วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 เขาน้อย ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
2 4 ตลาดท้ายเหมือง ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
3 7 บนไร่ ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
4 2 ห้วยกร้าง ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
5 3 พอแดง ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
6 5 ท่าซอ ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
7 6 หินลาด ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
8 8 ลำปี ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
9 9 ทับยาง ท้ายเหมือง ท้ายเหมือง พังงา
10 2 หัวนา นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
11 6 ท่าแตง นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
12 7 ในไร่ นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
13 1 นาเตย นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
14 3 ยายนิน นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
15 4 ลุมพินี นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
16 5 ห้วยทราย นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
17 8 บางคลี นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
18 9 นาแฝก นาเตย ท้ายเหมือง พังงา
19 5 ราชา บางทอง ท้ายเหมือง พังงา
20 2 ตีนเป็ด ลำภี ท้ายเหมือง พังงา
21 1 กลาง บางทอง ท้ายเหมือง พังงา
22 2 บางทอง บางทอง ท้ายเหมือง พังงา
23 3 แร่ บางทอง ท้ายเหมือง พังงา
24 4 ใหญ่ บางทอง ท้ายเหมือง พังงา
25 6 ค่าย บางทอง ท้ายเหมือง พังงา
26 7 หาดทรายขาว บางทอง ท้ายเหมือง พังงา
27 1 ทุ่งมะพร้าว ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
28 2 เกาะนก ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
29 3 ฝ่ายท่า ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
30 4 นาใน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
31 5 เขากล้วย ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
32 6 อินทนิน ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
33 7 ขนิม ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
34 8 นิคมพัฒนา ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
35 9 สร้างตนเอง ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
36 10 ควนแรด ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
37 11 นิคมสามัคคี ทุ่งมะพร้าว ท้ายเหมือง พังงา
38 1 บกปุย ลำภี ท้ายเหมือง พังงา
39 3 ช้างนอน ลำภี ท้ายเหมือง พังงา
40 4 ลำภี ลำภี ท้ายเหมือง พังงา
41 5 เชี่ยวหลอด ลำภี ท้ายเหมือง พังงา
42 6 เก้าเจ้า ลำภี ท้ายเหมือง พังงา
43 7 คลองห้าง ลำภี ท้ายเหมือง พังงา
44 1 ลำรู ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา
45 2 เขาหลัก ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา
46 3 ลำแก่น ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา
47 4 ท่าดินแดง ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา
48 5 ทับละมุ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา
49 6 ดอนจันทร์ ลำแก่น ท้ายเหมือง พังงา

Tag: เวลาละหมาด ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เวลาละหมาด ซุฮรี ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เวลาละหมาด อัสรี ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เวลาละหมาด มักริบ ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เวลาละหมาด อีชา ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เวลาละศีลอด ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เวลาเปิดปอซอ ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา เวลาแก้บวช ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา มัสยิด ต.บางทอง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา