 ลิพอนใต้ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
16 4 บางโจ ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
17 6 ยา ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
18 7 ม่าหนิก ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
19 8 พอนหัวหาร ศรีสุนทร ถลาง ภูเก็ต
20 1 เชิงทะเล เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
21 2 บางเทา เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
22 3 หาดสุรินทร์ เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
23 4 ป่าสัก เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
24 5 บางเทานอก เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
25 3 บางโรง บ้านบางแป ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
26 6 โคกโตนด เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต
27 1 ผักฉีด ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
28 2 ป่าคลอก ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
29 4 พารา ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
30 5 เกาะนาคา ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
31 6 อ่าวปอ ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
32 7 ยามู ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
33 8 บางลา ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
34 9 อ่าวกุ้ง ป่าคลอก ถลาง ภูเก็ต
35 1 หมากปรก ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต
36 2 คอเอน ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต
37 3 สวนมะพร้าว ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต
38 4 ไม้ขาว ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต
39 5 ท่าฉัตรไชย ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต
40 6 บ่อไทร ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต
41 7 หยิด ไม้ขาว ถลาง ภูเก็ต
42 1 ในยาง สาคู ถลาง ภูเก็ต
43 2 ตรอกม่วง สาคู ถลาง ภูเก็ต
44 3 สาคู สาคู ถลาง ภูเก็ต
45 4 ในทอน สาคู ถลาง ภูเก็ต
46 5 บางม่าเหลา สาคู ถลาง ภูเก็ต

Tag: เวลาละหมาด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เวลาละหมาด ซุฮรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เวลาละหมาด อัสรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เวลาละหมาด มักริบ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เวลาละหมาด อีชา อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เวลาละศีลอด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เวลาเปิดปอซอ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เวลาแก้บวช อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.ถลาง จ.ภูเก็ต มัสยิด อ.ถลาง จ.ภูเก็ต