วัน เวลา อิสลาม
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

เวลาละหมาด ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ


เวลาละหมาดในพื้นที่อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ที่
หมู่ที่
หมู่บ้าน/ชุมชน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
1 1 ห้วยแก้ว ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร
2 2 ห้วยแก้ว ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร
3 3 บึงปลิง ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร
4 4 หนองบัวคำ ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร
5 5 วังพร้าว ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร
6 6 วังปลากราย ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร
7 7 หนองหวาย ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร
8 8 วังตะโกก ห้วยแก้ว บึงนาราง พิจิตร
9 4 บึงลี โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร
10 6 วังกระสูบ โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร
11 1 โพธิ์ไทรงาม โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร
12 2 ทุ่งกระทั้ง โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร
13 3 ทุ่งทอง โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร
14 5 คลองสะแวด โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร
15 7 หนองเค้าแมว โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร
16 8 บึงลีใต้ โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร
17 1 แหลมรัง แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร
18 5 บ่อดีหมี แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร
19 6 ทุ่งโคราช แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร
20 9 โพธิ์ไทรงามพัฒนา โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร
21 2 ทุ่งฟัก แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร
22 3 บึงทับจั่น แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร
23 4 โป่งวัวแดง แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร
24 7 สุขเกษม แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร
25 8 ใหม่สามัคคี แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร
26 13 ทุ่งยาว แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร
27 3 บางลาย บางลาย บึงนาราง พิจิตร
28 9 สตือ บางลาย บึงนาราง พิจิตร
29 9 หนองจิกสี แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร
30 10 บึงน้อย แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร
31 11 เนินสำราญ แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร
32 12 แหลมทอง แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร
33 14 หนองสะแก แหลมรัง บึงนาราง พิจิตร
34 1 ยางแขวนฆ้อง บางลาย บึงนาราง พิจิตร
35 3 ห้วงปลาไหล บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร
36 4 หนองแขม บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร
37 5 สระมะพลับ บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร
38 2 บางลายเหนือ บางลาย บึงนาราง พิจิตร
39 4 หนองในดง บางลาย บึงนาราง พิจิตร
40 5 หาดสูง บางลาย บึงนาราง พิจิตร
41 6 ประดาทอง บางลาย บึงนาราง พิจิตร
42 7 บางลายใต้ บางลาย บึงนาราง พิจิตร
43 6 หนองครก บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร
44 7 ทุ่งศาลา บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร
45 8 หนองบอน บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร
46 8 ทุ่งพรหมทอง บางลาย บึงนาราง พิจิตร
47 10 คลองหนองดง บางลาย บึงนาราง พิจิตร
48 1 บึงนาราง บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร
49 2 หนองตาสิงห์ บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร
50 9 ทุ่งโป่ง บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร
51 10 ดงไทร บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร

Tag: เวลาละหมาด ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร วันนี้ เวลาละหมาด ซุบฮิ ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เวลาละหมาด ซุฮรี ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เวลาละหมาด อัสรี ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เวลาละหมาด มักริบ ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เวลาละหมาด อีชา ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เวลาละศีลอด ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เวลาเปิดปอซอ ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร เวลาแก้บวช ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร ปฏิทินเดือนรอมฎอน ฮ.ศ. 1444 (พ.ศ. 2566) ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร มัสยิด ต.บึงนาราง อ.บึงนาราง จ.พิจิตร