วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลไทยาวาส อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ท่านา นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม
2 3 กลาง นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม
3 1 คุ้งตาแก้ว บางกระเบา นครชัยศรี นครปฐม
4 2 สวนน้อย บางกระเบา นครชัยศรี นครปฐม
5 3 บางกระเบา บางกระเบา นครชัยศรี นครปฐม
6 2 ปากคลองบางแก้ว นครชัยศรี นครชัยศรี นครปฐม
7 1 สะพานหก วัดแค นครชัยศรี นครปฐม
8 2 ตลาดต้นสน วัดแค นครชัยศรี นครปฐม
9 3 กลาง วัดแค นครชัยศรี นครปฐม
10 4 สัมปทวน วัดแค นครชัยศรี นครปฐม
11 1 โพธิ์เตี้ย ท่าตำหนัก นครชัยศรี นครปฐม
12 2 คันลาง ท่าตำหนัก นครชัยศรี นครปฐม
13 3 ท่าตำหนัก ท่าตำหนัก นครชัยศรี นครปฐม
14 4 คุ้งมะพลับ ท่าตำหนัก นครชัยศรี นครปฐม
15 1 นอก บางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
16 2 ไร่ บางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
17 3 คลองทางหลวง บางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
18 4 วัดสิงห์ บางแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
19 1 ตลาดไทร ท่ากระชับ นครชัยศรี นครปฐม
20 2 ตลาดบน ท่ากระชับ นครชัยศรี นครปฐม
21 3 นอก ท่ากระชับ นครชัยศรี นครปฐม
22 4 รางไอ้เกต ท่ากระชับ นครชัยศรี นครปฐม
23 1 คลองขุนแก้ว ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
24 2 คลองไฟไหม้ ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
25 3 ท่ามอญ ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
26 4 คุ้งมะพลับ ขุนแก้ว นครชัยศรี นครปฐม
27 1 วัดท่าใน ท่าพระยา นครชัยศรี นครปฐม
28 2 คลองวัว ท่าพระยา นครชัยศรี นครปฐม
29 3 กลาง ท่าพระยา นครชัยศรี นครปฐม
30 4 วัดน้อย ท่าพระยา นครชัยศรี นครปฐม
31 5 กวย ท่าพระยา นครชัยศรี นครปฐม
32 1 บ่อทราย พะเนียด นครชัยศรี นครปฐม
33 2 ห้วยตะโก พะเนียด นครชัยศรี นครปฐม
34 3 เด่นตะโบย พะเนียด นครชัยศรี นครปฐม
35 4 เกาะมะขาม พะเนียด นครชัยศรี นครปฐม
36 1 บ่อตะกั่ว บางระกำ นครชัยศรี นครปฐม
37 2 รางไท บางระกำ นครชัยศรี นครปฐม
38 3 ระกำน้อย บางระกำ นครชัยศรี นครปฐม
39 4 ท่าข้าม บางระกำ นครชัยศรี นครปฐม
40 4 หลายวงพาท โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี นครปฐม
41 1 ท่าข้าม โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี นครปฐม
42 2 โคกพระ โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี นครปฐม
43 3 วงพาท โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี นครปฐม
44 5 วังน้ำขาว โคกพระเจดีย์ นครชัยศรี นครปฐม
45 1 ศรีษะทอง ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม
46 2 ต้นราง ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม
47 3 อำผาง ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม
48 4 ท่าน้อย ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม
49 5 ท่าแฉลบ ศรีษะทอง นครชัยศรี นครปฐม
50 1 ทุ่งแหลมบัว แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
51 2 ทุ่งแหลมบัว แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
52 3 ท้องไทร แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
53 4 ลาดสะแก แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
54 5 โคกเขมา แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
55 6 คอกช้าง แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
56 7 ห้วยกรด แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
57 8 ทุ่งน้อย แหลมบัว นครชัยศรี นครปฐม
58 1 วัดบัว ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี นครปฐม
59 2 ใหม่ ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี นครปฐม
60 3 ดอนเจดีย์ ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี นครปฐม
61 4 ศรีมหาโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี นครปฐม
62 5 ศรีสุข ศรีมหาโพธิ์ นครชัยศรี นครปฐม
63 1 กลาง สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
64 2 ปากคลองสัมปทวน สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
65 3 สัมปทวน สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
66 4 ดอนอิฐ สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
67 5 ต้นลาน สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
68 6 คลองหนองจอก สัมปทวน นครชัยศรี นครปฐม
69 1 บางเกร็ง วัดสำโรง นครชัยศรี นครปฐม
70 2 บางเกร็ง วัดสำโรง นครชัยศรี นครปฐม
71 3 วัดสำโรง วัดสำโรง นครชัยศรี นครปฐม
72 4 ท่าช้าง วัดสำโรง นครชัยศรี นครปฐม
73 1 บางไกรซ้อน ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม
74 2 บางกระจันทร์ ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม
75 3 บางตาอุ่น ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม
76 4 ศาลตาขุน ดอนแฝก นครชัยศรี นครปฐม
77 1 ตลาดห้วยพลู ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม
78 2 ห้วยพลู ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม
79 3 ห้วยพลู ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม
80 4 บางปลาดุก ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม
81 5 ใหม่พัฒนา ห้วยพลู นครชัยศรี นครปฐม
82 1 วัดละมุด วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
83 2 ไผ่ขาด วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
84 3 ทุ่งศาลา วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
85 4 ลานแหลม วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
86 5 สวนถั่ว วัดละมุด นครชัยศรี นครปฐม
87 1 คลองนนทรี บางพระ นครชัยศรี นครปฐม
88 2 อ่าวใหญ่ บางพระ นครชัยศรี นครปฐม
89 3 กลาง บางพระ นครชัยศรี นครปฐม
90 4 อ่าววัดใหม่ บางพระ นครชัยศรี นครปฐม
91 1 บางแก้วฟ้า บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
92 2 แหลมไร่ บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
93 3 ท่ามะดัน บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
94 4 บางโพธิ์ บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
95 5 เหมืองนา บางแก้วฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
96 1 คลองเจ๊ก ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
97 2 ลำทหาร ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
98 3 ลานตากฟ้า ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
99 4 ลานตากฟ้า ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
100 5 บางเกร็ง ลานตากฟ้า นครชัยศรี นครปฐม
101 1 ท่าเรือ งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม
102 2 โรงหวด งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม
103 3 กลาง งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม
104 4 คลองมหาสวัสดิ์ งิ้วราย นครชัยศรี นครปฐม
105 1 ปากน้ำ ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม
106 2 ท้ายคุ้ง ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม
107 3 คลองสวนหมาก ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม
108 4 ท่ามอญ ไทยาวาส นครชัยศรี นครปฐม

Tag: เวลาละหมาด ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เวลาละหมาด ซุฮรี ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เวลาละหมาด อัสรี ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เวลาละหมาด มักริบ ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เวลาละหมาด อีชา ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เวลาละศีลอด ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เวลาเปิดปอซอ ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เวลาแก้บวช ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม มัสยิด ต.ไทยาวาส อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม