วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 5 ตลาดล่าง ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
2 6 ตลาดบน ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
3 2 เขาน้อยฝั่งตะวันออก เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
4 4 เขาน้อยฝั่งตะวันตก เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
5 5 ปลายน้ำ เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
6 3 ปรือน้อย ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
7 4 หนองบัว ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
8 5 สุขสวัสดิ์ ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
9 9 หนองไกรทอง หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
10 11 เขาเขียว หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
11 12 หนองตาเย็นใต้ หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
12 2 วังก์พง วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
13 3 วังยาว วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
14 4 หนองหอย วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
15 5 ฝั่งท่า วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
16 6 ท่ามะนาว วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
17 1 เขาจ้าว เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
18 2 ท่าวังปลา เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
19 1 เกาะคู่ ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
20 2 นาพะเนียด ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
21 3 นาห้วย ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
22 4 ลุ่มโพธิ์ ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
23 7 หนองกา ปราณบุรี ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
24 1 ตำหรุ เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
25 3 ค่ายธนะรัชต์ เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
26 6 โรงสูบ เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
27 7 ใหม่พัฒนา เขาน้อย ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
28 1 ท่าลาดกระดาน ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
29 2 ปากน้ำปราณ ปากน้ำปราณ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
30 1 หนองตาแต้ม หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
31 2 หนองตาเย็น หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
32 3 หนองตาเมือง หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
33 4 ต้นไทร หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
34 5 ห้วยพลับ หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
35 6 ห้วยแสลงพันธ์ หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
36 7 หนองยิงหมี หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
37 8 วังวนชลประทาน หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
38 10 หนองมะค่า หนองตาแต้ม ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
39 1 เบญจพาส วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
40 7 แก่งกระทิง วังก์พง ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
41 3 ท่าทุ่ง เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
42 4 ท่าวังหิน เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
43 5 กระทุ่น เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
44 6 แพรกตะลุย เขาจ้าว ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์

Tag: เวลาละหมาด อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เวลาละหมาด ซุฮรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เวลาละหมาด อัสรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เวลาละหมาด มักริบ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เวลาละหมาด อีชา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เวลาละศีลอด อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เวลาเปิดปอซอ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เวลาแก้บวช อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ มัสยิด อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์