วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ห้วยกระแทก เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
2 2 เขาย้อย (บน) เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
3 3 ห้วย เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
4 4 ห้วยหลวง เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
5 5 เขาย้อย เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
6 6 น้อย เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
7 7 บางสามแพรก เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
8 3 สระพัง สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี
9 4 หนองส้ม สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี
10 1 กล้วย บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี
11 1 สระพัง สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี
12 2 หนองแหน สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี
13 2 บางเค็ม บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี
14 3 หนองบัว บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี
15 4 บางเค็ม บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี
16 5 กล้วยใต้ บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี
17 6 ล่าง บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี
18 1 ดอนทราย ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี
19 3 ท่าหอย ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี
20 4 ทับคางบน ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี
21 2 หนองแหน ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี
22 5 ทับคาง ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี
23 1 เขาสมอระบัง หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี
24 2 หนองปลาไหล หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี
25 3 ไผ่ หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี
26 4 คลองน้ำเชี่ยว หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี
27 5 ท่าเรือ หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี
28 2 หนองจิก หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี
29 3 หนองปรง หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี
30 4 หนองปรง หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี
31 5 หนองเข้ หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี
32 1 หนองจิก หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี
33 6 หนองเข้ หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี
34 1 เนิน หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
35 2 หนองชุมพลล่าง หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
36 3 หนองประดู่ หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
37 4 หนองโพธิ์ หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
38 5 หนองชุมพล หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
39 6 พุม่วง หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
40 7 ชัฎหลังเต่า หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
41 1 ห้วยโรง ห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี
42 2 หัวถนน ห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี
43 3 กำจับ ห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี
44 4 ห้วยโรงล่าง ห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี
45 1 ห้วยท่าช้าง ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี
46 2 น้อย ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี
47 3 ใหญ่กาหลง ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี
48 4 น้ำบ่อ ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี
49 5 บ่อลวก ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี
50 6 หนองแหน ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี
51 1 วังกะล่อม หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี
52 2 หนองกะพ้อ หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี
53 3 มณีเลื่อน หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี
54 4 คีรีวงษ์ หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี
55 5 เนินรัก หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี
56 6 อู่ตะเภา หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี
57 7 หนองนกออก หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี

Tag: เวลาละหมาด อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด ซุฮรี อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด อัสรี อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด มักริบ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เวลาละหมาด อีชา อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เวลาละศีลอด อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เวลาเปิดปอซอ อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี เวลาแก้บวช อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี มัสยิด อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี