วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 3 ผักฉีด ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา
2 4 ขุมมุด ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา
3 1 ชีน้อย ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา
4 2 บางทราย ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา
5 5 เชือกน้ำ ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา
6 6 โตนดินนอก ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา
7 9 โตนดิน ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา
8 3 กระโสม กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา
9 7 ลำวะใน ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา
10 8 ลำวะนอก ถ้ำ ตะกั่วทุ่ง พังงา
11 1 กระโสม กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา
12 2 ถ้ำ กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา
13 4 พรุใหญ่ กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา
14 5 เขาเปาะ กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา
15 1 ฝ่ายนา กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
16 2 ควน กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
17 3 กะไหล กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
18 6 หินสามก้อน กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา
19 7 บางหมัก กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา
20 8 จีน กระโสม ตะกั่วทุ่ง พังงา
21 4 ตก กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
22 5 เหนือ กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
23 6 บางนุ กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
24 7 เชียงใหม่ กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
25 9 สามช่องเหนือ กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
26 11 เกาะกลาง กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
27 12 พรุกก กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
28 8 สามช่องใต้ กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
29 10 ป่ายาง กะไหล ตะกั่วทุ่ง พังงา
30 1 ตากแดด ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง พังงา
31 2 ท่าอยู่ ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง พังงา
32 3 บางหลาม ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง พังงา
33 4 ทุ่งกรุด ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง พังงา
34 5 ต้นมวง ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง พังงา
35 6 นาโทง ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง พังงา
36 1 หล่อยูง หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
37 2 บางปลา หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
38 7 โคกเหรียง ท่าอยู่ ตะกั่วทุ่ง พังงา
39 3 นา หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
40 4 ทองหลาง หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
41 5 ควน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
42 6 แหลมหิน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
43 7 บางจัน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
44 8 ในหยง หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
45 9 บากัน หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
46 10 หล่อยูงตะวันออก หล่อยูง ตะกั่วทุ่ง พังงา
47 1 โคกกลอย โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
48 2 โคกกลอย โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
49 3 ปากช่อง โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
50 4 ดอน โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
51 5 หานบัว โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
52 6 นาใต้ โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
53 7 ท่านุ่น โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
54 8 ต้นแซะ โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
55 11 ท่าปากแหว่ง โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
56 12 ฝรั่ง โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
57 14 เขาปิหลาย โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
58 9 นากลาง โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
59 10 วัดเขา โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
60 13 ตะวันออก โคกกลอย ตะกั่วทุ่ง พังงา
61 1 คลองเคียน คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
62 2 หินร่ม คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
63 3 เจ้าขรัว คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
64 4 ย่านสะบ้า คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
65 5 ติเต๊ะ คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
66 6 คลองใส คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
67 7 หาดทรายเปลือกหอย คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา
68 8 อ่าวมะขาม คลองเคียน ตะกั่วทุ่ง พังงา

Tag: เวลาละหมาด ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เวลาละหมาด ซุฮรี ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เวลาละหมาด อัสรี ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เวลาละหมาด มักริบ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เวลาละหมาด อีชา ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เวลาละศีลอด ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เวลาเปิดปอซอ ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา เวลาแก้บวช ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา มัสยิด ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา