วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลบางตะพง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 คลองน้อย คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
2 2 บางไทร คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
3 3 นอกดอน คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
4 4 เปียะบน คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
5 5 เปียะ คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
6 6 เปียะเนิน คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
7 7 เปียะหัวเนิน คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
8 8 บางปอ คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
9 9 บางมะขาม คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
10 10 บางเนียน คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
11 11 ราษฎร์สงวน คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
12 13 แสงวิมาน คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
13 12 บางลึก คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
14 14 คดเนิน คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
15 15 บางดุก คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
16 16 เขาน้อย คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
17 17 เปี๊ยะ คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
18 18 หัวแค คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
19 19 บางกด คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
20 1 ดอนสำราญ ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
21 2 บางสุขี ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
22 3 หัวป่าขลู่ ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
23 4 ป่าระกำ ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
24 5 ในไร่ ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
25 6 ป่าระกำเหนือ ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
26 7 หนองดี ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
27 8 หัวทองหลาง ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
28 9 บางสิบบาท ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
29 10 หัวลำพู ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
30 11 เหมก ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
31 1 ทวดลุง ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
32 2 วัดลาว ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
33 3 บางมูลนาก ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
34 4 ปากแคร ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
35 5 ต้นงิ้ว ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
36 6 บางมะพร้าว ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
37 7 อ่าวเคียน ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
38 1 งาม คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
39 2 งาม คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
40 3 งาม คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
41 4 ตรงบน คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
42 5 เกาะพุด คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
43 6 คลองหัวไทร คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
44 9 บางสระ คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
45 10 บางอิฐ คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
46 11 ปากโอ คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
47 7 เสม็ดเอน คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
48 8 คลองสุขุม คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
49 12 คลองน้อย คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
50 13 คลองควาย คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
51 1 บางบูชา เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
52 2 ปากคลอง เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
53 3 เกาะทวด เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
54 4 ค้อ เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
55 5 หัวโบสถ์ เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
56 6 เกาะจาก เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
57 7 หัวสวน เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
58 8 หนองก๊กชง เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
59 1 ปากคลอง บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
60 2 เกาะรุ้ง บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
61 3 บางไทรนนท์ บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
62 4 บางคุระ บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
63 5 บางคุระ บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
64 6 บางไผ่ บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
65 7 บางหมัน บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
66 8 ใหม่ บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
67 3 บางชอย หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
68 4 ตรงบน หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
69 1 ปลายทราย แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
70 1 สุขุม หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
71 2 ศรีสมบูรณ์ หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
72 5 สระโพธิ์ หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
73 6 สองพี่น้อง หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
74 7 ปากตรงล่าง หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
75 2 แหลมตะลุมพุก แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
76 3 แหลมตะลุมพุก แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
77 1 บางทวด ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
78 3 คลองสุขุม ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
79 2 บางลึก ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80 4 เนิน ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
81 1 หัวลำพู บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
82 2 บางไทร บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
83 3 ออก บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
84 4 ท่าแพ บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
85 5 บางศาลา บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
86 6 บางศาลา บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
87 7 บางเข้ม บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
88 8 บางยัง บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
89 9 บางไทร บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
90 1 บางวัง บางพระ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
91 2 บางกรูด บางพระ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
92 3 บางพระ บางพระ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
93 4 บางพระ บางพระ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
94 1 บางตะพง บางตะพง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
95 2 บางวุ้น บางตะพง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
96 3 โคกวัว บางตะพง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
97 4 โคกใหญ่ บางตะพง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
98 1 ชายทะเล ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
99 5 บางวำ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
100 2 บางฉนาก ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
101 3 บางวำ ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
102 4 โก้งโค้ง ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
103 6 เนินนํ้าหัก ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
104 7 เกาะไชย ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
105 1 บางแรด บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
106 2 บุญล้อม บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
107 3 หนองสีพรหม บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
108 4 หมาก บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
109 5 บางหมัน บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
110 6 เพิง บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
111 7 ท่าพยา บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
112 8 บางฉัตร บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
113 1 ปลายคลอง ท่าพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
114 2 ท่าเข็น ท่าพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
115 3 ดอนขนาน ท่าพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
116 4 ถนน ท่าพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
117 5 อ่าวบอน ท่าพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
118 6 กลาง ท่าพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
119 7 เกาะทัง ท่าพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
120 8 แสม ท่าพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
121 9 สระท่าออก ท่าพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
122 10 ริมเขื่อน ท่าพยา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
123 1 เกาะจันทร์ ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
124 2 นานอก ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
125 3 บางพระ ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
126 4 เสือร้อง ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
127 5 ปากแพรก ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
128 6 บางไชยปก ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
129 7 หอยกัน ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
130 8 บางด้วน ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
131 9 มะขามเรียง ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
132 1 ขนาบนาก ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
133 2 ป่าขลู ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
134 3 บางวุ่น ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
135 4 บ้านท่านา ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
136 5 ปากช่อง ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
137 6 บางอุดม ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
138 7 บางเหรง ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
139 8 ตะลุมพอ ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
140 9 นำทรัพย์ ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
141 10 หน้าโกฎิ ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช

Tag: เวลาละหมาด ต.บางตะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.บางตะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด ซุฮรี ต.บางตะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด อัสรี ต.บางตะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด มักริบ ต.บางตะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด อีชา ต.บางตะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เวลาละศีลอด ต.บางตะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เวลาเปิดปอซอ ต.บางตะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช เวลาแก้บวช ต.บางตะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.บางตะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช มัสยิด ต.บางตะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช