วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 3 โคกกะถิน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
2 6 ปลายคลอง เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
3 7 ป่าหวาย เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
4 1 บางหาร เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
5 2 บางหว้า เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
6 4 คลองบ่อทราย เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
7 5 เชียรเขา เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
8 8 อ่าวตะเคียน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
9 9 สระไคร เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
10 11 ดอนลาน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
11 12 คลองแดน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
12 13 เนินใหม่ เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
13 1 หัวสะพานชะเมา ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
14 10 คลองเรือ เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
15 2 ใต้หล้า ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
16 3 ดอนตรอ ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
17 4 ทุ่งคา ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
18 5 ยางยวน ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
19 1 ศาลาฝาชี สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
20 2 บางต้า สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
21 3 ดอนทือ สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
22 4 หน้าห้วย สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
23 5 ทุ่งเฟื้อ สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
24 6 ดอนยาง สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
25 7 ทุ่งสร้าน สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
26 8 สระกา สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
27 9 หนองหม้อ สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
28 10 ทับแขก สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
29 11 ทุ่งฟ้า สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
30 12 บางนกวัก สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
31 13 ในแหลม สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
32 1 สระเพลง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
33 2 ทางพูน ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
34 4 โคกคราม ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
35 6 ดอนตรอ ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
36 3 ปากช่อง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช
37 5 ราษฎร์บำรุง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ นครศรีธรรมราช

Tag: เวลาละหมาด อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด ซุฮรี อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด อัสรี อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด มักริบ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด อีชา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช เวลาละศีลอด อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช เวลาเปิดปอซอ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช เวลาแก้บวช อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช มัสยิด อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช