วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 วัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี
2 2 ท่าม่วง ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี
3 3 แขก ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี
4 4 หนามแดง ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี
5 5 คันคูน้ำ ท่าม่วง ท่าม่วง กาญจนบุรี
6 1 ศาลเจ้าโพรงไม้ วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี
7 2 วังขนาย วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี
8 3 มะกอกหมู่ วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี
9 4 หนองตาบ่ง วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี
10 5 หลังอำเภอ วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี
11 6 หลังวัด วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี
12 7 ริมน้ำ วังขนาย ท่าม่วง กาญจนบุรี
13 1 วังศาลา วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี
14 2 ท่าแค วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี
15 3 โพธิ์เลี้ยว วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี
16 4 หนองเสือ วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี
17 5 หนองสะแก วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี
18 6 หัวพงษ์ วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี
19 7 หนองแจง วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี
20 8 ป่าดิบ วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี
21 9 หนองเสือนอก วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี
22 10 วังทอง วังศาลา ท่าม่วง กาญจนบุรี
23 1 ท่าล้อ ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
24 2 ท่านกเอี้ยง ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
25 3 ศาลตึก ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
26 4 หัวกวด ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
27 5 ดงไม้แดง ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
28 6 หนองสองต้อน ท่าล้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
29 2 สันตะเคียน หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี
30 3 กล้วย หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี
31 1 หนองขาว หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี
32 4 โคกไผ่ หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี
33 5 นอก หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี
34 6 ห้วยตลุง หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี
35 7 รางจิก หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี
36 8 ดอนมะกอก หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี
37 9 หนองน้อย หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี
38 10 คอกวัว หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี
39 11 รางจั่น หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี
40 12 โคกมะขวิด หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี
41 13 รางจิกพัฒนา หนองขาว ท่าม่วง กาญจนบุรี
42 1 กร่างทอง ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี
43 2 ห้วยนาคราช ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี
44 3 หนองไผ่ ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี
45 4 ทุ่งทอง ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี
46 5 ป่าดิบ ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี
47 6 หนองปลวก ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี
48 7 รางกะพอน ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี
49 8 ลานทอง ทุ่งทอง ท่าม่วง กาญจนบุรี
50 1 ถ้ำ เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี
51 2 เขาน้อย เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี
52 3 ห้วยน้ำโจน เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี
53 4 หนองตะโก เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี
54 5 ดอนคราม เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี
55 6 ช่องไม้รัด เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี
56 7 ถ้ำแก้ว เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี
57 8 อู่ตะเภา เขาน้อย ท่าม่วง กาญจนบุรี
58 1 ต้นมะม่วง ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี
59 2 ท่าไม้รวก ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี
60 3 ม่วงชุม ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี
61 4 หนองโป่ง ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี
62 5 ไร่ ม่วงชุม ท่าม่วง กาญจนบุรี
63 1 ต้นมะม่วง บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
64 2 ใหม่ บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
65 3 ต้นลำใย บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
66 4 หนองสำรอง บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
67 5 สระเศรษฐี บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
68 6 หนองประดู่ บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
69 7 หนองน้ำขุ่น บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
70 8 วังดุม บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
71 9 หนองกลางเนิน บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
72 10 เขานางพิมพ์ บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
73 11 หมู่เพชร บ้านใหม่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
74 1 ดอนดักแย้ พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี
75 2 หนองพังตรุ พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี
76 3 ตลาดสำรอง พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี
77 4 รางสะเดา พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี
78 5 หนองหม้อแกง พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี
79 6 รางเฆ่ พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี
80 7 หนองเป็ด พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี
81 8 ใต้วัด พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี
82 9 ห้วยไร่ พังตรุ ท่าม่วง กาญจนบุรี
83 1 ท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
84 2 หลังวัดท่าตะคร้อ ท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
85 3 ไม้แดงหูช้าง ท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
86 4 หนองรี ท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
87 5 ส้มเสี้ยว ท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
88 6 ดอนกระท้อน ท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
89 7 ดอนขลุบ ท่าตะคร้อ ท่าม่วง กาญจนบุรี
90 1 ลำขุนไทย รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
91 2 รางสาลี่ รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
92 3 แปดหลัง รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
93 4 หนองสำโรง รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
94 5 สระกลอย รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
95 6 หนองสะแก รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
96 7 หนองโสน รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
97 8 สาลี่ รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
98 9 กองเสามอญ รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
99 10 หนองตาพัฒ รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
100 11 หนองจิก รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
101 12 หนองมะกอก รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
102 13 ไทรงาม รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
103 14 หวังใหม่ รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
104 15 หนองกะทะ รางสาลี่ ท่าม่วง กาญจนบุรี
105 1 หนองตากยา หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
106 2 หนองตะคอง หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
107 3 หนองอีเห็น หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
108 4 คอเขา หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
109 5 หนองสองห้อง หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
110 6 โกรกตารอด หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
111 8 หนองบัว หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
112 7 หนองล้อมรั้ว หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
113 9 กลาง หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
114 10 หนองแหน หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
115 11 หนองกำแพง หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
116 12 หนองม่วง หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
117 13 หนองใหญ่ หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
118 14 หนองข้าวนก หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
119 15 หนองกระโดนน้อย หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี
120 16 หนองเกวียน หนองตากยา ท่าม่วง กาญจนบุรี

Tag: เวลาละหมาด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เวลาละหมาด ซุฮรี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เวลาละหมาด อัสรี อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เวลาละหมาด มักริบ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เวลาละหมาด อีชา อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เวลาละศีลอด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เวลาเปิดปอซอ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี เวลาแก้บวช อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี มัสยิด อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี