วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบล������������������������������������������ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ห้วยกระแทก เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
2 2 เขาย้อย (บน) เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
3 3 ห้วย เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
4 4 ห้วยหลวง เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
5 5 เขาย้อย เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
6 6 น้อย เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
7 7 บางสามแพรก เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
8 3 สระพัง สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี
9 4 หนองส้ม สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี
10 1 กล้วย บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี
11 1 สระพัง สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี
12 2 หนองแหน สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี
13 2 บางเค็ม บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี
14 3 หนองบัว บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี
15 4 บางเค็ม บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี
16 5 กล้วยใต้ บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี
17 6 ล่าง บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี
18 1 ดอนทราย ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี
19 3 ท่าหอย ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี
20 4 ทับคางบน ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี
21 2 หนองแหน ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี
22 5 ทับคาง ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี
23 1 เขาสมอระบัง หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี
24 2 หนองปลาไหล หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี
25 3 ไผ่ หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี
26 4 คลองน้ำเชี่ยว หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี
27 5 ท่าเรือ หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี
28 2 หนองจิก หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี
29 3 หนองปรง หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี
30 4 หนองปรง หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี
31 5 หนองเข้ หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี
32 1 หนองจิก หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี
33 6 หนองเข้ หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี
34 1 เนิน หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
35 2 หนองชุมพลล่าง หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
36 3 หนองประดู่ หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
37 4 หนองโพธิ์ หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
38 5 หนองชุมพล หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
39 6 พุม่วง หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
40 7 ชัฎหลังเต่า หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
41 1 ห้วยโรง ห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี
42 2 หัวถนน ห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี
43 3 กำจับ ห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี
44 4 ห้วยโรงล่าง ห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี
45 1 ห้วยท่าช้าง ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี
46 2 น้อย ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี
47 3 ใหญ่กาหลง ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี
48 4 น้ำบ่อ ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี
49 5 บ่อลวก ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี
50 6 หนองแหน ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี
51 1 วังกะล่อม หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี
52 2 หนองกะพ้อ หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี
53 3 มณีเลื่อน หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี
54 4 คีรีวงษ์ หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี
55 5 เนินรัก หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี
56 6 อู่ตะเภา หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี
57 7 หนองนกออก หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี

Tag: เวลาละหมาด ต.������������������������������������������ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.������������������������������������������ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด ซุฮรี ต.������������������������������������������ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด อัสรี ต.������������������������������������������ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด มักริบ ต.������������������������������������������ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด อีชา ต.������������������������������������������ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เวลาละศีลอด ต.������������������������������������������ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เวลาเปิดปอซอ ต.������������������������������������������ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เวลาแก้บวช ต.������������������������������������������ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.������������������������������������������ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี มัสยิด ต.������������������������������������������ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี