วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 เลาขวัญ เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
2 2 หนองผือ เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
3 3 พุบอน เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
4 4 หนองแสลบ เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
5 5 รางพยอม เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
6 6 เขาวัง เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
7 7 หนองกระทุ่ม เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
8 8 หนองหญ้าดอกขาว เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
9 9 ยี่แส เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
10 10 เปรงพุทธา เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
11 11 เป่งขาม เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
12 12 เขานางสางหัว เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
13 13 หนองโพธิ์ เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
14 14 หน้าวัดเลาขวัญ เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
15 15 หนองสระ เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
16 16 ใหม่เขาวัง เลาขวัญ เลาขวัญ กาญจนบุรี
17 1 หนองโสน หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี
18 2 นางาม หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี
19 3 สระเตย หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี
20 4 หนองม่วง หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี
21 5 น้ำคลุ้ง หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี
22 6 โป่งพรม หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี
23 7 หนองไก่ต่อ หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี
24 8 ดอนกลาง หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี
25 9 หนองงิ้วโล้ง หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี
26 10 หนองแก หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี
27 11 หนองไม้หัก หนองโสน เลาขวัญ กาญจนบุรี
28 1 หนองตาก้าย หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
29 2 หนองประดู่ หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
30 3 ตลุงเหนือ หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
31 4 โป่งไหม หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
32 5 หนองปรือ หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
33 6 น้ำโจน หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
34 7 หนองไก่เหลือง หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
35 8 หนองแกแดง หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
36 9 เหียงงาม หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
37 10 หนองมะสังข์ หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
38 11 หนองตาเกิด หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
39 12 หนองคำพา หนองประดู่ เลาขวัญ กาญจนบุรี
40 1 หนองปลิง หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
41 2 หนองกระหนาก หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
42 3 หนองมะสัง หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
43 4 หนองใหญ่ หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
44 5 บึงหล่ม หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
45 6 พรหมณี หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
46 7 หนองหัววัว หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
47 8 บะลังกา หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
48 9 หนองโกเอน หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
49 10 เด่นคนงาม หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
50 11 หนองไผ่ล้อม หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
51 12 ประชาพัฒนา หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
52 13 หนองนกออก หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
53 14 ขุนด่าน หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
54 15 หนองหมี หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
55 16 ผาแดง หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
56 17 ประดู่เหลี่ยม หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
57 18 น้ำทรัพย์ หนองปลิง เลาขวัญ กาญจนบุรี
58 1 หนองนกแก้ว หนองนกแก้ว เลาขวัญ กาญจนบุรี
59 2 หนองเค็ด หนองนกแก้ว เลาขวัญ กาญจนบุรี
60 3 หนองงูเหลือม หนองนกแก้ว เลาขวัญ กาญจนบุรี
61 4 หนองจั่น หนองนกแก้ว เลาขวัญ กาญจนบุรี
62 5 หนองขบ หนองนกแก้ว เลาขวัญ กาญจนบุรี
63 6 หนองรักษ์ หนองนกแก้ว เลาขวัญ กาญจนบุรี
64 7 หนองพลอง หนองนกแก้ว เลาขวัญ กาญจนบุรี
65 8 ช่องกลิ้ง, ช่องกรด หนองนกแก้ว เลาขวัญ กาญจนบุรี
66 9 หนองข่อย หนองนกแก้ว เลาขวัญ กาญจนบุรี
67 10 วังแก้ว หนองนกแก้ว เลาขวัญ กาญจนบุรี
68 2 หนองอำเภอจีน ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี
69 3 น้ำลาด ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี
70 1 หนองหวาย ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี
71 4 ทุ่งกระบ่ำ ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี
72 5 หนองแก ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี
73 6 ตลาด ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี
74 7 หนองปลิง ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี
75 8 ชัฎดงพลับ ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี
76 9 หนองกระออม ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี
77 10 หนองตากเนื้อ ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี
78 11 หนองเหียง ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี
79 12 ห้วยเทียน ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี
80 13 หนองจิกน้ำดำ ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี
81 14 น้ำลาดเหนือ ทุ่งกระบ่ำ เลาขวัญ กาญจนบุรี
82 1 หนองฝ้าย หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี
83 2 ปากชัฎหนองบัว หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี
84 3 เขาวงพระจันทร์ หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี
85 4 ตรอกกระโดน หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี
86 5 หนองพังพวย หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี
87 6 ห้วยรวก หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี
88 8 ชุมนุมพระ หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี
89 9 เขาน้อย หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี
90 7 หนองงูเห่า หนองฝ้าย เลาขวัญ กาญจนบุรี

Tag: เวลาละหมาด อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เวลาละหมาด ซุฮรี อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เวลาละหมาด อัสรี อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เวลาละหมาด มักริบ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เวลาละหมาด อีชา อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เวลาละศีลอด อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เวลาเปิดปอซอ อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี เวลาแก้บวช อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1443 (พ.ศ. 2565) อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี มัสยิด อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี