วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 นอกท่า พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
2 2 ห้วยบอน พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
3 3 ในทับ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
4 4 ศาลาใหม่ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
5 5 ปลายอวน พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
6 6 ในหมง พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
7 7 ตลาดศุกร์ พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
8 8 เขาปูน พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
9 1 พรุชน บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
10 2 ตลาดเก่า บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
11 3 วัดเขาขุนพนม บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
12 4 นาเสน บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
13 5 ท่าข้าม บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
14 6 นาตก บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
15 7 นาออก บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
16 1 บ้านน้ำแคบ อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
17 2 กล้วย อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
18 3 นาสร้าง อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
19 1 นากัน นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
20 4 สวนกลาง นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
21 7 หลวงครู นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
22 8 ป่ากิ่ว นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
23 4 โปน อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
24 5 บ่อตาพันธ์ อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
25 6 ตีนคลอง อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
26 7 นํ้าใส อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
27 1 เก้ากอ ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
28 2 ดอนคา ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
29 3 อ้ายเขียว ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
30 4 อ้ายคู ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
31 5 ในเขียว 1 ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
32 6 วังลุง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
33 7 คลองเมียด ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
34 8 ชุมขลิง ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
35 9 ในเขียว 2 ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
36 2 ดอนฆ้อ นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
37 3 หัวปรางค์ นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
38 5 กำแพงถม นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
39 6 ม่วง นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช

Tag: เวลาละหมาด อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด ซุฮรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด อัสรี อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด มักริบ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เวลาละหมาด อีชา อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เวลาละศีลอด อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เวลาเปิดปอซอ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช เวลาแก้บวช อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช มัสยิด อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช