วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 หัวแหลม เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
2 2 ศรีรายา เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
3 3 เจ๊ะหลี เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
4 4 เกาะปอ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
5 5 คลองหิน เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
6 6 คลองนิน เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
7 7 สังกาอู้ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
8 8 คลองโตบ เกาะลันตาใหญ่ เกาะลันตา กระบี่
9 5 ลิกี เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
10 6 นาทุ่งกลาง เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
11 9 ท่าคลอง เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
12 1 หลังสอด เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่
13 2 คลองหมาก เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่
14 3 ทุ่ง เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่
15 4 โล๊ะใหญ่ เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่
16 5 คลองโตนด เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่
17 6 ทอนลิบง เกาะลันตาน้อย เกาะลันตา กระบี่
18 2 คลองยาง คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
19 3 โคกยูง คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
20 5 หลังโสด คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
21 1 ร่าปู เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
22 2 ร่าหมาด เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
23 3 ปากคลอง เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
24 4 คลองย่าหนัด เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
25 7 อ่าวทองหลาง เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
26 8 หัวหิน เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
27 6 ท่าควน คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
28 1 ศาลาด่าน ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
29 2 พระแอะ ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
30 10 ขุนสมุทร เกาะกลาง เกาะลันตา กระบี่
31 1 เขาฝาก คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
32 4 ไท คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
33 7 ต้นทัง คลองยาง เกาะลันตา กระบี่
34 3 โล๊ะบาหรา ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
35 4 ทุ่งหยีเพ็ง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่
36 5 โล๊ะดุหยง ศาลาด่าน เกาะลันตา กระบี่

Tag: เวลาละหมาด อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เวลาละหมาด ซุฮรี อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เวลาละหมาด อัสรี อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เวลาละหมาด มักริบ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เวลาละหมาด อีชา อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เวลาละศีลอด อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เวลาเปิดปอซอ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ เวลาแก้บวช อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ มัสยิด อ.เกาะลันตา จ.กระบี่