วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 พนมทวน พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
2 2 พนมทวน พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
3 3 พนมทวน พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
4 4 ดอนงิ้ว พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
5 5 ดอนดินเหนียว พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
6 6 ใหม่ พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
7 7 ดอนสระ พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
8 8 ดอนสมบูรณ์ พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
9 9 ชายคลอง พนมทวน พนมทวน กาญจนบุรี
10 1 หนองกะจันทร์ หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
11 2 ห้วยสะพาน หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
12 3 หนองโรง หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
13 4 หลุมหิน หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
14 5 ห้วยด้วน หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
15 6 นาพระยา หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
16 7 วังรัก หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
17 8 รางยอม หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
18 9 ใหม่ หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
19 10 หลุมหินหมู่เหนือ หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
20 11 ดอนเจริญ หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
21 12 รางขบ หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
22 13 บ่อหว้าน้อย หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
23 14 ดงพัฒนา หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
24 15 หนองเสาธง หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
25 16 บำรุงรักษ์ หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
26 17 หนองสำโรง หนองโรง พนมทวน กาญจนบุรี
27 1 หนองตาหมื่น ทุ่งสมอ พนมทวน กาญจนบุรี
28 2 ตรอกสะเดา ทุ่งสมอ พนมทวน กาญจนบุรี
29 3 ทุ่งสมอ ทุ่งสมอ พนมทวน กาญจนบุรี
30 4 ดอนปรก ทุ่งสมอ พนมทวน กาญจนบุรี
31 1 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี
32 2 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี
33 3 น้อย ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี
34 4 หัวรัง ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี
35 5 หนองแก ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี
36 6 ทุ่งระฆัง ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี
37 7 ดอนเจดีย์ ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี
38 8 มะขามใหญ่ ดอนเจดีย์ พนมทวน กาญจนบุรี
39 1 พังตรุ พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
40 2 เบ็ญพาด พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
41 3 กระเจาบ่อยา พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
42 4 โป่งกูป พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
43 5 บ่อระแหง พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
44 6 เบ็ญพาด พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
45 7 รางสมอ พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
46 8 นางงาม พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
47 9 ทุ่งสาวน้อย พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
48 10 กระเจา พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
49 11 หนองหอย พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
50 12 ทุ่งหนองขำ พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
51 13 บ่อ พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
52 14 ดอนมะละกอ พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
53 15 ดอนแจง พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
54 16 ดงรัง พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
55 17 ดงกาง พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
56 18 ทุ่งปราสาท พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
57 19 มณีกรมั่นเมือง พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
58 20 ทัพตั้ง พังตรุ พนมทวน กาญจนบุรี
59 1 โคราช รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
60 2 รางหวาย รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
61 3 ลาดหมู รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
62 4 หนองจอก รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
63 5 ตลาดเขต รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
64 6 ดอนเตาอิฐ รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
65 7 งิ้วราย รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
66 8 โกซ้าย รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
67 9 ห้วยกรด รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
68 10 รางทอง รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
69 11 หัวเขา รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
70 12 วังกาบ รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
71 13 ศรีพนมเขต รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
72 14 วังกุ่ม รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
73 15 ตลาดใหม่ รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
74 16 รางหวาย รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
75 17 ป่าไม้โยน รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
76 18 นาทราย รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
77 19 ดอนกลาง รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
78 20 รางหวาย รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
79 21 หนองแก รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
80 22 ใหม่ไทดำ รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
81 23 ไร่ยาพัฒนา รางหวาย พนมทวน กาญจนบุรี
82 1 สระลุมพุก หนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี
83 2 โกรกยาว หนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี
84 3 หนองปริก หนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี
85 4 หนองขุย หนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี
86 5 ปลักเขว้า หนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี
87 6 หนองหราย หนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี
88 7 หนองแหน หนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี
89 8 ใหม่พัฒนา หนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี
90 9 หนองสาหร่าย หนองสาหร่าย พนมทวน กาญจนบุรี
91 1 ดอนมะขาม ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี
92 2 บ่อสำโรง ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี
93 3 ทุ่งแหว่ง ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี
94 4 หนองปล้อง ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี
95 5 ดอนกอก ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี
96 6 ดอนตาเพชร ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี
97 7 ทุ่งสมบูรณ์ ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี
98 8 หนองโพธิ์ ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี
99 9 บ่อหว้า ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี
100 10 หนองระหงษ์ ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี
101 11 หนองตาขำ ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี
102 12 หนองถ่าน ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี
103 13 ทุ่งทอง ดอนตาเพชร พนมทวน กาญจนบุรี

Tag: เวลาละหมาด อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เวลาละหมาด ซุฮรี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เวลาละหมาด อัสรี อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เวลาละหมาด มักริบ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เวลาละหมาด อีชา อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เวลาละศีลอด อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เวลาเปิดปอซอ อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี เวลาแก้บวช อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี มัสยิด อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี