วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลบางปลาม้า อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ขนมจีน โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
2 2 สวนขิง โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
3 3 ลานคา โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
4 4 ใหม่ โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
5 5 โคกคราม โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
6 6 แขก โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
7 8 หงษ์ โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
8 9 ลำบัว โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
9 12 โรงนา โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
10 7 ปากคลองกุ่ม โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
11 10 หม้อแกง โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
12 11 ศาลาแดง โคกคราม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
13 1 ยอด บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
14 2 เก้าห้อง บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
15 3 โพธิ์ศรี บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
16 4 ด่าน บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
17 5 เสาธง บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
18 6 ดอนมะเกลือ บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
19 7 กกม่วง บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
20 8 บางปลาม้า บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
21 9 ขนมจีน บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
22 10 หัวไผ่ บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
23 11 โพนไร่ บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
24 12 โพธิ์ศรี บางปลาม้า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
25 1 บางยี่หน ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
26 2 ตะค่า ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
27 3 ชีปะขาว ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
28 5 ดาบเงิน ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
29 6 ดารา ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
30 4 เจ้าขาว ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
31 7 บางใหญ่ ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
32 8 บางใหญ่ ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
33 9 บางยี่หน ตะค่า บางปลาม้า สุพรรณบุรี
34 1 บางใหญ่ บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
35 2 บางแม่หม้าย บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
36 3 บางแม่หม้าย บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
37 4 บางแม่หม้าย บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
38 5 ดอนกระเบื้อง บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
39 6 หนองมูยี่ บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
40 7 ดอนแฟบ บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
41 8 บางใหญ่ บางใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
42 1 บางเลน กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี
43 2 ทองหลาง กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี
44 3 กฤษณา กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี
45 4 ราษฎร์บูรณะ กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี
46 5 โคกโพธิ์ กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี
47 6 บ่ออีโคก กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี
48 7 กฤษณา กฤษณา บางปลาม้า สุพรรณบุรี
49 1 สาลี สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
50 2 สาลี สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
51 3 ลาดน้ำขาว สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
52 4 ทรงกระเทียม สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
53 5 บึงคา สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
54 6 เสาธงทอง สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
55 7 ทรงกระเทียม สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
56 8 สาลี สาลี บางปลาม้า สุพรรณบุรี
57 1 ใหม่ ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี
58 6 บ่อสวาย ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี
59 7 โพธิ์หลวง ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี
60 1 องครักษ์ องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
61 2 ไผ่กองดิน ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี
62 3 สุด ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี
63 4 สุด ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี
64 5 บ่อหัวกรวด ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี
65 8 หนองแขยง ไผ่กองดิน บางปลาม้า สุพรรณบุรี
66 2 คลองโมง องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
67 3 ทองขาหย่าง องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
68 4 กระทุ่มทอง องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
69 6 สะพาน องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
70 7 หงษ์ องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
71 5 รางขโมย องครักษ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
72 1 ดอนผักเสี้ยน จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
73 2 จรเข้ใหญ่ จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
74 3 ลำบัว จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
75 4 ทับน้ำ จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
76 5 จรเข้ใหญ่ จรเข้น้อย จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
77 8 ศาลาท่าทราย จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
78 1 แหลม บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
79 2 คอวัง บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
80 3 ป่าพฤกษ์ บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
81 6 โพธิ์ศรี จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
82 7 ดอนหนามแดง จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
83 9 กลาง จรเข้ใหญ่ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
84 4 คลองขุด บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
85 5 ศุขเกษม บ้านแหลม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
86 1 โคกโก มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
87 2 โคกข่อย มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
88 3 มะขามล้ม มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
89 4 มะขามล้ม มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
90 5 สะแกย่างหมู มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
91 6 วัดโบสถ์ มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
92 7 ตะลุ่มบ้านหมี่ มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
93 8 โพธิ์เตาเหล็ก มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
94 9 ดอนไผ่แขวน มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
95 10 วัดโบสถ์ มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
96 11 ตะลุ่มบ้านหมี่ มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
97 12 หนองกระทุ่ม มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
98 13 ปากบาง มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
99 14 ดอนข่อย มะขามล้ม บางปลาม้า สุพรรณบุรี
100 2 วังน้ำเย็น วังน้ำเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี
101 1 ไผ่เง วังน้ำเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี
102 3 ดอนโก วังน้ำเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี
103 4 ไผ่มุ้ง วังน้ำเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี
104 5 ดอนยอ วังน้ำเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี
105 6 โพธิ์แดง วังน้ำเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี
106 7 ดอนโก วังน้ำเย็น บางปลาม้า สุพรรณบุรี
107 1 ดอนหนามแดง วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
108 2 ท่าตลาด วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
109 3 ดอนขาด วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
110 4 คลองขุด วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
111 5 ดอนต้นคาง วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
112 6 รางบัว วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
113 7 บางจิก วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
114 8 ดอนไข่เต่า วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
115 9 ไผ่เดี่ยว วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
116 10 ดอนทอง วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
117 11 ท่าตลาด วัดโบสถ์ บางปลาม้า สุพรรณบุรี
118 1 สันดอน วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
119 2 โพธิ์ตะควน วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
120 3 ดอนสะแก วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
121 4 วัดดาว วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
122 5 สังโฆ วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
123 6 รางทอง วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
124 7 คูบัว วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
125 8 ดอนตาจีน วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
126 9 ดอนตาจีนใต้ วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี
127 10 ดอนกลางใต้ วัดดาว บางปลาม้า สุพรรณบุรี

Tag: เวลาละหมาด ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เวลาละหมาด ซุฮรี ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เวลาละหมาด อัสรี ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เวลาละหมาด มักริบ ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เวลาละหมาด อีชา ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เวลาละศีลอด ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เวลาเปิดปอซอ ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี เวลาแก้บวช ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี มัสยิด ต.บางปลาม้า อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี