วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 - ชุมชนต้นสน พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
2 - ชุมชนวัดพระงาม2 พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
3 - ชุมชนวัดพระงาม3 พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
4 - ชุมชนศาลเจ้าแม่ต้นแจง ซอย6 พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
5 - ชุมชนตลาดล่าง พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
6 - ชุมชนตลาดบน พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
7 - ชุมชนคตกฤช พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
8 - ชุมชนบ้านมอญ พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
9 - ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
10 - ชุมชนหลังศูนย์พัฒนาเด็ก พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
11 - ชุมชนตรอกโรงธูป พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
12 - ชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล3 พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
13 - ชุมชนจตุรัสพัฒนา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
14 - ชุมชนเสนหา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
15 - ชุมชนหมู่บ้านนายปรีชา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
16 - ชุมชนสวนลำไย พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
17 - ชุมชนซอย7 พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
18 - ชุมชนตลาดโอเดียน พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
19 - ชุมชนราชวิถี พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
20 - ชุมชนสระบัว พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
21 - ชุมชนกั๋งบ๊วย พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
22 - ชุมชน25มกรา พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
23 - ชุมชนหลังโรงรับจำนำ1 พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
24 - ชุมชนพญาพาน พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
25 - ชุมชน80ห้อง พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
26 - ชุมชนริมคลองวัดพระงาม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
27 - ชุมชนหลังวัดใหญ่ พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
28 - ชุมชนทางหลวง พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
29 - ชุมชนข้างสมาคมแซ่ลิ้ม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
30 - ชุมชนหน้าวัดไผ่ล้อม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
31 - ชุมชนหลังโรงพยาบาลนครปฐม พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
32 - ชุมชนข้างชุมสายโทรศัพท์ พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
33 - ชุมชนเทศา-ทิพากร พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
34 - ชุมชนครอบครัวรร.ต.ภูธร7 พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
35 - ชุมชนบ้านหลังวัง พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
36 - ชุมชนบ่อแตง พระปฐมเจดีย์ เมืองนครปฐม นครปฐม
37 1 บางแขม บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
38 2 บางคู บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
39 3 บางทองหลาง บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
40 4 บางแขม บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
41 5 ดอนเสาเกียด บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
42 6 ศรีษะคู้ บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
43 7 ไร่ถั่ว บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
44 8 ใหม่ บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
45 9 ลาดปลาเค้า บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
46 10 หัวไผ่ บางแขม เมืองนครปฐม นครปฐม
47 2 หนองบอน พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
48 3 สวนทวย พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
49 5 หนองอาเสี่ย พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
50 7 บ่อโตนด พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
51 8 ห้วยจรเข้ พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
52 9 วังจินดา พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
53 - ชุมชนปฐมธานี พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
54 - ชุมชนตรอกมะตูม พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
55 - ชุมชนพระประโทน พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
56 - ชุมชนนวเขต พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
57 - ชุมชนซอยโรงคราม พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
58 - ชุมชนวัดไร่เกาะต้นสำโรง พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
59 - ชุมชนสระแก้ววิว-แกรนด์วิลเลจ พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
60 - ชุมชนหมู่2พระประโทน พระประโทน เมืองนครปฐม นครปฐม
61 1 ธรรมศาลา ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
62 2 ธรรมศาลา ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
63 3 ท่าหน่อไม้ ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
64 4 เกาะกลาง ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
65 5 สวนใหม่ ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
66 6 ต้นสำโรง ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
67 7 สามง่าม ธรรมศาลา เมืองนครปฐม นครปฐม
68 1 ดงยาง ตาก้อง เมืองนครปฐม นครปฐม
69 2 เด่นตาเอี่ยม ตาก้อง เมืองนครปฐม นครปฐม
70 3 โคสำนัก ตาก้อง เมืองนครปฐม นครปฐม
71 4 สามแจ่ม ตาก้อง เมืองนครปฐม นครปฐม
72 5 นอก ตาก้อง เมืองนครปฐม นครปฐม
73 6 ท่าไร่ ตาก้อง เมืองนครปฐม นครปฐม
74 7 หมู่ใหญ่ ตาก้อง เมืองนครปฐม นครปฐม
75 8 ตาก้อง ตาก้อง เมืองนครปฐม นครปฐม
76 9 คลองมะเกลือ ตาก้อง เมืองนครปฐม นครปฐม
77 10 มาบแค ตาก้อง เมืองนครปฐม นครปฐม
78 1 หนองอ้อ มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
79 2 ดอนกลาง มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
80 3 ดอนตาถ่าน มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
81 4 อุทัย มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
82 5 พะเนียงแตก มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
83 6 รางน้ำเค็ม มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
84 7 สำนักคร้อ มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
85 8 ห้วยชัน มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
86 9 สวนใหม่ มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
87 10 ทุ่งตะพรม มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
88 11 คุมหัก มาบแค เมืองนครปฐม นครปฐม
89 2 สนามจันทร์ สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม
90 4 คันลำ สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม
91 5 หนองขาหยั่ง สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม
92 - ชุมชนสนามจันทร์(ซอยยาสุข) สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม
93 - ชุมชนหมู่บ้านชุมชนนครปฐม สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม
94 - ชุมชนบ้านโชติระวี สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม
95 - ชุมชนสามตำบล สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม
96 - ชุมชนราชมรรคานอก สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม
97 - ชุมชนจันทรคามพิทักษ์ สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม
98 - ชุมชนทางเข้าโรงเรียนสิรินธร สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม
99 - ชุมชนลาดปลาเค้า สนามจันทร์ เมืองนครปฐม นครปฐม
100 1 ดอนยายหอม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
101 2 ดอนยายหอม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
102 3 ดอนยายหอม ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
103 4 ดอนสามสิบ ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
104 5 ต้นไทร ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
105 6 ตาลเดี่ยว ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
106 7 ดอนขนาก ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
107 8 ดอนหัวนา ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
108 9 สะแกราย ดอนยายหอม เมืองนครปฐม นครปฐม
109 1 ถนนขาด ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม
110 2 เกาะศรีจันทร์ ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม
111 3 วังไทร ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม
112 4 โคกสวนหลวง ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม
113 5 บางเตย ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม
114 6 บางน้อย ถนนขาด เมืองนครปฐม นครปฐม
115 1 ไผ่เกาะ บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
116 2 หนองจอก บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
117 3 ท่าทราย บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
118 5 สามแยกวัดกลาง บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
119 6 สระหลวง บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
120 7 วัดกลาง บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
121 8 อ้อยอีเตี้ย บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
122 9 ในค่าย บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
123 - ชุมชนท่าทราย บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
124 - ชุมชนทหารบก บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
125 - ชุมชนรางน้ำเค็ม บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
126 - ชุมชนบ้านในค่าย บ่อพลับ เมืองนครปฐม นครปฐม
127 1 หุบชบา นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
128 2 ทุ่งนาสร้าง นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
129 3 ปิ่นเกลียว นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
130 4 นาข้าวสุก นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
131 5 นาชุม นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
132 6 ทุ่งเผาเต่า นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
133 9 ทุ่งน้อย นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
134 10 นาหุบ นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
135 - ชุมชนวัดกลาง นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
136 - ชุมชนภุชงค์วิลลา นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
137 - ชุมชนบ้านนาขุม นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
138 - ชุมชนสวนตะไคร้ นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
139 - ชุมชนหมู่บ้านประปานคร นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
140 - ชุมชนหมู่8ต.นครปฐม นครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม
141 1 ศาลเจ้าปิ่นเกลียว วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม
142 2 วังตะกู วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม
143 3 บ่อด่าน วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม
144 4 คลองน้ำเค็ม วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม
145 5 คลองนํ้าเค็ม วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม
146 6 กิโลห้า วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม
147 7 ท่าขี้เหล็ก วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม
148 1 ดอนประดู่ หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
149 2 รางจิก หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
150 3 หนองปากโลง หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
151 4 เด่นมะเดื่อ หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
152 8 ทุ่งรางเทียน วังตะกู เมืองนครปฐม นครปฐม
153 5 อู่หล่ม หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
154 6 กระดี่เดียว หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
155 7 ทุ่งสีสุก หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
156 8 หุบโตนด หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
157 9 ทัพยายท้าว หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
158 10 ร่วมใจพัฒนา หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
159 - ชุมชนร่มโพธิ์ทอง หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
160 - ชุมชนมาลัยแมนซอย2 หนองปากโลง เมืองนครปฐม นครปฐม
161 1 สระนํ้าหวาน สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม
162 2 ศาลาแดง สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม
163 3 สามควายเผือก สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม
164 4 รางฉิม สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม
165 5 รางกระโดน สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม
166 6 รางมะเดื่อ สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม
167 7 ต้นกร่าง สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม
168 8 กกโก สามควายเผือก เมืองนครปฐม นครปฐม
169 1 หัวนา ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม นครปฐม
170 2 ราดสระแก ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม นครปฐม
171 3 รางทอง ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม นครปฐม
172 4 หนองจอก ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม นครปฐม
173 5 ทุ่งน้อย ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม นครปฐม
174 6 ทุ่งใหญ่ ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม นครปฐม
175 7 ลำท่าโพ ทุ่งน้อย เมืองนครปฐม นครปฐม
176 1 หนองดินแดง หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
177 2 หนองดินแดง หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
178 3 หนองเสือ หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
179 4 ใต้ หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
180 5 เกาะจาน หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
181 6 นอก หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
182 7 คลองสระเกตุ หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
183 8 บางปลากาย หนองดินแดง เมืองนครปฐม นครปฐม
184 1 วังเย็นนอก วังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม
185 2 วังเย็นใน วังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม
186 3 หัวไผ่แหลม วังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม
187 4 ไร่ต้นสำโรง วังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม
188 5 น้ำโจน วังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม
189 6 คันไผ่ วังเย็น เมืองนครปฐม นครปฐม
190 1 นา โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
191 2 หัวทุ่ง โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
192 3 หนองนางแช่ โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
193 4 หุบรัก โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
194 5 โพรงมะเดื่อ โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
195 6 หนองลาดหญ้า โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
196 7 อ้อมพยศ โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
197 8 ไร่เก่า โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
198 9 หนองแขม โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
199 10 ไร่ โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
200 11 หนองหมา โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
201 12 กาเลี้ยงลูก โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
202 13 หนองหิน โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
203 14 ห้วยหนองกร่าง โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
204 15 ใหม่ โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
205 16 หนองจอก โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
206 17 ทุ่งคร้อ โพรงมะเดื่อ เมืองนครปฐม นครปฐม
207 2 ลำพยา ลำพยา เมืองนครปฐม นครปฐม
208 3 ลำพยา ลำพยา เมืองนครปฐม นครปฐม
209 4 ลำพยา ลำพยา เมืองนครปฐม นครปฐม
210 5 หนองหิน ลำพยา เมืองนครปฐม นครปฐม
211 6 พลับ ลำพยา เมืองนครปฐม นครปฐม
212 7 รางยอ ลำพยา เมืองนครปฐม นครปฐม
213 8 หนองจอก ลำพยา เมืองนครปฐม นครปฐม
214 9 เจริญดี ลำพยา เมืองนครปฐม นครปฐม
215 - ชุมชนชมพูนิเวศน์ ลำพยา เมืองนครปฐม นครปฐม
216 - ชุมชนบ้านลำพยา ลำพยา เมืองนครปฐม นครปฐม
217 - ชุมชนสุขสวัสดิ์ ลำพยา เมืองนครปฐม นครปฐม
218 1 ลาดหญ้าแพรก สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
219 2 ลาดหญ้าแพรก สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
220 3 ปากสระ สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
221 4 ไร่ สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
222 5 ต้นมะขาม สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
223 6 บ่อน้ำเค็ม สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
224 7 ดอนมะยม สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
225 8 ใน สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
226 9 ดอนทราย สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
227 10 หนองบัวลอย สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
228 11 บ่อโรงเหล้า สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
229 12 หมู่ใหญ่ สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
230 13 ดอนพุทรา สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
231 14 หลักประดู่ สระกะเทียม เมืองนครปฐม นครปฐม
232 1 ทุ่งแฝก สวนป่าน เมืองนครปฐม นครปฐม
233 2 ห้วยลึกตะวันออก สวนป่าน เมืองนครปฐม นครปฐม
234 3 ห้วยลึกตะวันตก สวนป่าน เมืองนครปฐม นครปฐม
235 4 หนองควายตาย สวนป่าน เมืองนครปฐม นครปฐม
236 5 รางปลาหมอ สวนป่าน เมืองนครปฐม นครปฐม
237 6 สวนป่าน สวนป่าน เมืองนครปฐม นครปฐม
238 1 ไผ่เตย ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม นครปฐม
239 3 สวนใหม่ ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม นครปฐม
240 4 สวนผัก ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม นครปฐม
241 5 สวนใหม่ ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม นครปฐม
242 6 โคกมะขาม ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม นครปฐม
243 7 หลังวัดใหญ่ ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม นครปฐม
244 - ชุมชนซอยอยู่คง ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม นครปฐม
245 - ชุมชนสวนอนันต์(ซอย99) ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม นครปฐม
246 - ชุมชนบ้านสวนหมาก ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม นครปฐม
247 - ชุมชนบ้านมะขามแถว ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม นครปฐม
248 - ชุมชนบัวหลวงปฐมพัฒนา ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม นครปฐม
249 - ชุมชนห้วยจรเข้-ถมทอง ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม นครปฐม
250 - ชุมชนบ้านไผ่เตย ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม นครปฐม
251 - ชุมชนพุทธรักษา ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม นครปฐม
252 - ชุมชนตลาดปฐมมงคล ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม นครปฐม
253 - ชุมชนตั้งศรี ห้วยจรเข้ เมืองนครปฐม นครปฐม
254 1 ทุ่งรี ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
255 2 ทุ่งรี ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
256 3 ทัพหลวง ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
257 4 ทัพหลวง ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
258 5 ทัพหลวง ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
259 6 ทัพหลวง ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
260 7 ทุ่งถ้วยแตก ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
261 8 ม่วงตารส ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
262 9 หนองสะพาน ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
263 10 ทัพหลวง ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
264 11 ฝั่งคลอง ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
265 12 ศาลเจ้าพ่อเสือ ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
266 13 ทุ่งแสงทองพัฒนา ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
267 14 ทุ่งประชาพัฒนา ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
268 15 หนองสรวง ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
269 16 องครักษ์ ทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม
270 1 แปดโรง หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
271 2 หนองงูเหลือม หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
272 3 รางกระทุ่ม หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
273 4 หนองหม้อแตก หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
274 5 หนองไผ่ล้อม หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
275 6 หนองงูเหลือม หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
276 7 หนองงูเหลือม หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
277 8 หนองแก หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
278 9 หนองแก หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
279 10 ไร่ใหม่ หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
280 11 หนองพงษ์ หนองงูเหลือม เมืองนครปฐม นครปฐม
281 1 คลองยาง บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
282 2 หนองไม้แดง บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
283 3 ยาง บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
284 4 หนองไม้แดง บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
285 5 เกาะ บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
286 6 คอรัง บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
287 7 ยางประสาท บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
288 8 หนองกระโดน บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
289 9 ห้วยหนองกร่าง บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
290 10 ดอน บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม
291 11 ต้นมะเกลือ บ้านยาง เมืองนครปฐม นครปฐม

Tag: เวลาละหมาด ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เวลาละหมาด ซุฮรี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เวลาละหมาด อัสรี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เวลาละหมาด มักริบ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เวลาละหมาด อีชา ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เวลาละศีลอด ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เวลาเปิดปอซอ ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม เวลาแก้บวช ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม มัสยิด ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม