วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 2 ตลาด บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
2 3 กลาง บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
3 6 ดอนวัด บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี
4 1 นอก บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
5 4 ใน บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
6 7 ดอนไทย บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี
7 9 ป่าขาด บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี
8 2 นาแค บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี
9 5 ย่านซื่อ บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
10 6 ย่านซื่อ บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
11 7 ศาลเจ้าตึก บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
12 8 ท้องคุ้ง บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
13 9 ทุ่งนา บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
14 3 ทำเนียบ บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี
15 6 คลองไหหลำ บางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี
16 7 บางก้าง บางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี
17 8 บางสามแพรก บางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี
18 10 ศาลเจ้าฮุดโจ๊ว บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
19 1 บางขุนไทร บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี
20 2 บางขุนไทร บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี
21 3 บางขุนไทร บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี
22 4 บางขุนไทร บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี
23 5 ดอนผิงแดด บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี
24 1 ใหม่บน บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
25 2 ใหม่ล่าง บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
26 3 บางลำพู บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
27 8 บางอินทร์ บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี
28 10 สามัคคี บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี
29 11 ดอนหอยแครง บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี
30 1 ดอนมะขามย่างเนื้อ ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี
31 2 ปากทะเล ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี
32 3 ปากทะเล ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี
33 4 คุ้งกระทะ บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
34 5 ลัดล่าง บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
35 6 กระทุ่มราย บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
36 4 บางอินทร์ ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี
37 1 เหมืองกลาง บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี
38 4 บางแก้ว บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี
39 5 หนองแห้ว บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี
40 6 นาบัว บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี
41 7 ร่องใหญ่ บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี
42 7 ทุ่งเฟื้อ บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
43 8 นาป่า บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
44 9 แสมชาย บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
45 8 บางแก้ว บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี
46 1 พะเนิน แหลมผักเบี้ย บ้านแหลม เพชรบุรี
47 2 ดอนใน แหลมผักเบี้ย บ้านแหลม เพชรบุรี
48 3 ดอนกลาง แหลมผักเบี้ย บ้านแหลม เพชรบุรี
49 4 ดอนคดี แหลมผักเบี้ย บ้านแหลม เพชรบุรี
50 1 ปากอ่าว บางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี
51 10 แคววังใหญ่ บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
52 11 บางหอ บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
53 12 คลองสวนทุ่ง บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
54 2 คุ้งใหญ่ บางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี
55 3 คลองลัด บางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี
56 4 คลองขุด บางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี
57 5 ท้องคุ้ง บางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี
58 1 ท้องคุ้ง บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี
59 2 สามคลอง บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี
60 1 ดอนเทพศักดิ์ ท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี
61 2 คลองแหลม ท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี
62 3 หัวกระทุ่ม ท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี
63 3 ปากอ่าว บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี
64 4 บางกั้ง บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี
65 5 เหมืองตานิ่ม บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี
66 4 ป่าขวาง ท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี
67 5 นาโพธิ์ ท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี
68 6 วัดกุฏิ ท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี
69 7 ในพัฒนา ท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี
70 1 เหมืองตลาดแก้ว ท่าแร้งออก บ้านแหลม เพชรบุรี
71 2 เหมืองไทร ท่าแร้งออก บ้านแหลม เพชรบุรี
72 3 คลองมอญ ท่าแร้งออก บ้านแหลม เพชรบุรี
73 4 กลางพัฒนา ท่าแร้งออก บ้านแหลม เพชรบุรี

Tag: เวลาละหมาด อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด ซุฮรี อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด อัสรี อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด มักริบ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด อีชา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เวลาละศีลอด อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เวลาเปิดปอซอ อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี เวลาแก้บวช อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี มัสยิด อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี