วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลบ้านควนมุด อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ชะอวด บ้านชะอวด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
2 2 ชายควน บ้านชะอวด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
3 3 ไสขาม บ้านชะอวด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
4 1 ควนมุด บ้านควนมุด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
5 2 ในวัง บ้านควนมุด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
6 4 ท่ายาง บ้านชะอวด จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
7 1 สมควร ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
8 2 ดอนทราย ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
9 3 ลำหัก ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
10 4 ควนตราบ ควนหนองคว้า จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
11 1 ทุ่งโพธิ์ ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
12 2 โคกแร่ ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
13 3 เขานา ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
14 4 ไสหินตั้ง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
15 5 อายเลา ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
16 6 เตาปูน ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
17 7 เหนือคลอง ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
18 8 ควนตอ ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
19 1 คอกวัว นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
20 2 ดอนอินทนิน นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
21 3 นาหมอบุญ นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
22 4 กาโห่เหนือ นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
23 5 ทุ่งบก นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
24 6 ห้วยแก้ว นาหมอบุญ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
25 1 วังใส สามตำบล จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
26 2 คอพรุ สามตำบล จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
27 3 วังฆ้อง สามตำบล จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
28 4 สำนักไม้เรียบ สามตำบล จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
29 5 สำนักขัน สามตำบล จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
30 6 ควนโตน สามตำบล จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช

Tag: เวลาละหมาด ต.บ้านควนมุด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.บ้านควนมุด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด ซุฮรี ต.บ้านควนมุด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด อัสรี ต.บ้านควนมุด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด มักริบ ต.บ้านควนมุด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด อีชา ต.บ้านควนมุด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช เวลาละศีลอด ต.บ้านควนมุด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช เวลาเปิดปอซอ ต.บ้านควนมุด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช เวลาแก้บวช ต.บ้านควนมุด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.บ้านควนมุด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช มัสยิด ต.บ้านควนมุด อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช