วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ปากผรา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
2 2 ปรายรา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
3 3 ทุ่งคางิ้ว ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
4 4 วังตลับ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
5 5 นาพา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
6 6 คลองรา ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
7 7 โพธิ์ประสิทธิ์ ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
8 8 ปากท่าซอง ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
9 9 ถ้ำทอง ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
10 1 ทุ่งจูด คลองเส ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
11 3 หนองใหญ่ คลองเส ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
12 7 คลองสาย คลองเส ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
13 10 ทรายเพชร ถ้ำพรรณรา ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
14 2 นาแยกเหนือ คลองเส ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
15 4 ปลายเส คลองเส ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
16 5 แพรกกลาง คลองเส ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
17 6 ด่านช้าง คลองเส ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
18 8 นาแยกใต้ คลองเส ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
19 2 ฉนวนจันทร์ ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
20 3 คลองเล ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
21 4 ทุ่งหนองควาย ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
22 1 เกาะขวัญ ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
23 5 วังรี ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
24 6 สวนพิกุล ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
25 7 คลองกา ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
26 8 ควนจำปา ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
27 9 พรุวง ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
28 10 ห้วยทรายขาว ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
29 11 แหลมดิน ดุสิต ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช

Tag: เวลาละหมาด อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด ซุฮรี อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด อัสรี อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด มักริบ อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด อีชา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช เวลาละศีลอด อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช เวลาเปิดปอซอ อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช เวลาแก้บวช อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช มัสยิด อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช