วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 - ชุมชนบ้านห้วยทรายเหนือ ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
2 - ชุมชนสามพระยาสันติสุข ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
3 - ชุมชนบ้านหนองตาพด ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
4 - ชุมชนหัวบ้านชะอำ ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
5 - ชุมชนบ้านใหญ่ชะอำ ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
6 - ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้ ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
7 - ชุมชนบ้านปากคลอง ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
8 - ชุมชนบ้านคลองเทียน ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
9 - ชุมชนบ่อแขมด้านใต้ ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
10 - ชุมชนบ่อแขมด้านเหนือ ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
11 - ชุมชนบ้านห้วยจิก ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
12 - ชุมชนบ้านพลี ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
13 - ชุมชนหนองแจง ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
14 - ชุมชนสหคาม ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
15 - ชุมชนทุ่งตะกาดพลี ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
16 - ชุมชนเนินสุรา ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
17 - ชุมชนบางไทรย้อย ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
18 - ชุมชนบ่อพรุทรา ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
19 - ชุมชนชัยมงคล ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
20 - ชุมชนสะพานหิน ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
21 - ชุมชนเจ้าพ่อเขาใหญ่ ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
22 - ชุมชนรวมใจพัฒนา ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
23 - ชุมชนค่ายนเรศวร ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
24 - ชุมชนหนองคาง ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
25 - ชุมชนตลาดชะอำ ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
26 - ชุมชนค่ายพระรามหก ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
27 - ชุมชนบ้านสระ ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
28 1 บางเก่า บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี
29 2 บางเก่า บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี
30 3 บ่อใหญ่ บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี
31 4 ท่า บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี
32 5 ปากคลอง บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี
33 6 ท่าไทร บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี
34 8 ม่วง บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี
35 9 โตนดหลวง บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี
36 7 บางเกตุ บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี
37 1 บ่อ นายาง ชะอำ เพชรบุรี
38 2 นายาง นายาง ชะอำ เพชรบุรี
39 3 นายาง นายาง ชะอำ เพชรบุรี
40 4 นายาง นายาง ชะอำ เพชรบุรี
41 5 เนินทราย นายาง ชะอำ เพชรบุรี
42 6 โคกเศรษฐี นายาง ชะอำ เพชรบุรี
43 7 ดอน นายาง ชะอำ เพชรบุรี
44 8 ไร่ นายาง ชะอำ เพชรบุรี
45 9 นายาง นายาง ชะอำ เพชรบุรี
46 1 ตลาดใหม่ เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี
47 2 เขาไม้นวล เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี
48 3 หนองสะเดา เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี
49 4 ห้วยหิน เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี
50 5 ไร่เนิน เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี
51 6 หนองจันทร์ เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี
52 7 หนองยาว เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี
53 9 เขาโป่ง เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี
54 10 หุบกะพงพัฒนา เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี
55 11 หนองจันทร์พัฒนา เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี
56 8 ข่อยกลึงดุม หนองศาลา ชะอำ เพชรบุรี
57 8 หุบกะพง เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี
58 1 หนองศาลา หนองศาลา ชะอำ เพชรบุรี
59 2 หนองศาลา หนองศาลา ชะอำ เพชรบุรี
60 3 หันกัญชา หนองศาลา ชะอำ เพชรบุรี
61 4 เพชรบูรณ์ หนองศาลา ชะอำ เพชรบุรี
62 5 บ่อไร่ หนองศาลา ชะอำ เพชรบุรี
63 2 ทุ่งหลวง ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี
64 2 ไร่ใหม่พัฒนา ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ เพชรบุรี
65 4 หนองเขื่อน ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ เพชรบุรี
66 6 สถานี หนองศาลา ชะอำ เพชรบุรี
67 7 หนองกระโดก หนองศาลา ชะอำ เพชรบุรี
68 1 ทุ่งจับญวน ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี
69 3 ทุ่งเคล็ด ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี
70 4 บ่อหลวง ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี
71 5 หนองขาม ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี
72 1 สามพระยา สามพระยา ชะอำ เพชรบุรี
73 2 ช้างแทง สามพระยา ชะอำ เพชรบุรี
74 4 หนองข้าวนก สามพระยา ชะอำ เพชรบุรี
75 5 หนองโสน สามพระยา ชะอำ เพชรบุรี
76 6 พุหวาย ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี
77 7 ไร่ดินทอง ห้วยทรายเหนือ ชะอำ เพชรบุรี
78 1 ทุ่งขาม ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ เพชรบุรี
79 3 รางจิก ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ เพชรบุรี
80 5 ไร่ดง ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ เพชรบุรี
81 6 โป่งแย้ ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ เพชรบุรี
82 8 โครงการพัฒนา สามพระยา ชะอำ เพชรบุรี
83 1 สระพระพัฒนา ดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี
84 2 ร่องระกำ ดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี
85 7 หนองช้างเหยียบ ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ เพชรบุรี
86 8 โป่งเก้งพัฒนา ไร่ใหม่พัฒนา ชะอำ เพชรบุรี
87 3 ดอนมะกอก สามพระยา ชะอำ เพชรบุรี
88 6 อ่างหิน สามพระยา ชะอำ เพชรบุรี
89 7 เขากระปุก สามพระยา ชะอำ เพชรบุรี
90 3 หนองเผาถ่าน ดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี
91 4 หัวเกาะ ดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี
92 5 ดอนขุนห้วย ดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี
93 6 ใหม่พัฒนา ดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี
94 7 วังยาว ดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี

Tag: เวลาละหมาด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด ซุฮรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด อัสรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด มักริบ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด อีชา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เวลาละศีลอด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เวลาเปิดปอซอ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี เวลาแก้บวช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี มัสยิด อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี