วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 4 โคกสะแกลาด ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
2 5 ศรีเทพน้อย ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
3 11 สระปรือ ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
4 12 รักไทย ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
5 14 คลองมะกอก ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
6 5 กลาง สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
7 12 สามหลัง สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
8 1 คลองกระจัง คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
9 3 มอดินแดง คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
10 4 ม่วงชุม คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
11 6 เกาะแก้ว คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
12 8 เขาคลัง คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
13 9 หนองสะแก คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
14 10 วังขอน คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
15 11 คลองดู่ คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
16 12 น้อยนาสวรรค์ คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
17 1 นาตะกรุด ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
18 2 นาตะกรุด ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
19 3 นาตะกรุด ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
20 13 วังไทร คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
21 14 คลองวังเกวียน คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
22 15 วังด่าน คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
23 6 บึงนาจาน ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
24 7 ท่าไม้ทอง ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
25 8 เกาะลำโพง ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
26 9 แม่น้ำป่าสัก ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
27 10 ท่าเรียง ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
28 13 หลักเมือง ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
29 16 คลองสานพัฒนา คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
30 17 วังขอนพัฒนา คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
31 18 วังขอนเทอดพระเกียรติ คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
32 15 นาตะกรุดพัฒนา ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
33 16 บึงนาจาน ศรีเทพ ศรีเทพ เพชรบูรณ์
34 1 สระกรวด สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
35 2 กลาง สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
36 3 วังขาม สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
37 4 หนองแดง สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
38 4 นาสนุ่น นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
39 8 เนินถาวร นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
40 11 หนองบัวทอง นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
41 6 โคกสว่าง สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
42 7 วังกำแพง สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
43 8 หนองจอก สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
44 9 โคกหิน สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
45 10 ทุ่งเศรษฐี สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
46 11 ร่องหอย สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
47 13 นาสนุ่นพัฒนา นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
48 16 ท่าศาลา นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
49 17 บัวพัฒนา นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
50 13 ใหม่สาริกา สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
51 14 คลองโป่ง สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
52 15 กลางใต้ สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
53 16 เนินหินอ่อน สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
54 17 ทุ่งเจริญ สระกรวด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
55 2 หนองสรวง คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
56 20 กองทุนที่ดิน นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
57 21 หนองขามพัฒนา นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
58 1 โคกสะอาด โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
59 5 เกาะแก้ว คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
60 7 โคก คลองกระจัง ศรีเทพ เพชรบูรณ์
61 1 นาสนุ่น นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
62 2 โคกตะขบ นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
63 3 หนองตาลเสี้ยน นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
64 5 นาน้ำโครม นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
65 2 โคกสะอาด โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
66 3 โคกสะอาด โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
67 4 โคกสะอาด โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
68 5 โคกสะอาด โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
69 6 หนองบัว นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
70 7 กุดตาแร้ว นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
71 9 ปูนสวรรค์ นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
72 10 สมโภชน์กรุงฯ นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
73 12 เนินละคร นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
74 14 หนองแต้ว นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
75 6 โคกสะอาด โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
76 7 ท่าเตียน โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
77 8 ซับหินเพลิง โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
78 15 หนองตาลเสี้ยนทอง นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
79 18 บัวทองพัฒนา นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
80 19 เนินถาวรพัฒนา นาสนุ่น ศรีเทพ เพชรบูรณ์
81 9 หน้าผา โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
82 10 กุ้งกั้ง โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
83 11 หนองสะแกสี่ โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
84 12 ตาคลีภิรมย์ โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
85 13 โคกสะอาด โคกสะอาด ศรีเทพ เพชรบูรณ์
86 11 หนองบัวเริง หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
87 1 รังย้อย หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
88 2 เตาถ่าน หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
89 3 หนองย่างทอย หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
90 4 โคกรังน้อย หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
91 5 ซับอุดมมงคล หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
92 6 ซับเพิก หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
93 13 หนองบัวเริง หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
94 1 ห้วยทราย ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
95 4 ประดู่งาม ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
96 7 หนองขาม หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
97 8 ห้วยหวาย หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
98 9 ด่านเจริญชัย หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
99 10 เนินมะขามป้อม หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
100 12 ทุ่งนางาม หนองย่างทอย ศรีเทพ เพชรบูรณ์
101 2 หนองหมู ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
102 5 ลำผักกาด ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
103 6 บ่อมะกัก ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
104 7 หัวฝาย ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
105 3 ด่านไทร ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์
106 8 ห้วยร่วมสายชล ประดู่งาม ศรีเทพ เพชรบูรณ์

Tag: เวลาละหมาด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เวลาละหมาด ซุฮรี อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เวลาละหมาด อัสรี อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เวลาละหมาด มักริบ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เวลาละหมาด อีชา อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เวลาละศีลอด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เวลาเปิดปอซอ อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ เวลาแก้บวช อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์ มัสยิด อ.ศรีเทพ จ.เพชรบูรณ์