วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ปากแพรก บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
2 2 พรุเตย บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
3 3 คลองเสาเหนือ บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
4 4 ควนตอ บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
5 5 คอกช้าง บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
6 6 ไร่ยาว บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
7 7 ควนประ บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
8 8 หน้าเขา บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
9 9 คลองลำนาว บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
10 10 ทุ่งอินทนิน บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
11 12 เขาดิน บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
12 13 วังทอง บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
13 14 ควนประหน้าเขา บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
14 15 หนองแสง บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
15 11 ไสเตาอ้อย บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
16 16 ทับกลาง บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
17 17 พรุหว้า บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
18 18 ควนออก บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
19 1 บางจันสี บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
20 2 คลองเสาใต้ บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
21 3 บางปริก บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
22 5 น้ำนิ่ง บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
23 6 เหนือโตน บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
24 7 พานแพ บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
25 4 พรุพรี บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
26 8 ควนหินราว บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
27 9 ไสยาสน์ บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
28 10 ควนชก บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
29 11 เคี่ยมงาม บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
30 12 เกาะปล้าว บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
31 14 ลำนาว บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
32 16 ทุ่งโคกแด บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
33 3 วังหิน วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
34 13 ป่าเตย บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
35 15 รัตนธาร บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
36 1 หนองเจ วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
37 2 บางพง วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
38 4 ห้วยบ้าน วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
39 5 วังเนียง วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
40 6 สวน วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
41 7 ด่านปริง วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
42 8 ทุ่งทับควาย วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
43 9 ทุ่งอินทนิน วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
44 10 ใหม่ วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
45 11 น้ำหัก วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
46 12 ใสฝ้าย วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
47 13 น้ำร้อน วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
48 1 ควนแบก บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
49 2 เขาวง บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
50 3 สมสรร บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
51 6 นาตำเสา บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
52 7 คลองซา บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
53 4 สหกรณ์นิคมวังหิน บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
54 5 นิคมสายสอง บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
55 8 นิคมสมสรร บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
56 9 ทุ่งห้างปล้าว บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
57 10 ช่องเหรียง บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
58 11 ควนไทร บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
59 12 นาตำเสา บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
60 13 ไสถั่ว บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช

Tag: เวลาละหมาด อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด ซุฮรี อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด อัสรี อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด มักริบ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด อีชา อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช เวลาละศีลอด อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช เวลาเปิดปอซอ อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช เวลาแก้บวช อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช มัสยิด อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช