วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 คลองลัด ท่าข้าม สามพราน นครปฐม
2 2 คลองลัดท่านา ท่าข้าม สามพราน นครปฐม
3 3 ท่าข้าม ท่าข้าม สามพราน นครปฐม
4 4 โรงหีบ ท่าข้าม สามพราน นครปฐม
5 5 คลองตัน ท่าข้าม สามพราน นครปฐม
6 6 โรงหีบพัฒนา ท่าข้าม สามพราน นครปฐม
7 1 ทรงคนอง ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
8 2 ทรงคนอง ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
9 3 คลองยาว ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
10 6 คลองคาม ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
11 4 หัวไทร หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม
12 3 คลองรางหนอง บางกระทึก สามพราน นครปฐม
13 4 เหนือ ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
14 5 คลองประดู่ ทรงคนอง สามพราน นครปฐม
15 1 หอมเกร็ด หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม
16 2 รางพิกุล หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม
17 3 ปลา หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม
18 5 บ่อทราย หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม
19 4 ไทย บางกระทึก สามพราน นครปฐม
20 5 โคกหวาย บางกระทึก สามพราน นครปฐม
21 6 สะแกทอย หอมเกร็ด สามพราน นครปฐม
22 1 คลองเจริญพร บางกระทึก สามพราน นครปฐม
23 2 คลองบางกระทึก บางกระทึก สามพราน นครปฐม
24 6 คลองวัฒนา บางกระทึก สามพราน นครปฐม
25 7 คลองสวนฝ้าย บางกระทึก สามพราน นครปฐม
26 8 นอก บางกระทึก สามพราน นครปฐม
27 4 บางเตย บางเตย สามพราน นครปฐม
28 5 คลองโพธิ์ บางเตย สามพราน นครปฐม
29 6 บางเตย บางเตย สามพราน นครปฐม
30 1 คลองสามบาท บางเตย สามพราน นครปฐม
31 2 คอราง บางเตย สามพราน นครปฐม
32 3 คลองหลวง บางเตย สามพราน นครปฐม
33 7 คลองผีเสื้อ บางเตย สามพราน นครปฐม
34 1 สวนหลวง สามพราน สามพราน นครปฐม
35 2 หงษ์ สามพราน สามพราน นครปฐม
36 3 ศรีษะย่าน สามพราน สามพราน นครปฐม
37 4 ดงเกตุ สามพราน สามพราน นครปฐม
38 5 โรงหีบ สามพราน สามพราน นครปฐม
39 6 คลองหีบ สามพราน สามพราน นครปฐม
40 7 คลองนายหมก สามพราน สามพราน นครปฐม
41 8 สามพราน สามพราน สามพราน นครปฐม
42 9 คลองแค สามพราน สามพราน นครปฐม
43 50 ประตู1 สามพราน สามพราน นครปฐม
44 51 หลังโรงเรียนนายร้อย สามพราน สามพราน นครปฐม
45 52 บุญนัน สามพราน สามพราน นครปฐม
46 53 ศิริมงคล สามพราน สามพราน นครปฐม
47 54 ตลาด สามพราน สามพราน นครปฐม
48 55 ริมน้ำ สามพราน สามพราน นครปฐม
49 56 บางพระ สามพราน สามพราน นครปฐม
50 2 บางช้าง บางช้าง สามพราน นครปฐม
51 1 บางช้าง บางช้าง สามพราน นครปฐม
52 3 ดอนทอง บางช้าง สามพราน นครปฐม
53 4 คลองบางช้าง บางช้าง สามพราน นครปฐม
54 5 หัวอ่าว บางช้าง สามพราน นครปฐม
55 6 คลองท่านา บางช้าง สามพราน นครปฐม
56 7 บางม่วง บางช้าง สามพราน นครปฐม
57 8 บางม่วง บางช้าง สามพราน นครปฐม
58 9 บางม่วง บางช้าง สามพราน นครปฐม
59 10 ศรีษะย่าน บางช้าง สามพราน นครปฐม
60 11 คลองบางช้าง บางช้าง สามพราน นครปฐม
61 1 ไร่ขิง ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
62 2 ไร่ขิง ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
63 3 คลองใหม่ ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
64 4 ไร่ขิง ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
65 5 คลองบางพร้าว ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
66 6 ไร่ขิง ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
67 7 ถ่าน ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
68 8 ไร่ขิง ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
69 9 คลองท่าพูด ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
70 10 คลองบางซื่อ ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
71 11 ท่าเกวียน ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
72 12 ท่าเกวียน ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
73 13 บางยาง ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
74 14 คลองรางเตย ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
75 - ชุมชนบ้านไร่ขิง ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
76 - ชุมชนไร่ขิง-บ้านไร่ ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
77 - ชุมชนบ้านไร่ศรีเสถียร ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
78 - ชุมชนบ้านคลองใหม่ ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
79 - ชุมชนบ้านคลองมะนาว ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
80 - ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว-ศรีเสถียรรุ่น6 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
81 - ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว-ศรีเสถียรรุ่น9 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
82 - ชุมชนบ้านคลองบางพร้าว ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
83 - ชุมชนบ้านคลองตาจุ่น ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
84 - ชุมชนบ้านคลองผีเสื้อ ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
85 - ชุมชนบ้านคลองรางเตย1 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
86 - ชุมชนบ้านคลองรางเตย2 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
87 - ชุมชนบ้านถ่าน ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
88 - ชุมชนโรงหล่อ ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
89 - ชุมชนประชาร่วมใจ ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
90 - ชุมชนวัดท่าพูด ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
91 - ชุมชนวังมณี ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
92 - ชุมชนบ้านเอื้ออาทรเพลินเพชร ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
93 - ชุมชนคลองวัดท่าพูด ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
94 - ชุมชนคลองบางซื่อ ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
95 - ชุมชนกลาโหม ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
96 - ชุมชนหมู่บ้านสิวารัตน์2 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
97 - ชุมชนบ้านท่าเกวียน ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
98 - ชุมชนคลองฉาง ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
99 - ชุมชนคลองยายสาแฟค1 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
100 - ชุมชนบ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑลสาย5 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
101 - ชุมชนหมู่บ้านพฤกษา5 ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
102 - ชุมชนบ้านบางยาง ไร่ขิง สามพราน นครปฐม
103 1 คลองสรรเพชร ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
104 2 คลองบางช้าง ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
105 3 ท่าตลาด ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
106 4 ท่าตลาด ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
107 5 คลองหนองจอก ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
108 6 โรงเหล็ก ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
109 7 ท่าตลาด ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
110 8 คลองลัดทางแท่น ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
111 9 ท่าตลาด ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
112 50 สรรเพชญ ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
113 51 ทางแยกสามพราน ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
114 52 ศุภมงคล ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
115 10 ศาลเจ้าคู่ ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
116 53 น้ำจัณฑ์ ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
117 54 สายเจ็ด ท่าตลาด สามพราน นครปฐม
118 1 หนองงูเหลือม กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
119 2 แคลาย กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
120 3 เพลินพัฒนา กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
121 4 หนองตาน้อย กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
122 5 บางพระ กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
123 6 หนองตาช้าง กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
124 7 หนองตามล กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
125 8 คลองตามล กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
126 9 หนองเสา กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
127 50 หนองงูเหลือม กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
128 51 แครายพัฒนา กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
129 52 เพลินเพชร กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
130 53 โชคไชโย กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
131 54 สิวารัตน์514 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
132 55 สิวารัตน์ก้าวหน้า กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
133 56 พัชรวิลล์2 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
134 57 ฉัตรมณี กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
135 58 หลังตลาดมาลี กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
136 59 บางพระ กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
137 60 เอื้ออาทรพุทธมณฑลสาย4 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
138 61 หนองตาช้าง กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
139 62 มณฑลทิพย์ กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
140 63 นาราวดี กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
141 64 หนองตามล กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
142 65 เสรีเพลส กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
143 66 หมู่บ้านว.นิเวศน์ กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
144 67 บุศรินทร์ปิ่นเกล้า กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
145 68 กรีนพาร์คโฮม กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
146 69 หนองฉลาก กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
147 70 หมู่บ้านพุทธธานี กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
148 71 หมู่ใหญ่ กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
149 72 เอื้ออาทรเพลินเพชรหมู่3 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
150 73 หมู่บ้านพฤกษาวิลล์10 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
151 74 ธนาวรรณเพลส กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
152 75 เอื้ออาทรนครชื่นชุ่มหมู่7,9 กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
153 76 หมู่บ้านปรีชา กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
154 77 ภิณวัฒน์จตุพิธพร กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
155 78 บุญทรัพย์ กระทุ่มล้ม สามพราน นครปฐม
156 1 บางพระ คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
157 3 คลองใหม่ คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
158 2 คลองใหม่ คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
159 4 ดอนทอง คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
160 5 คลองใหม่ คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
161 6 สะแกเล็ก คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
162 7 บางพระ คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
163 50 ท่ายายโหมด คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
164 51 พระยะ คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
165 52 สะแกเล็ก คลองใหม่ สามพราน นครปฐม
166 1 ตลาดจินดา ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
167 3 ลำเจียก ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
168 8 ตลาดจินดา ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
169 2 ตลาดจินดา ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
170 4 ตากแดด ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
171 5 หนองนางแบน ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
172 6 หนองอีดำ ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
173 7 คลองเขื่อนขันธ์ ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
174 9 เขื่อนขันธ์พัฒนา ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
175 10 ตลาดจินดาพัฒนา ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
176 1 ลาดบัว คลองจินดา สามพราน นครปฐม
177 2 สี่แยก คลองจินดา สามพราน นครปฐม
178 3 คลองจินดา คลองจินดา สามพราน นครปฐม
179 11 คลองเขื่อนขันธ์ใต้ ตลาดจินดา สามพราน นครปฐม
180 4 คลองจินดา คลองจินดา สามพราน นครปฐม
181 5 วังนํ้าขาว คลองจินดา สามพราน นครปฐม
182 6 พาดหมอน คลองจินดา สามพราน นครปฐม
183 7 สี่แยก คลองจินดา สามพราน นครปฐม
184 8 คลองจินดา คลองจินดา สามพราน นครปฐม
185 9 พาดหมอน คลองจินดา สามพราน นครปฐม
186 10 คลองผู้ใหญ่โต๊ะ คลองจินดา สามพราน นครปฐม
187 11 รางสังกะสี คลองจินดา สามพราน นครปฐม
188 12 แหลมอาจารย์เผือก คลองจินดา สามพราน นครปฐม
189 13 ผู้ใหญ่ลอยเก่า คลองจินดา สามพราน นครปฐม
190 14 คลองจินดาพัฒนา คลองจินดา สามพราน นครปฐม
191 1 บางสีจาก ยายชา สามพราน นครปฐม
192 2 ยายชา ยายชา สามพราน นครปฐม
193 3 สวนส้ม ยายชา สามพราน นครปฐม
194 4 ยายชา ยายชา สามพราน นครปฐม
195 5 คลองสรรเพรช ยายชา สามพราน นครปฐม
196 6 ใต้วัด ยายชา สามพราน นครปฐม
197 4 สวนผัก บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม
198 5 สวนส้ม บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม
199 1 วัดเทียนดัด บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม
200 2 วัดเชิงเทียน บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม
201 3 บางประแดง บ้านใหม่ สามพราน นครปฐม
202 1 อ้อมใหญ่ อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม
203 2 อ้อมใหญ่ อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม
204 3 อ้อมใหญ่ อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม
205 4 อ้อมใหญ่ อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม
206 5 อ้อมใหญ่ อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม
207 6 อ้อมใหญ่ อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม
208 7 อ้อมใหญ่ อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม
209 8 สามพราน อ้อมใหญ่ สามพราน นครปฐม

Tag: เวลาละหมาด ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม เวลาละหมาด ซุฮรี ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม เวลาละหมาด อัสรี ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม เวลาละหมาด มักริบ ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม เวลาละหมาด อีชา ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม เวลาละศีลอด ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม เวลาเปิดปอซอ ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม เวลาแก้บวช ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม มัสยิด ต.ยายชา อ.สามพราน จ.นครปฐม