วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 เหนือ คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
2 8 ในควน คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
3 9 หน้าค่าย คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
4 2 คลองท่อมใต้ คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
5 3 คลองขนาน คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
6 4 นาใน คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
7 5 แชงเปิง คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
8 6 วังหิน คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
9 7 ใต้ คลองท่อมใต้ คลองท่อม กระบี่
10 6 เขาไฟไหม้ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่
11 2 ดินนา คลองพน คลองท่อม กระบี่
12 6 พรุใหญ่ คลองพน คลองท่อม กระบี่
13 1 บางครามเหนือ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่
14 2 บางเตียว คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่
15 3 ทอนจมูกควาย คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่
16 4 บางคราม คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่
17 5 ไสรุ้ง คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่
18 8 หินเพิง คลองพน คลองท่อม กระบี่
19 1 ห้วยลึก ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
20 6 ทุ่งล้อ ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
21 7 หน้าถ้ำ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่
22 8 บางครามใต้ คลองท่อมเหนือ คลองท่อม กระบี่
23 1 คลองพน คลองพน คลองท่อม กระบี่
24 3 บ้านนา คลองพน คลองท่อม กระบี่
25 4 คลองปิ้ง คลองพน คลองท่อม กระบี่
26 5 มุสา คลองพน คลองท่อม กระบี่
27 7 พรุพี ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
28 1 ห้วยน้ำขาว ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
29 8 ควน ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
30 7 คลองแรด คลองพน คลองท่อม กระบี่
31 9 ท่ามะพร้าว คลองพน คลองท่อม กระบี่
32 10 คลองไคร คลองพน คลองท่อม กระบี่
33 11 ทุ่งครก คลองพน คลองท่อม กระบี่
34 12 ทุ่งยอ คลองพน คลองท่อม กระบี่
35 13 คลองยี่เหร่ คลองพน คลองท่อม กระบี่
36 10 น้ำ.ขาวตก ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
37 4 ควน พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
38 6 ไสใน พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
39 7 ทุ่งนุ้ย พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
40 14 คลองไครใต้ คลองพน คลองท่อม กระบี่
41 2 ทรายขาว ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
42 3 ห้วยพลูหนัง ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
43 4 บ่อมะม่วง ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
44 5 ทุ่งคา ทรายขาว คลองท่อม กระบี่
45 2 ทุ่งเสม็ด ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
46 2 เพหลาเหนือ เพหลา คลองท่อม กระบี่
47 3 พรุเตย เพหลา คลองท่อม กระบี่
48 4 พรุเตย เพหลา คลองท่อม กระบี่
49 3 น้ำร้อน ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
50 4 ท่าประดู่ ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
51 5 คลองแค ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
52 6 ควนใต้ ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
53 7 นา ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
54 9 ทุ่งควนหิน ห้วยน้ำขาว คลองท่อม กระบี่
55 8 พรุเตยใต้ เพหลา คลองท่อม กระบี่
56 9 ควนสบาย เพหลา คลองท่อม กระบี่
57 1 บางบอน พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
58 2 พรุดินนา พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
59 3 เขาสามหน่วย พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
60 5 ด่าน พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
61 8 คลองชะมวง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
62 9 ควนหวายแดง พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
63 10 ทับไทร พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
64 11 ช่องเสียด พรุดินนา คลองท่อม กระบี่
65 1 เพหลา เพหลา คลองท่อม กระบี่
66 5 พรุเตียว เพหลา คลองท่อม กระบี่
67 6 บางใหญ่ เพหลา คลองท่อม กระบี่
68 7 ท่าเรือ เพหลา คลองท่อม กระบี่

Tag: เวลาละหมาด ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เวลาละหมาด ซุฮรี ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เวลาละหมาด อัสรี ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เวลาละหมาด มักริบ ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เวลาละหมาด อีชา ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เวลาละศีลอด ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เวลาเปิดปอซอ ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ เวลาแก้บวช ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่ มัสยิด ต.ทรายขาว อ.คลองท่อม จ.กระบี่