วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลกุแหระ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 บางตะเภา ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
2 2 ท่ายาง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
3 3 ไสมุด ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
4 4 นาท่อม ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
5 5 พอโกบ ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
6 7 ยางสองขอน ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
7 10 ควนมีชัย ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
8 6 ยางคมพัด ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
9 8 กรุงหยันใต้ ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
10 9 ทุ่งนาเมืองชัย (จุฬาภรณ์พัฒนา 1) ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
11 11 ควนเนียง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
12 12 ปลายคลอง ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
13 1 โคกวัด ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
14 2 หน้าเขา ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
15 3 ควนยูง ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
16 4 วังหิน ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
17 7 หนองเก้าวา ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
18 5 ภูเขาเหล็ก ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
19 6 ทุ่งโหนด ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
20 1 ทุ่งคอก ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
21 2 หนองใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
22 3 นาใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
23 4 ตาราง ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
24 5 ห้วยรื่น ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
25 6 ควนคลัง ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
26 7 ทับควาย ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
27 8 วัดใหม่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
28 9 ไร่ยาว ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
29 10 ขนานใหญ่ ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
30 1 ควนประชาสรรค์ กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
31 2 ไสเจาะป่า กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
32 3 สองแพรก กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
33 4 เสม็ดจวน กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
34 5 พรุนูด กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
35 8 ควนแดง กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
36 4 ไสใหญ่ ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
37 1 ไสหร้า บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
38 6 จุฬาภรณ์พัฒนา 3 กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
39 7 จุฬาภรณ์พัฒนา 4 กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
40 1 หนองคล้า ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
41 2 ควนอุโบสถ ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
42 3 ไสเทียม ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
43 5 สระนางมโนราห์ ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
44 2 หนองหรั่ง บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
45 3 พร้อมเพรียง บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
46 4 บางรูป บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
47 6 ไร่มุสลิม ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
48 7 ควนลำภู ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
49 8 อวดพัน ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
50 9 เหนือคลอง ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
51 5 ทุ่งกรวด บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
52 6 โคกเคี่ยม บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
53 7 ใสปุด บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
54 8 ควนสะตอ บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
55 9 เหนือ บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
56 1 บ่อปลา กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
57 2 กรุงหยัน กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
58 3 กรุงหยันใต้ กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
59 4 ป่าไม้ กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
60 5 ป่าคลองกรุงหยัน กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
61 6 ทะเลสองห้อง กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
62 7 ถ้ำเพดาน กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
63 8 บางปรน กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช

Tag: เวลาละหมาด ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด ซุฮรี ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด อัสรี ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด มักริบ ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด อีชา ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เวลาละศีลอด ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เวลาเปิดปอซอ ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เวลาแก้บวช ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช มัสยิด ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช